zaterdag 25 mei 2024

Gerard Bodifee in het Ulburgshuis Zolder

Gerard Bodifee stelde vanmorgen zijn nieuw boek (Oorlog hoe lang nog ?)voor in het Ulburghshuis te Heusden Zolder. Samen met zijn vrouw Lucette Verboven.
Zelden heb ik zo'n klare uiteenzetting gehoord. Een prachtige analyse van wat oorlog eigenlijk inhoudt, en teweeg brengt. Het boek brengt het volledig relaas, maar voor mijzelf zijn volgende punten heel bijzonder bijgebleven.
1. oorlog voedt alleen nieuwe oorlogen
2. het zonneklaar hoeveel propaganda en eenzijdige visies op ons afgestuurd worden door de pers en zelfs de plaatselijk pers.
3. Er zijn geen gerechtvaardigde oorlogen
4.niemand heeft 100 procent gelijk of ongelijk. Onbegrijpelijk hoe weinig de kerken hun stem verheffen.
   De patriarch van Moskou en de Duitse bisschoppen steunen de oorlogsidee en onze clerus die zwijgt want er zijn teveel
   belangen in het spel Terecht wordt de vraag gesteld : is het Christendom zijn doodstrijd bezig ?
5. de dubieuze en onbegrijpelijke rol van de wapenindustrie. Er wordt zeer veel geld verdiend./.
   Geen enkele politieke partij heeft dit punt op haar programma staan ivm de komende verkiezingen
6. Momenteel zijn de oorlogsherdenkingen zeer actueel. Laat ons echter ook bedenken dat de meeste jongens ongewild
    naar het front gestuurd werden en gestorven zijn voor vage waardes : voor vorst, voor vrijheid en voor recht.
    Ze zijn gesneuveld voor ??????  Laat ons het ook zo eens bekijken.
7. De oplossing zal zeker niet komen van belangrijke politieke figuren maar wel van de bevolking die de oorlogindustrie een halt
   moet toeroepen Een boek om stil van de worden. Uitgeverij Ertsberg
Met dank aan Lambert Reynders voor dit verslag en foto's