VERKIEZINGEN 2024 in Heusden-Zolder

10 juli 2024 Funda Oru legt de eed af als parlementslid in de kamer


vandaag legde onze lijsttrekker Funda Oru de eed af als parlementslid in de Kamer van volksvertegenwoordigers. We zijn trots op haar en de weg die ze heeft afgelegd lokaal en nu nationaal. Nu ook vooruit in Heusden-Zolder. Veel succes Funda Oru #vooruitmetheusdenzolder15 juni 2024  Funda Oru is kandidaat-burgemeester in Heusden-Zolder


Vooruit maakt lijsttrekker bekend
Vandaag maakt de Vooruit-afdeling van Heusden-Zolder bekend wie in 2024 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de lijst zal trekken. De keuze viel op gewezen schepen Funda Oru (39). Vandaag gemeenteraadslid en afgelopen zondag verkozen als parlementslid met liefst 14.334 voorkeurstemmen.

Vooruit Heusden-Zolder behoort sinds 2012 tot de meerderheid in Heusden-Zolder. Ze groeiden sindsdien tot de tweede grootste partij met 20,7% met 7 zetels in de gemeenteraad, 2 leden in het Bijzonder Comité en 2 schepenen. De voorbije jaren werd ook gewerkt aan de vorming van een nieuwe ploeg. Die staat nu te trappelen om over vier maanden de verkiezingsstrijd in Heusden-Zolder aan te gaan.

Als kopvrouw werd gekozen voor een ervaren iemand. Funda Oru was 7 jaar schepen tot begin 2022, daar viel ze op als een bijzonder betrokken schepen met een frisse en creatieve kijk. Sinds 2019 is Oru ook nationaal ondervoorzitter van haar partij Vooruit.

“Als kandidaat-burgemeester engageer ik me met veel enthousiasme voor onze gemeente Heusden-Zolder. Mijn gemeente, waar mijn hart ligt, waar ik kansen heb gekregen. Heusden-Zolder is mijn thuis, dat zal altijd zo zijn.

We vertrouwen op de opgebouwde kennis en ervaring van onze schepenen en raadsleden, maar we geven ook nieuwe mensen de kans om mee te bouwen aan onze gemeente. We willen vooral een sterk team. Een gemeente besturen is immers een hele opdracht en dan moet je sterke raadsleden hebben,” zegt Funda.

“Lokale politiek gaat voor mij niet over politieke partijen, maar over menselijk contact en waar je het verschil kan maken voor de gewone mensen. Dat heb ik de voorbije legislaturen ook gedaan. Eerst als schepen van 2014 tot 2021 en sinds 2022 als raadslid. Met telkens één ambitie om van Heusden-Zolder een warme plaats te maken waar het fijn is om op te groeien, oud te worden, te wonen, werken en te ondernemen”. 
09 juni 2024 Via deze weg om willen Steven Goris & Tuur Lemmens iedereen bedanken voor het vertrouwen in hun persoon en de vele naamstemmen die zij mochten ontvangen in Heusden-Zolder.
Nva Heusden Zolder volgde in groep heel de verkiezingsuitslagen op de voet en maakte er een fijn en gezellig overwinningsfeest van.


Welke uitslagen haalde onze politici vandaag met voorkeurstemmenWe geven even de behaalde voorkeurstemmen mee die wij mochten terugvinden op de website van Binnenlandse zaken.
Deze cijfers kunnen misschien nog veranderen en zijn van het Kieskring Limburg
8.523 stemmen voor Vlaams Belang Jan Jans 8ste plaats Vlaams Parlement
8.094 stemmen voor Vlaams Belang Anny Jaspers 14de kandidaat Vlaams Parlement
5.375stemmen voor Vlaams Belang Nowak Guido 8ste plaats opvolger Kamer
14.344 stemmen voor Vooruit Funda Oru Kamer 1ste plaats Kamer
2.660 temmen voor Vooruit Nico Geeraerts opvolger plaats 6 Vlaams Parlement
2.898 stemmen voor Open VLD Lormans Julie 3de plaats Vlaams Parlement
9.702 stemmen voor NVA Tuur Lemmen 7de plaats Vlaams Parlement
9.377 stemmen voor NVA Steven Goris 9de plaats Kamer
   227 stemmen voor BBB Marcel Lemmens 10de plaats Vlaams Parlement
1.672 stemmen voor Groen Machteld Bosmans 6de opvolger Kamer
5.117 stemmen voor CD&V Isabelle Thielemans 10de plaats Vlaams parlement
3.458 stemmen voor Voor U Yasin Gül 1ste plaats Vlaams Parlement
   191 stemmen voor Voor U Philippe Beeckmans 9de opvolger Vlaams Parlement
   442 stemmen voor Voor U Cakmak Busse 10de opvolger Vlaams Parlement
   342 stemmen voor Voor U Lenaerts Lauranne 5de plaats opvolger kamer
   396 stemmen voor Voor U Jurgen Schots 6de plaats opvolger kamer
Bron  KLIK HIER  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


06 juni 2024 Voorstelling Funda Oru Lijsttrekker Kamer Vooruit
Funda Oru is al jaar en dag actief bij de Vlaamse socialisten. Na haar opleiding Politieke Wetenschappen begon ze haar professionele carrière op de studiedienst van de Limburgse socialisten en was ze achter de schermen de duwende kracht achter het toenmalige sp.a Heusden-Zolder. In 2012 kwam ze voor de eerste keer op bij het toenmalige sp.a in Heusden-Zolder en stapten ze mee in de coalitie. Ze werd in 2012 onmiddelijk verkozen en was schepen tot 2021. Erna wisselde ze af met partijgenoot Nico Geeraerts. Vandaag is ze gemeenteraadslid in onze gemeente, nationaal ondervoorzitter aan de zijde van nationaal voorzitter Melissa Depraetere én trekt ze de Limburgse lijst voor de Kamer voor Vooruit.

"Ik vind het een hele eer om de lijst te trekken voor mijn partij. Ik weet waar de gewone mensen wakker van liggen. Ook in onze gemeente hebben heel wat mensen moeite om hun facturen te betalen. Met Vooruit zaten we in de federale regering met minister Frank Vandenhroucke en Caroline Gennez. Ondanks de verschillende crisissen zijn we erin geslaagd om de koopkracht en lonen sterk te beschermen. Beter dan in alle andere Europese landen. We hebben de index beschermd. De minimumlonen en minimumpensioenen verhoogd. De btw op energie terug naar 6% gehaald én geïnvesteerd in de gezondheidszorg waardoor je vandaag voor 4 euro naar huisdokter kan. We hebben ook geïnvesteerd in mentaal welzijn waardoor deze gratis is voor jongeren en 11 euro per sessie voor volwassenen.

Aan de andere kant zien we dat de Vlaamse regering, zonder socialisten, bespaard heeft op kap van gewone mensen. Een nieuw bussenplan met minder bussen, minder haltes en een slechte dienstregeling. De kwaliteit van ons onderwijs was ooit van topniveau. Helaas zien we vandaag het omgekeerde gebeuren. Wonen is vandaag onbetaalbaar en is bijna de helft van het maandinkomen. Met Vooruit willen we terug investeren in ons onderwijs met meer leerkrachten en oa een warme maaltijd voor al onze kinderen op de lagere school. Er moet ook dringend werk worden gemaakt van kinderopvang, betaalbaar voor iedereen. En natuurlijk, er moeten dringend maatregelen komen om de alleenstaanden en alleenwonenden te ondersteunen zodat het leven ook voor hen betaalbaar blijft met 1 inkomen. Wil je meer weten waar Vooruit voor strijdt?
Meer info vind je terug op vooruit.org
Funda Oru is 38 jaar, mama van 2 en woont in Boekt.06 juni 2024 Marcel Lemmens heeft de afgelopen dagen en weken heel wat kilometers afgelegd om te gaan flyeren voor BBB. Met plezier werd dit gedaan en hier en daar waren dan de sociale gesprekken met de plaatselijke bevolking. De standpunten uitéénzetten en dan weer verder naar de volgende ...2024 wordt een druk verkiezingsjaar, want we trekken twee keer naar de stembus.
We geven je alvast de belangrijkste informatie voor de verkiezingen van 9 juni mee.
Foto's hierboven zijn van de digitale sportzaal Zolder centrum dat voor de eerste maal aan verkiezingen deelneemy
4 locaties
27 stembureaus
135 stemhokjes
135 stemcomputers
2 rolstoelvriendelijke stemhokjes per locatie
27 voorzitters
27 secretarissen
405 opgeroepen bijzitters
26 403 oproepingsbrieven

Dit jaar verdelen we de stembureaus over vier locaties: sporthal Berkenbos, sporthal Bolderberg, sporthal Heusden en sportzaal Zolder.
We komen met de stemhokjes dus dichterbij de mensen. Zo kunnen we de drukte verdelen over het hele grondgebied en meer stemmers krijgen de kans om met de fiets of te voet naar hun stembureau te trekken. Aan elke stemlocatie vind je een bewaakte fietsenparking.

Kom je toch met de auto? Op onze website vind je per locatie een plannetje met parkeerinfo. Let op, in de omgeving van de stemlocaties is de verkeerssituatie die dag gewijzigd. KLIK HIER om meer info te bekomen

Voor de verkiezingen in juni ben je verplicht om naar het stemhokje te gaan.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan stem je op 9 juni voor:
het Europees Parlement
de Kamer van volksvertegenwoordigers (federaal)
het Vlaams Parlement
Ben je 16 of 17 jaar? Dan stem je voor het Europees Parlement.
Kan je echt niet gaan stemmen? Dan kan je in enkele specifieke gevallen een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Je vindt alle info op onze website of bel naar 011 80 80 80.

Iedereen die moet gaan stemmen krijgt ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen een oproepingsbrief in de brievenbus. Hierop staat duidelijk vermeld op welke locatie en in welk stembureau je moet zijn. Breng je oproepingsbrief en identiteitskaart mee. Als je je oproepingsbrief kwijt bent of niet ontvangen hebt, kan je in tussen 3 en 7 juni een kopie van je persoonlijke oproepingsbrief in het gemeentehuis afhalen. Of op de verkiezingsdag zelf op het secretariaat van jouw stemlocatie.

05 juni VOORSTELLING YASIN GÜL VOORU  Lijsttrekker Lijst 17
Voor U: Een Nieuwe Democratische Beweging die de Macht Dichterbij Brengt
In een tijd waarin veel burgers hun vertrouwen in de traditionele machtspartijen verliezen, komt een nieuwe democratische beweging naar voren: 'Voor U'. Deze beweging streeft ernaar de macht dichter bij de burgers te brengen en pleit voor een aantal concrete hervormingen die inspelen op de dagelijkse behoeften en zorgen van de mensen.

1. Sociale Systeem: Een Vangnet, Geen Hangmat Een van de kernpunten van 'Voor U' is het sociale systeem. De beweging wil ervoor zorgen dat het sociale vangnet blijft functioneren zoals bedoeld: als een veiligheidsnet voor wie het echt nodig heeft, maar zonder te verworden tot een hangmat. Dit betekent dat uitkeringen en sociale voorzieningen beschikbaar blijven voor de kwetsbaren in de samenleving, maar met voldoende stimulansen voor mensen om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

2. Betere en Efficiëntere Mobiliteitsplannen voor Limburg Mobiliteit is een andere pijler van 'Voor U'. De beweging erkent de specifieke uitdagingen van regio's zoals Limburg en stelt voor om te investeren in betere en efficiëntere mobiliteitsplannen. Dit houdt in het verbeteren van het openbaar vervoer, het aanleggen van fietspaden en het optimaliseren van verkeersstromen om zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid te vergroten.
3. Werken Moet Duidelijk Meer Lonend Zijn
'Voor U' zet zich in voor een eerlijke beloning van arbeid. De beweging vindt dat werken duidelijk meer moet lonen. Dit betekent dat mensen meer over moeten houden van hun brutoloon. Door een herziening van het belastingstelsel wil 'Voor U' ervoor zorgen dat werkenden minder belasting betalen en zo financieel meer ademruimte krijgen.

4. Minder Belastingen: U Heeft Al Genoeg Betaald
Een speerpunt van 'Voor U' is belastingverlaging. De beweging is van mening dat burgers al genoeg hebben bijgedragen en wil de belastingdruk verlagen. Door efficiënter om te gaan met overheidsuitgaven en bureaucratie te verminderen, kunnen de lasten voor de burgers omlaag, wat weer ruimte geeft voor economische groei en persoonlijke welvaart.

5. Kritiek op de Machtspartijen en de Extremen
'Voor U' bekritiseert de traditionele machtspartijen, die volgens hen te veel kansen hebben gehad om de problemen op te lossen, maar deze juist hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd waarschuwen ze voor de gevaren van extreme politieke bewegingen, die ontstaan uit politieke onkunde en wanbeleid. 'Voor U' positioneert zich als het enige democratische alternatief dat zowel de gevestigde orde als de extremen uitdaagt en een constructieve middenweg biedt.
Boegbeelden en Kandidaten
asin Gul, schepen uit Heusden-Zolder, is het boegbeeld van 'Voor U' in Limburg en trekt de Vlaamse lijst. Gul staat bekend om zijn betrokkenheid bij lokale kwesties en zijn inzet voor gemeenschapsontwikkeling. Dirk Vijnck, voormalig volksvertegenwoordiger (LDD) uit Sint-Truiden, trekt de lijst voor de Kamer. Vijnck brengt een schat aan ervaring en politieke knowhow met zich mee, wat de geloofwaardigheid en slagkracht van 'Voor U' verder versterkt.
Daarnaast presenteert 'Voor U' talrijke interessante kandidaten die echte verandering en vernieuwing willen brengen. Deze kandidaten komen uit diverse sectoren en brengen een breed scala aan ervaringen en perspectieven mee, wat bijdraagt aan een inclusieve en representatieve beweging.
In conclusie, 'Voor U' presenteert zich als een frisse wind in de politiek, met een duidelijke focus op de directe belangen van de burgers. De beweging belooft de macht dichterbij de mensen te brengen en praktische oplossingen te bieden voor de huidige maatschappelijke problemen.
Vanmiddag (05 juni 2024) opende het Overkophuis aan het Marktplein van Zolder Hopelijk gaat de jeugd zijn weg hier naartoe vinden zo een mooi initiatief met door ARKTOS en anderen gerealiseerd. Zowel Lijsttrekster Voorruit Funda Oru als schepen Nico Geeraerts als BCSD-Lid Ann Vanvuchelen en Rudi Coomans waren er ook aanwezig. #vooruitmetheusdenzolder

04 juni 2024 Voorstelling Steven Goris op de 9de plaats Kamer voor NVA
Als leerkracht lager onderwijs gaat mijn aandacht vooral uit naar de jongeren. Jongeren zijn de toekomst! Al meer dan 20 jaar sta ik voor de klas en tracht ik een basis mee te geven aan kinderen. Elk kind heeft zijn talent en we moeten volop inzetten op talentontwikkeling. De taak van leerkracht is 'ruimer' geworden.

Van pedagoog naar opvoeder.
We moeten terug naar de essentie, zonder de zorg van kinderen uit het oog te verliezen. Inzetten op het Nederlands en wiskunde. Een diploma zorgt voor kansen op de arbeidsmarkt. Kwaliteitsvol onderwijs is de basis voor welvaart. Onderwijs en ouders zorgen hand in hand voor de volwassenen van morgen. De ouderlijke verantwoordelijkheid is niet te onderschatten. Vanuit dat perspectief zal ik ook mijn rol in de politiek vervullen.
Steven Goris op de 9de plaats Kamer
voor NVA voor Vlaanderen, voor Welvaart
KLIK HIER en lees alles over NVA en de verkiezingen van 09 juni

04 juni 2024
Wat moet je weten over de verkiezingen. Gemeentebeestuur heeft alles mooi uitgewerkt en opgesomd wat je moet doen of welk kiesbureau je moet gaan op zondag 09 juni 2024. KLIK HIER en kom alles te weten wat, waar en hoe. Veel succes

03 juni 2024 VOORSTELLING NICO GEERAERTS Vlaams Parlement  6de opvolger
Nico Geeraerts is 50 jaar, 20 jaar gehuwd en heb een dochter van 14 en een zoon van 12 jaar. Geboren en getogen in Heusden-Zolder.
Sedert 1995 tewerkgesteld bij De Voorzorg, nu Solidaris Limburg, eerst als back-up medewerker nu als afsprakenadviseur. Politiek mandaat als gemeenteraadslid sinds 01.01.2013.
Schepen van Toerisme, lokale economie en ontwikkelingssamenwerking gedurende de periode 2016 - 2018. Schepen van Welzijn, sociaal huis en ontwikkelingssamenwerking sedert 01.01.2022 tot heden.

In mijn vrije tijd tracht ik tijd te maken voor het gezin, afspreken met vrienden, een etentje, een wandeling met de hond en ook voetbal is daarin een belangrijk onderdeel, zij het eerder passief.
De combinatie tussen gezin - werk - politiek en hobby's is niet altijd éénvoudig.

Onze gezondheidszorg behoort bij de betere (mogelijk zelfs het beste) systeem wereldwijd !
Hierop besparen is terug een stap achteruit.

Meer koopkracht voor de gezinnen, inzetten op beter onderwijs en meer plaatsen voorzien voor kinderopvang zijn cruciale thema's.
Betaalbaar wonen en het reduceren van wachtlijsten voor een woning is eveneens een aandachtspunt.
Als laatste en misschien wel belangrijkste punt is het mentaal welzijn van onze burgers. Hiervoor moeten extra middelen voor worden vrijgemaakt om alzo onze mensen beter te ondersteunen en te begeleiden. Kortom, er zijn heel wat uitdagingen.
 

02 juni 2024 VOORSTELLING MACHTELD BOSMANS 6de opvolger 
‘Ik ben geïnteresseerd geraakt in Groen toen ik in het 6de middelbaar zat.
Ik moest toen een partij kiezen om voor te stellen en koos Groen.
Bij het zoeken naar de standpunten, bleek dat Groen perfect aansluit bij mijn waarden en normen.
Ik heb me toen meteen en zonder twijfelen ingeschreven bij Jong Groen, dat is de jongerenafdeling (tot 33 jaar kan je er deel van uitmaken). Zie www.jonggroen.be
Ik ben geboren in 1998, dus nu 26 jaar.
Wat vind ik enorm belangrijk? Mentaal welzijn! Ik ben m’n vrienden hun ‘amateur therapeut’. Super dat Groen wil inzetten op mentaal welzijn.

De opwarming van de aarde is geen grap. AGALEV, vorige naam van Groen, was de grondlegger in Vlaanderen van de klimaatbeweging. In deze campagne gaat het nauwelijks over klimaat, terwijl het de moeder van véél crisissen is. Je moet maar water in je kelder of in je huis krijgen, zoals in Voeren.
Of straks krijgen we weer wat hittegolven over ons heen. We breken record na record, en blijkbaar liggen weinig mensen er van wakker?
Ik wel!

Groen is ook voorvechter voor rechten van mensen die tot de gemeenschap van LGBTQ|+ horen. Ik reken mezelf tot deze groep en heb er veel vrienden. Het is gewoon goed en leuk om te zien dat een partij zich heel duidelijk inzet voor iederéén. Tenslotte dit: ⁠ik woon dicht bij Cité en vind het ook leuk om in die multiculturele omgeving te wonen. Fijn is dat!’

02 juni 2024  Stemmen voor 16- en 17-jarigen

Stemplicht voor de 16- en 17- jarigen aan de verkiezing van het Europees parlement
Krachtens de wet van 25 december 2023 moeten de 16- en 17- jarigen voor de verkiezing van het Europees parlement stemmen.
In een arrest van 21 maart 2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de minderjarigen aan de stemplicht onderworpen zullen moeten worden op 9 juni 2024.

Het gaat hier om:
de Belgische 16- en 17-jarigen in België,
de niet-Belgische 16- en 17-jarige EU-onderdanen die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven,
en Belgische 16- en 17-jarigen in het buitenland voor zover ze als kiezer ingeschreven zijn in een consulaire beroepspost, met uitzondering van de 16- en 17-jarigen die in een land wonen waar ze eveneens genieten van stemrecht voor het Europees parlement.
Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Die jongeren kunnen er immers ook voor opteren om in hun land van verblijf te stemmen voor het Europees parlement, en worden bijgevolg niet automatisch op de Belgische kiezerslijst opgenomen.

In de praktijk zullen de minderjarigen, automatisch op de kiezerslijsten worden geplaatst, en zullen ze worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024 via een oproepingsbrief, net zoals de meerderjarigen. Foto met dank aan Ludwig Vandenhove (Vooruit) 

01 juni 2024 VOORSTELLING MARCEL LEMMENS lijst 21 10de plaats voor BBBelangen
Marcel Lemmens komt op bij BBB dit staat voor Boer Burger Belangen op de lijst Limburg 21 op plaats nummer 10.

BBB is al aan mijn mouw aan het trekken van oktober vorig jaar, maar mijn gezondheid liet het toen nog niet toe. Een kleine maand geleden heb ik mij in een ultieme poging van hun laten overhalen om in hun avontuur te stappen vertelt Marcel mij in een gesprek.
Je moet weten dat ik op deze dag/dit moment enorm ontgoocheld ben in onze huidige politiek, ik heb een beetje gehad met de verdeel en Heers politiek, en met het onderlinge ruzies en zwartmakerij!

Het Landelijke Vlaanderen is en blijft mijn bekommernis, maar wij met BBB en vooral ikzelf willen hier komaf van maken en de politiek terug dichter maar vooral de mensen terug dichter bij elkaar brengen!

We staan voor uiterst moeilijke transitie jaren en dan moeten we streven naar een zo breed mogelijk gedragen platform! En dit in zijn totaliteit van Boer naar Burger in combinatie met onze economie, natuur en zeker dat laatste is belangrijk want onze bevolking groeit stelselmatig verder, al deze (onze) mensen hebben recht op gezond voedsel, goede zorg, mogelijkheden om zich professioneel te ontplooien en een gezond klimaat en vooral laat ons in deze tijden ook aandacht besteden aan onze defensie!!! Veiligheid!

Kortom we staan voor gigantische uitdagingen en hebben nu meer nood aan samenhorigheid dan aan verdeeldheid en daar gaan wij BBB en zeker ik voor !
Wat ook nog hoog in ons vaandel staat is de administratieve rompslomp en die moet voor iedereen vereenvoudigd en duidelijk worden!

Marcel kent dus vele politiekers in onze gemeente en daarbuiten en is politiek blijven volgen en houd er niet van om bruggen op te blazen maar om andere bruggen te bouwen. Wil je meer info over BBB ( Boer Burger Belangen) dan kan je KLIK HIER de website raadplege01 juni 2024 Hoe stemmen?
Hoe geldig stemmen?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :
zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)
zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)
zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.
Er bestaan twee verschillende manieren om te stemmen:
Ofwel heeft uw gemeente gekozen voor de elektronische stemming elektronische stemming
Ofwel heeft uw gemeente het systeem van de stemming op papier stemming op papier behouden

Om te weten welke stemwijze uw gemeente toepast, zie Hoe wordt er in mijn gemeente gestemdHoe wordt er in mijn gemeente gestemd?
Waar & wanneer?
Stemmen doet u in het stembureau dat vermeld staat op uw oproepingsbrief. De stembureaus zijn geopend vanaf 8 uur en sluiten om 14 uur in geval stemming op papier en om 16 uur wanneer er elektronisch gestemd wordt.

Voorstelling Julie Lormans 3de plaats Vlaams parlement voor OPEN VLD
Ik ben Julie Lormans, een 26-jarige notarieel juriste, die opgroeide met het liberale gedachtegoed.
Ik ben geboren en getogen in Heusden-Zolder.
Na mijn hogere studies te hebben afgerond in Hasselt en Leuven, woon ik hier nog steeds met veel plezier.
Ik zet dit jaar mijn eerste stappen in de politiek: zo ben ik kandidaat voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, op plaats 3 voor Open VLD.

Mijn streven? Een samenleving waarin iedereen de vruchten van zijn arbeid kan plukken; waarin we hard werken belonen, en niet alleen belasten.

Als juriste is mijn passie voor recht én rechtvaardigheid een grote drijfveer.
Zo wil ik mij inzetten voor de vereenvoudiging van de administratieve lasten die ons dagelijks leven belemmeren.
Minder bureaucratie betekent meer rechtszekerheid en meer ruimte voor innovatie, creativiteit en ondernemerschap.
Redelijke termijnen voor vergunningsprocedures, familiale transacties zonder renovatieplicht en asbestattest en een logische lijn doorheen het kluwen van regeltjes.

Een tweede speerpunt van mijn campagne is de familiale vermogensoverdracht.
Het is essentieel dat mensen de vruchten van hun harde werk met vertrouwen kunnen doorgeven aan hun geliefden, zonder bezorgd te zijn over ingewikkelde procedures, torenhoge belastingen en andere onvoorziene obstakels.
Ik wil duidelijkere procedures ontwikkelen, vrij van onnodige complexiteit. Ook wil ik streven naar een vermindering van de schenk- en erfbelasting in rechte lijn en tussen partners.
We moeten vechten voor de verworven gunsttarieven, en een einde maken aan de taks op verdriet.
Laten we samen het verschil maken, en samen werken aan morgen! Ik zou het super vinden als ik op jullie steun mag rekenen.31 mei2024
Juf Yeter uit het zesde leerjaar gaf vandaag haar plaats af zodat de leerlingen van de schans les zouden krijgen van een echte politica! Funda Oru Lijsttrekker Vooruit stond heel graag voor deze leerlingen en gaf hun gouden raad mee in GO Next BS Schans - Luchtballon. Dank aan Yeter Demirci voor info & foto's #vooruitinheusdenzolder


31 mei 2024 Sancties in geval van niet-gewettigde onthouding:
De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek. Een eerste niet-gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 8), dus 40 tot 80 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 80 tot 200 euro).

Er wordt geen vervangende gevangenisstraf uitgesproken.
Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim beschouwd moet worden en wat niet.

Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken vervolgd zullen worden.

De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep. Dank en meer info KLIK HIER KLIK HIER 
 

30 mei 2024 VOORSTELLING Isabelle Thielemans Plaats 10 | Vlaams parlement
Heusden-Zolder
Waarom doe ik aan politiek?
Zorgen dat er voor iedereen ruimte is om betaalbaar te wonen, in een aangename en veilige leefomgeving, zodat iedereen zich te volle kan ontplooien en zijn talenten kan ontwikkelen.
Isabelle in 3 woorden: gedreven, intuïtief, gewetensvol
Hobby’s: muziek spelen, lezen, wandelen, breien

30 mei 2024
Ook Vlaams belang mag gaan flyeren in Heusden-Zolder, van brievenbus naar brievenbus en tussendoor de mensen aanspreken en de vragen beantwoorden die de mensen stellen.
Toch met een grote groep vorige week trok het Vlaams Belang naar de Mijn-Markt in Zolder waar ze in korte periode zeer veel mensen konden bereiken.  Een gezellige namiddag werd dit en nadien  een glas drinken en veel napraten en lachen. 

29 mei 2024 VOORSTELLING Jan Jans  8ste plaats Vlaams Parlement
Jan Jans
Woonachtig Zolderse-Voort
leeftijd 56 jaar
Gemeenteraadslid + fractieleider sinds 8/10/2000 bij Vlaams belang Heusden-Zolder
Werkzaam in het St.Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder
KLIK HIER om alles over Vlaams Belang te weten te komen naar de verkiezingen toe  


Verplaatsingvergoedingen

Wie? Kiezers die verblijven of werken in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen kunnen in bepaalde gevallen een verplaatsingsvergoeding krijgen:

Je kan gebruik maken van de diensten van NMBS. In dit geval kan je bij vertrek een vrijbiljet krijgen door je oproepingsbrief, identiteitskaart en andere bewijstukken voor te leggen in het station. Bij terugkeer moet je een behoorlijk afgestempelde oproepingsbrief kunnen voorleggen. Het vervoersbewijs is geldig van de vrijdag voor de verkiezingen tot en met de eerste maandag erna. In andere gevallen, of als je een treinbiljet hebt gekocht, kan je online een aanvraag voor een verplaatsingsvergoeding indienen. Je krijgt dan het equivalent van het treinticket tussen beide gemeenten terugbetaald, ongeacht welk vervoersmiddel je gebruikte.

Hieronder vind je een overzicht van wanneer je recht hebt op een verplaatsingsvergoeding en welke bewijsstukken je dan moet kunnen voorleggen: KLIK HIER om volledig artikel te lezen 


woensdag 29 mei 2024
De afgelopen dagen zijn er weer heel wat vrijwilligers de baan op geweest voor de verkiezingsfolders te posten in Heusden Zolder van lijsttrekkers Funda & Kris en Nico Geraerts van Voorruit H|Z.
Fijn dat jullie dit willen doen en een dikke merci aan allen
28 mei 2024 Voorstelling Guido Nowak Vlaams Belang
Nowak Guido

Woonachtig te Boekt-Zolder.
Leeftijd 59 jaar
Voorzitter Vlaams Belang Heusden-Zolder sinds 2023
Gepensioneerde militair luchtmacht (vliegtuigtechnicus), marktkramer in bijberoep na 13 jaar uitbating Music Mania in Beringen
Guido Novak 7de opvolger Kamer Vlaams Belang
KLIK HIER om alles over Vlaams Belang te weten te komen naar de verkiezingen toe  


Stembiljet Volksvertegenwoordigers
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
KIESKRING LIMBURG
9 JUNI 2024
Verkiezing van 12 volksvertegenwoordigers


N-VA H|Z bezocht Fort van Eben-Emael.


Jan Lemmens, een trotse inwoner van Heusden-Zolder, heeft een bijzondere passie ontdekt in het Fort van Eben-Emael. Deze fascinatie begon jaren geleden met een krantenartikel dat zijn nieuwsgierigheid prikkelde. Het artikel meldde dat het fort, een historisch militair bolwerk, elke zondag bezocht kon worden. Geïntrigeerd door de rijke geschiedenis van het fort, besloot Jan met zijn gezin een bezoek te brengen.

Vanaf dat eerste bezoek, dat diepe indruk op hem maakte, bleef het fort hem boeien. Het was niet alleen de imposante architectuur en de strategische betekenis die zijn interesse wekten, maar ook de verhalen van moed en strategie die in de muren van het fort gegrift stonden. Toen hij later in de krant las dat het fort op zoek was naar vrijwillige gidsen, twijfelde Jan geen moment. Hij zag dit als een unieke kans om zijn liefde voor geschiedenis te combineren met zijn verlangen om kennis te delen.
Jan schreef zich in en volgde een intensieve cursus om de fijne kneepjes van het gidsen te leren. De cursus omvatte niet alleen gedetailleerde kennis over de geschiedenis en de technische aspecten van het fort, maar ook vaardigheden om bezoekers op een boeiende en informatieve manier rond te leiden. Na het succesvol afronden van deze opleiding, trad hij toe tot het team van vrijwillige gidsen.
Vandaag de dag is Jan Lemmens één van de tachtig vrijwillige gidsen die het Fort van Eben-Emael rijk is. Ondanks de complexiteit van het fort, dat als een doolhof van gangen en kamers in elkaar zit, beweegt Jan zich er moeiteloos doorheen. Zijn uitgebreide kennis en enthousiasme maken elke rondleiding tot een unieke ervaring. Bezoekers waarderen zijn vermogen om hen mee te nemen op een reis door de tijd, waarbij hij de geschiedenis tot leven brengt met verhalen en anekdotes.

Het werk als gids biedt Jan niet alleen voldoening, maar versterkt ook zijn band met de regio en de geschiedenis ervan. Zijn inzet en passie dienen als inspiratie voor anderen en dragen bij aan het behoud van dit belangrijke historische monument. Door zijn vrijwilligerswerk helpt hij niet alleen om het fort levend te houden voor toekomstige generaties, maar toont hij ook de kracht van persoonlijke betrokkenheid en gemeenschap.

Jan Lemmens is een voorbeeld van hoe een simpele nieuwsgierigheid kan uitgroeien tot een diepe passie en toewijding. Zijn verhaal laat zien hoe lokale inwoners een actieve rol kunnen spelen in het bewaren en delen van cultureel erfgoed. Dankzij mensen zoals Jan blijft de geschiedenis van het Fort van Eben-Emael niet alleen bewaard, maar ook doorgegeven aan iedereen die het wil ontdekken.
Met veel dank aan Linda Graulus voor het verslag & foto's

27 mei 2024 Voorstelling Tuur Lemmens
"Als leerkracht LO in het lager onderwijs vind ik dat we moeten streven naar meer sport in het onderwijs en daarbuiten ook een beter samenwerking moeten hebben tussen sportclub, gemeente en scholen. Meer sport in het onderwijs is zowel positief voor het fysieke als mentale aspect. Daarbij is spelend leren absoluut prioriteit tijdens het bewegen. Maar ook het van jongs af aan leren samenwerken, het leren van regels en het plezier van bewegen moeten we stimuleren. Zo kan het kind in een speelse, leerrijke omgeving bewegen en kan het ook zo ten volle ontwikkelen." 
7de plaats Vlaams Parlement N-VA voor Vlaanderen Voor WELVAART
N-va KLIK HIER kan je alles lezen van nationaal N-va
N-va Heusden-Zolder KLIK HIER kan je alles nalezen over de plaatselijke N-va


Stembiljet Vlaams Parlement


KIESKRING LIMBURG
9 JUNI 2024
Verkiezing van 16 leden van het Vlaams Parlemen

27 mei 2024  Oproepingsbrieven zijn onderweg


 De oproepingsbrieven zijn onderweg met de post. Deze week vallen ze bij jou in de brievenbus. Mocht je toch geen oproepingsbrief ontvangen hebben of is de kaart zwaar beschadigd, dan kan je tussen 3 en 7 juni een duplicaat afhalen aan de balie van het gemeentehuis of op de dag van de verkiezingen zelf op het secretariaat van de sporthal waar je moet gaan stemmen. Dank aan gemeente Heusden-Zoldergemeente Heusden-Zolder voor deze info


26 mei 2024 Voorstelling Anny Jaspers Vlaams Belang
Jaspers Anny woonachtig te Boekt-Zolder.
Leeftijd 63 jaar
Gemeenteraadslid sinds 2018 bij Vlaams Belang Heusden-Zolder
Gepensioneerd leerkracht
14de kandidaat Vlaams Parlement voor het Vlaams Belang
KLIK HIER om alles over Vlaams Belang te weten te komen naar de verkiezingen toe  


25 mei 2024 Nico & Jeroen & An bezochten het FOODTRUCKFESTIVAL

Ook was er een afvaardiging van Nico en Jeroen & An op het FOODTRUCKFESTIVAL aanwezig samen met de echtgenoten en ze genoten samen van al het lekkers en het zonnetje dat kwam piepen.

25 mei 2024 Straatfeest + multiculturele markt met Food  IG Sultan Ahmet Moskee
Vanmiddag mocht de eerste editie van het Straatfeest + multiculturele markt met Food plaatsvinden in een organisatie van de Sultan Ahmet moskee op het Braderieplein. Heel wat publiek aanwezig en de Vooruit H|Z schepenen Engin Ozdemir en Nico Geeraerts waren aanwezig net als gemeenteraadslid Arif Birinci en BCSD- lid Jeroen Myny en Rudi Coomans Er waren veel zoetigheden en andere lekkernij aanwezig en schepen Engin Ozdemir werd bijgestaan door een dokter in opleiding die er op toezag dat Engin gezond bleef.  #vooruitinheusdenzolder

25 mei 2024 Marcel Lemmens ( Boer burger belangen)  in debat met politieke partijen '' Game -Faire te Duras! ""

Ook deze van het politieke debat over de jacht in Vlaanderen laat Marcel Lemmens (Boer burger belangen)  ons weten.
Marcel is de voorzitter van HVV Limburg, dus de voorzitter van alle jagers in Limburg en is in debat gegaan met alle politieke partijen over de jacht in Vlaanderen! Met Theo Francken voor N-va. 
Dank aan Marcel Lemmens voor info en foto's


VOORSTELLING PHILIPPE BEECKMANS 25 mei 2024
Philippe, 37 jaar en trotse inwoner van Eversel. Als atypische politicus kan je er van op aan dat hij nooit voor de politiek zal veranderen. De burgers komen op de eerste plaats. Rechten maar zeker ook plichten, minder overheid, meer werken aan een betere toekomst!
Keiharde inzet en gedrevenheid, minder zal je bij mij niet vinden.
VOORU  U HEEFT AL GENOEG BETAALD
LIJST 17 9de opvolger Vlaams parlement
KLIK HIER KLIK HIER en kom alles te weten over VOORU


17 mei 2024 VLAAMS BELANG H|Z kadidaten en enkele verkiezingspunten

We moeten af van de Europese Green Deal. Onze landbouwers zijn de motor van onze voedselvoorziening en verdienen daarom recht op zekerheid. En die gaat het Vlaams Belang hen geven. Ondersteun de lokale landbouw, stop de groene strop rond de nek van onze boeren, schaf de stikstofregels af en zorg voor een solide toekomst voor boer en tuinbouwer!
5 voorstellen van het VLAAMS BELANG
* Herziening van het stikstofakkoord
* Evaluatie pachtwet
* Eerlijke prijzen voor lokale producten
* Promotie van lokale landbouw
* Ondersteuning sector met aangepaste regelgeving


NVA Kamer Steven Goris + Vlaams Parlement Tuur Lemmens (klik op de banner)

04 mei 2014  Het N-VA verkiezingscongres Limburg ging vandaag door in Watt 17.De N-VA leden van Heusden-Zolder waren goed vertegenwoordigd op het congres op eigen bodem. De 5 jongste verkiezingskandidaten werden voorgesteld, waaronder ook onze eigenste Tuur Lemmens, die trouwens schitterde met het beantwoorden van niet altijd even gemakkelijke vragen over sport op school. Er werden toespraken gegeven van Steven Vandeput en Zuhal Demir. Het congres werd beëindigd met een humoristische poppenkast door Armand Schreurs. Met veel dank aan Linda Graulus voor verslag & foto's


27 april 2024 Verkiezingsbord Zuhal Demir in de fik gestoken 


Deze nacht  omstreeks 04u30 werden enkele inwoners van de Bieststraat opgeschrikt door een brandje. Gelukkig waren er enkele alerte buren die tijdig de inwoners konden verwittigen.
Momenteel worden de verkiezingsborden van Zuhal Demir 's nachts verwijderd door andere maar dit verkiezingsbord van Zuhal Demir werd in brand gestoken. De bewoners hebben dan zelf de brand geblust. NVA Heusden-Zolder plaatste ondertussen al 25 van deze grote verkiezingsborden laat Steven mij weten.

Funda Oru lijsttrekker kamer + Nico Geeraerts Vlaams Parlement


23 maart 2024 Yasin Gül lijsttrekker Vlaams Parlement VOOR U

Onze schepen Yasin Gül die momenteel als onafhankelijke zetelt in de gemeenteraad zal de komende weken druk hebben want hij komt met de nationale verkiezingen van 09 juni op bij ""VOOR U "" als lijsttrekker op de Vlaamse lijst Parlement. Deze partj is opgericht door door ex Open VLD politica Els Ampe die het voorbije jaar uit Open VLD stapte. Els Ampe is nog vollop bezig met het verzamelen van handtekeningen om  te mogen deelnemen aan de verkiezingen en zij is ook nog op zoek naar mogelijke kandidaten om haar lijst te vervolledigen.
Voor zij die zich geroepen voelen voor hun handtekening te geven KLIK HIER voor de VOOR U website
Op 13 oktober zal Yasin Gül met zijn eigen partij Next verschijnen in Heusden-Zolder en met de bewoners die zich kandidaat stelde uit onze eigen omgeving. Uiteraard zal Yasin deze lijst trekken.
17 maart 2024 MOOIMAKERS NVA H|Z ruimde Viversel


N-VA Heusden-Zolder hecht heel veel belang aan een propere gemeente. Daarom vinden ze het belangrijk om deel te nemen aan de "Mooimakers". Deze keer mochten ze Viversel voor hun rekening nemen. Vooral rond het circuit en in de grachten is er heel wat vuil verzameld. Dank aan Linda Graulus voor info en foto's


29 jan. 2024 Nieuwjaarsdrink bij Vlaams Belang Heusden-Zolder


Een geslaagde Nieuwjaarsdrink "voor onze leden" van de afdeling Vlaams Belang Heusden-Zolder in het gezellige en sfeervolle "Het Gezellehuis" te Heusden.

21 jan.2024 Vlaams Belang nieuwjaarsreceptie in Watt17


Een 800 leden van Vlaams Belang waren vandaag afgezakt naar Heusden - Zolder. In Watt17 gaf de partij haar nationaal nieuwjaarsreceptie. Onder de aanwezige waren veel kopstukken van de partij oa Filip Dewinter, Gerolf Annemans, Barbara Pas en voorzitter Tom Vangrieken

Eerst was het het woord aan Roosmarijn Beckers Vlaams Belang Limburg zij werd gevolgd door een tweede limburger Chris Janssens. Tenslotte was het aan de voorzitter Tom Van Grieken om zijn nieuwjaarwensen en zijn toekomstplannen voor de komende verkiezingen uit de doeken te doen. Alles gebeurde natuurlijk onder massale media belangstelling van zowel nationale als regionale pers. KLIK HIER en je kan alles nalezen op de website van Vlaams Belang. En toch ook meegeven dat het Vlaams Belang Heusden-Zolder ook aanwezig waren en genoten van dit prachtig moment in onze gemeente Heusden-Zolder. Dank aan Frederique Jamart voor verslag & foto's16 jan. 2024 Vooruit nieuwjaarsdrink in MuzeCaféZwemmen zullen ze
Afgelopen weekend hief Vooruit Heusden-Zolder het glas op het nieuwe jaar. Op een goede gezondheid én een goed verkiezingsjaar. Zowel in oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen als op 9 juni de nationale verkiezingen. Lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Kris Verduyckt was ook aanwezig, samen met onze eigen Funda Oru, lijsttrekker voor de nationale verkiezingen. Beide onderstreepten ze het belang van dit jaar. Dat we de luxe niet om ons lot over te laten aan extreme partijen. Er is maar één partij die het verschil maakt voor de gewone mensen, en dat is Vooruit. Zonder socialisten geen hogere lonen, geen index, geen betaalbare gezondheidszorg.
Ook in Heusden-Zolder is Vooruit nodig om te waken dat onze inwoners erop vooruit gaan.
Dat het aangenaam wonen, werken, opgroeien en oud worden is in Heusden-Zolder. En wonen in Heusden-Zolder moet onze inwoners geen cent meer kosten.

In Heusden-Zolder trekt Vooruit met 2 sterke troeven naar de verkiezingen in oktober.
"Een sterke ploeg met onze 2 schepenen Engin Ozdemir en Nico Geeraerts, die elke dag keihard werken voor iedereen, voor het algemeen belang. Een sterke fractie met Eddy Pools, Arif Birinci, Metin Karabas.
2 betrokken leden in het Bijzonder Comite, An Vanvuchelen en Jeroen Myny. Én een sterk bestuur die alert blijft voor de noden van onze inwoners", zegt Funda.
En de tweede sterke troef is het kiesprogramma. Een programma waar de inwoners centraal in staan. Zeker onze kinderen. Denk maar aan warme maaltijden op school voor het lager onderwijs. Wat in Antwerpen kan, moet ook hier kunnen.
Er is ook één groot gemis voor onze schoolgaande jeugd (en andere inwoners) en dat is een binnenzwembad.
Recent is er een bezichtiging geweest door het schepencollege van een binnenzwembad in Waver. Ook in Heusden-Zolder willen we hier werk van maken.
Wat Vooruit Heusden-Zolder betreft is er niks dat hen tegenhoudt om 100% te kiezen voor een basic en betaalbaar binnenzwembad. Noodzakelijk, zodat ál onze kinderen kunnen leren zwemmen.
Dank aan RB Fotografie voor de foto's
#vooruitmetheusdenzolder

13 januari 2024  N-va H|Z op nieuwjaarsreceptie in Mechelen


  Één super grote N-va delegatie uit Heusden-Zolder was vandaag aanwezig op de grote nieuwjaarsreceptie van de N-va in Mechelen. Vooral de N-va Jongeren spande de kroon. Bart Dewever bracht zijn nieuwjaarstoespraak en daarna kon het feest van start. Allereerst speelde Dj Tom uit Heusden-Zolder en vanaf 22 uur was Sven Ornelis Dj van dienst. Zuhal liet niet na om een dansje te plaatsen met onze N-va jongeren. Ze hebben er duidelijk van genoten en kunnen er weer een jaar tegenaan.Dank aan Linda Graulus en het ganse N-va Team Heusden-Zolder


01 jan. 2024  Happy New year Vooruit BoodschapGelukkig nieuwjaar!
Samen doorbreken we de stilstand.
Het is Vooruit.
Of het is achteruit.
Samen Vooruit in 2024 ❤️25 dec.2023 Kerst & Nieuwjaarsboodschap N-va Heusden-ZolderN-va Heusden-Zolder wenst alle inwoners van Heusden-Zolder een warme Kerst en een welvarend 2024 toe. We hebben een toffe gemeente, waar er veel van elkaar te leren valt. Laten we elkaar blijven verwonderen. Laat het leven ons overdonderen en laten we samen dromen waar maken. Dank aan Linda Graulus 


14 dec 23  N-VA pleitbezorger voor overdekt zwembad in Heusden-Zolder

In juni boog de gemeenteraad zich over een voorstel van vzw Terlaemen om de huidige huurovereenkomst te vervangen door een nieuwe erfpachtovereenkomst. Deze moest de vzw meer flexibiliteit bieden om meer investeringen te kunnen doen op en rond het circuit. Het eerste voorstel stootte op felle kritiek vanuit N-VA. Raadslid Herwig Hermans wees erop dat de zone die in erfpacht zou gegeven worden veel te ruim was. Zo zou ook de site van het openluchtzwembad hierin opgenomen zijn, waardoor het gemeentebestuur niet rechtstreeks meer zou kunnen beslissen over de investeringen aan het zwembad. Investeringen die met het oog op de toekomst nochtans nodig zijn. Het afsplitsen van het perceel van het zwembad zou niet mogelijk zijn.

Op 14 december nam de gemeenteraad kennis van het uiteindelijke voorstel van erfpachtovereenkomst. In de nieuwe versie bleek het zwembad wel buiten de overeenkomst gehouden te zijn. We zijn tevreden dat de meerderheid uiteindelijk het standpunt van N-VA is gevolgd en dat we als gemeente zelf kunnen beslissen over de toekomst van het zwembad.

N-VA gaat zelfs een stapje verder. N-VA trekt in 2024 naar de kiezer met de belofte om opnieuw een overdekt zwembad te realiseren. Sportinfrastructuur niet alleen in de zomer kan gebruikt worden, maar jaarrond kan gebruikt worden. De locatie van het nieuwe zwembad is op dit moment nog niet gekend. Lijsttrekker Steven Goris : “Op dit moment bekijken we met een interne werkgroep welke opties er zijn en welke de voor- en nadelen zijn. Maar dat het zwembad er moet komen is overduidelijk : onze inwoners en schoolgaande kinderen verdienen zwemwater in de buurt.” N-VA Heusden-Zolder

13 dec. 2023 Fractieleider Steven Goris (H|Z) Federale lijst en Tuur Lemmens op de Vlaamse lijst N-VA

Op 9 juni 2024 zijn er federale en Vlaamse verkiezingen. Voor N-VA Heusden - Zolder zal fractieleider Steven Goris de federale lijst ondersteunen (plaats 9),
Tuur Lemmens komt op plaats 7 van de Vlaamse lijst.12 dec. 2023 Nico Geeraerts Vlaams Parlement 2024 op plaats 6!!!

Op het provinciaal congres, dat op zondag 10 december plaatsvond in de WATT 17 in Zolder, werd ook de lijst voor het Vlaams parlement in 2024 goedgekeurd. VOORUIT Limburg laat weten dat Nico Geeraerts kandidaat zal zijn op 9 juni 2024, voor het Vlaams parlement bij de opvolgers op de 6e plaats. Nico zetelt in de gemeenteraad sedert 01 januari 2012. Vorige legislatuur was hij 3 jaar schepen van Toerisme, Lokale Economie en Ontwikkelingssamenwerking en is nu de huidig schepen van Welzijn.


10 dec. 2023 Vooruit Limburg bevestigd  Funda Oru als lijsttrekker kamer federaal

Vanmorgen was het verkiezingscongres van Vooruit Limburg in Watt 17 met het oog naar de verkiezingen van 09 juni 2024. Ook Vooruit Limburg bevestigd dat Heusden Zoldenaar Funda Oru Lijsttrekker voor de Kamer voor de federale verkiezingen zal mogen trekken.

Funda heeft heel wat ervaring met haar jaren als schepen in Heusden-Zolder en is nog steeds gemeenteraadslid in Heusden-Zolder. Kris Verduyckt zal de lijst voor het Vlaams parlement trekken. Dank aan Hannah Moens (Vooruit) voor de foto.
23 nov.2023   NeXt: De nieuwe partij in Heusden-Zolder met lijsttrekker Yasin Gül


Klaar voor de toekomst en 100% inzet voor alle inwoners van Heusden-Zolder! Dat is NeXt, de gloednieuwe partij voor een beter Heusden-Zolder. In een diverse, groene en toeristische gemeente als de onze hebben we nood aan beleidsmakers die de inwoners op de eerste plaats zetten. NeXt zet in op samenhorigheid, op kansen, op rechten en plichten,

NeXt staat voor verbinding tussen u en ik en tussen onze dorpskernen.
De partij, die vandaag boven het doopvont wordt gehouden bundelt de krachten van nieuwe geëngageerde mensen met ervaring en standvastigheid, waar het belang van de inwoners centraal staat. Geen loze woorden, geen grote uitspraken, maar er elke dag staan om van onze gemeente terug topgemeente te maken, waar de inwoners van élke straat in de spotlights staan.
Als lijsttrekker zetten we in op onze huidige schepen van o.a. milieu en voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst, Yasin Gül. Zijn jarenlange aanpak, dicht bij de mensen, met een luisterend oor en oplossingsgerichtheid is hij het juiste uitgangsbord van onze filosofie. Het is duidelijk dat hij infrastructuur en ondernemerschap een warm hart toe draagt.
Yasin zal met voorzitter Philippe Beeckmans, als lijstduwer, een frisse wind naast zich krijgen.
Philippe is iemand die steeds de inwoners op de eerste plaats zet en van eerlijkheid, (verkeers)veiligheid en correct afvalbeleid topprioriteiten maakt. Op de tweede plaats hebben we met Jara Indeherberg een gewezen leerkracht, die ‘taalarmoede’ steeds bestreden heeft, met de juiste voeling en gedrevenheid die in onze multiculturele gemeente nodig is, om kansarmoede aan te pakken.

Ook de jongere generatie wordt niet vergeten! Met Loris Schepers Bedin hebben we iemand in ons midden die jeugd ademt en het verenigingsleven wilt doen heropleven. Met deze tandem en samen met ons divers en enthousiast team zal NeXt een positief alternatief bieden aan de inwoners die terug willen gaan naar de essentie en dat zijn juist ónze inwoners!


21 nov. 2023 3 bestuursleden Open VLD geven ontslag

Wij hebben jarenlang geijverd voor het goede van de inwoners van de gemeente Heusden-Zolder.
Eerlijkheid, gedrevenheid en vrijheid zijn hier zeer belangrijke woorden.
Helaas moeten we vandaag vaststellen dat de partijleiding van Open-VLD geen enkele opening laat voor het goede van de mensen. Onder een dictatoriaal bewind heeft liberalisme geen kans. Daar waar de partijtop de voeling met de gewone mens in de straat volledig kwijt is, willen wij geen lid meer zijn. Wereldvreemde elite die liever oude koeien uit de gracht haalt dan bezig te zijn met het ondersteunen van de toekomst van de mensen, daar passen we voor.
Daarom hebben wij besloten onze partijkaart in te leveren, onze mandaten in het bestuur op te zeggen en verder te gaan met een lokaal verhaal.
Een verhaal waar vrijheid en doorzettingsvermogen, positivisme en toekomst centraal staat, daar zullen wij in de toekomst onze schouders onder zetten!
Jurgen Schots, ex-voorzitter
Philippe Beeckmans, ex-ondervoorzitter
Jorgen Lenaerts, bestuurder

13 november 2023 Raadslid Funda Oru wordt lijstrekker  voor Vooruit.


Op 9 juni 2024 vinden de Vlaamse, federale én Europese verkiezingen plaats.
Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelt Vooruit Funda Oru voor. Funda is gepokt en gemazeld in de Limburgse socialistische familie. In 2008 ging ze al aan de slag op de Limburgse studiedienst. Ze was jarenlang schepen van welzijn, gelijke kansen en samenleven in Heusden-Zolder. Ze kent zo als geen ander de uitdagingen waar we van wakker liggen. Sinds november 2019 is Funda compagnon de route van voorzitter Conner Rousseau van Vooruit. Samen hervormden ze de partij tot de geoliede machine die ze vandaag zijn. Als alleenstaande mama van twee kinderen weet ze hoe het is om vlak voor sluitingstijd de supermarkt binnen te stormen om toch nog een gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten. En beseft ze dat 300 euro lidgeld voor de voetbalclub van haar zoon en nog eens 250 euro voor de dansles van haar dochter heel veel geld is. Werken moet meer lonen. Zowel in netto op het eind van de maand. Als in tijd voor je gezin. Dat wordt Funda’s strijd in het federaal parlement.

"2024 is een bijzonder en belangrijk jaar.
Een jaar waarin we alles op alles moeten zetten. Een jaar waarin we opnieuw Vooruit moeten met dit land," zegt Funda.
Wij kennen haar in Heusden-Zolder als ex-schepen, raadslid en iemand met een groot hart voor de samenleving. 
Veel succes Funda
Dank aan Hannah Moens (Vooruit) voor de foto.


11 november 2023 DORPSRAAD in Heusden op 21 november

SAVE THE DATE !
Dinsdag 21 november om 20u in De Kring ! 
OPEN DORPSRAAD !
Volgend jaar vinden de verkiezingen voor o.a. de gemeenteraad plaats. Wij willen zoveel mogelijk dorpsgenoten warm maken om te gaan stemmen. Wij willen onze wijk- en dorpsgenoten mee laten denken over het toekomstig beleid in onze wijk, dorp en gemeente. Wij willen ook graag de politieke partijen en het nieuwe lokale bestuur informeren over de belangrijkste noden en behoeften van onze dorpsgenoten. Wij hebben reeds een 'memorandum' opgesteld dat we graag met jullie willen overlopen en aanpassen waar nodig. Daarom, kom op 21 november naar onze Open Dorpsraad en 'Zeg uw gedacht !'


27 juni 2023  Jong N-VA Heusden-Zolder 

Al geruime tijd zijn er enkele jongeren binnen onze partij die zich met hart en ziel willen inzetten voor politieke verandering binnen Heusden-Zolder.
Samen met jong N-VA is er dan een traject opgestart om alles te officialiseren. Er werden ontmoetingen geregeld om de jongeren onder te dompelen in politieke aangelegenheden, maar ook het organiseren van een activiteit en dit tot een goed einde brengen, was een onderdeel van het traject.

De laatste horde werd deze week genomen… De officiële stemming van het Jong N-VA bestuur Heusden-Zolder.
Fractieleider Steven Goris kan dan ook vol trots volgende mensen voorstellen.
Bestuur Jong N-VA Heusden-Zolder
Voorzitter: Lauren Leyssens
Ondervoorzitter: Milan Eerdekens
Secretaris: Femke Vandenwijgaert
Penningmeester: Tuur Lemmens
Bestuurslid: Victor Jorissen
Veel succes gewenst!
 

24 mei 2023 Steven Goris trekt N-VA lijst in 2024


Het N-VA bestuur stemde er vanavond mee in om Steven Goris aan te duiden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Tegelijkertijd werd ook het vertrouwen in Hans Zegers uitgesproken die de rol lijstduwer zal opnemen.

Het bestuur van N-VA Heusden-Zolder boog zich vanavond onder meer over het lijsttrekkerschap en de persoon die de lijst gaat duwen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De twee personen die deze belangrijke plaatsen gaan invullen zijn Steven Goris, als lijsttrekker en Hans Zegers, als lijstduwer.

Steven deed in 2018 voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Op dat moment sloot hij zich eveneens aan bij het N-VA bestuur, waarbinnen hij sindsdien de rol van ondervoorzitter opneemt. Ondertussen zetelt Steven in de gemeenteraad; sinds enkele maanden als fractieleider. Ook zetelt hij in het arrondissementeel bestuur van N-VA Limburg. Voorzitter Peter Orens : “Ik ben ervan overtuigd dat we met de keuze om Steven lijsttrekker te maken de juiste man op de juiste plaats zetten. In een korte periode heeft Steven zich opgeworpen als iemand die met een enorm enthousiasme aan de kar trekt. Het is ook iemand met een duidelijke mening en visie. Zijn bovenlokale contacten zijn nodig om belangrijke dossiers voor de gemeente in de juiste richting te duwen. Sindsdien gaat het de lokale afdeling voor de wind.”

Hans draait al heel wat jaren mee in de lokale N-VA afdeling. Sinds 2019 zetelt hij ook in de gemeenteraad. De ervaringen die hij heeft opgedaan als raadgever in de nationale en provinciale politiek zijn van grote waarde voor het werk in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2018 was Hans lijsttrekker voor de N-VA en zette hij een mooie persoonlijke score neer in moeilijke omstandigheden.

Peter Orens : “Zijn huidige job dwingt Hans ertoe om zich wat minder zichtbaar op te stellen in het politieke landschap. Dat neemt niet weg dat hij zijn rol in de gemeenteraad nog steeds met evenveel ernst en enthousiasme opneemt. In die zin ben ik zeer blij dat Hans de rol van lijstduwer heeft aanvaard en op die manier zijn bijdrage zal kunnen blijven leveren aan een sterke campagne en mooi resultaat voor de partij.”

Inhoudelijk vullen Steven en Hans elkaar op meerdere vlakken perfect aan. Zo is Steven vooral bezig met sport, sociale zaken en schoolbeleid. Hans heeft vanuit zijn professionele ervaringen als raadgever op het kabinet van minister Ben Weyts en op het kabinet van gedeputeerde Bert Lambrechts een grote expertise in de domeinen van mobiliteit, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening.

Peter Orens: “De aanduiding van de lijsttrekker is uiteraard een belangrijke stap. We zijn binnen de afdeling al enige tijd bezig met de voorbereidingen met de verkiezingen en het was tijd voor een volgende stap. De beslissingen van vanavond bieden duidelijkheid en een houvast binnen de eigen bestuursploeg. Door dit nu reeds te doen heeft Steven meer tijd om zicht te tonen aan het grote publiek als een sterke kandidaat-burgemeester”. Zowel Steven als Hans zijn het afdelingsbestuur dankbaar dat hen deze kans geboden wordt en beschouwen het als een vorm van beloning voor de jarenlange inzet voor de politieke werking. “We werken binnen het afdelingsbestuur al geruime tijd op een positieve manier nauw samen”, aldus Steven en Hans. “Hopelijk loont het vele harde werk en wordt dit vertaald in een sterk mandaat van de kiezer en een positief beleid voor de gemeente Heusden- Zolder.”
Peter Orens Voorzitter N-VA Heusden-Zolder