VERKIEZINGEN 2024 in Heusden-Zolder

23 nov.2023   NeXt: De nieuwe partij in Heusden-Zolder met lijsttrekker Yasin Gül

Klaar voor de toekomst en 100% inzet voor alle inwoners van Heusden-Zolder! Dat is NeXt, de gloednieuwe partij voor een beter Heusden-Zolder. In een diverse, groene en toeristische gemeente als de onze hebben we nood aan beleidsmakers die de inwoners op de eerste plaats zetten. NeXt zet in op samenhorigheid, op kansen, op rechten en plichten,

NeXt staat voor verbinding tussen u en ik en tussen onze dorpskernen.
De partij, die vandaag boven het doopvont wordt gehouden bundelt de krachten van nieuwe geëngageerde mensen met ervaring en standvastigheid, waar het belang van de inwoners centraal staat. Geen loze woorden, geen grote uitspraken, maar er elke dag staan om van onze gemeente terug topgemeente te maken, waar de inwoners van élke straat in de spotlights staan.
Als lijsttrekker zetten we in op onze huidige schepen van o.a. milieu en voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst, Yasin Gül. Zijn jarenlange aanpak, dicht bij de mensen, met een luisterend oor en oplossingsgerichtheid is hij het juiste uitgangsbord van onze filosofie. Het is duidelijk dat hij infrastructuur en ondernemerschap een warm hart toe draagt.
Yasin zal met voorzitter Philippe Beeckmans, als lijstduwer, een frisse wind naast zich krijgen.
Philippe is iemand die steeds de inwoners op de eerste plaats zet en van eerlijkheid, (verkeers)veiligheid en correct afvalbeleid topprioriteiten maakt. Op de tweede plaats hebben we met Jara Indeherberg een gewezen leerkracht, die ‘taalarmoede’ steeds bestreden heeft, met de juiste voeling en gedrevenheid die in onze multiculturele gemeente nodig is, om kansarmoede aan te pakken.

Ook de jongere generatie wordt niet vergeten! Met Loris Schepers Bedin hebben we iemand in ons midden die jeugd ademt en het verenigingsleven wilt doen heropleven. Met deze tandem en samen met ons divers en enthousiast team zal NeXt een positief alternatief bieden aan de inwoners die terug willen gaan naar de essentie en dat zijn juist ónze inwoners!


21 nov. 2023 3 bestuursleden Open VLD geven ontslag

Wij hebben jarenlang geijverd voor het goede van de inwoners van de gemeente Heusden-Zolder.
Eerlijkheid, gedrevenheid en vrijheid zijn hier zeer belangrijke woorden.
Helaas moeten we vandaag vaststellen dat de partijleiding van Open-VLD geen enkele opening laat voor het goede van de mensen. Onder een dictatoriaal bewind heeft liberalisme geen kans. Daar waar de partijtop de voeling met de gewone mens in de straat volledig kwijt is, willen wij geen lid meer zijn. Wereldvreemde elite die liever oude koeien uit de gracht haalt dan bezig te zijn met het ondersteunen van de toekomst van de mensen, daar passen we voor.
Daarom hebben wij besloten onze partijkaart in te leveren, onze mandaten in het bestuur op te zeggen en verder te gaan met een lokaal verhaal.
Een verhaal waar vrijheid en doorzettingsvermogen, positivisme en toekomst centraal staat, daar zullen wij in de toekomst onze schouders onder zetten!
Jurgen Schots, ex-voorzitter
Philippe Beeckmans, ex-ondervoorzitter
Jorgen Lenaerts, bestuurder

13 november 2023 Raadslid Funda Oru wordt lijstrekker  voor Vooruit.


Op 9 juni 2024 vinden de Vlaamse, federale én Europese verkiezingen plaats.
Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelt Vooruit Funda Oru voor. Funda is gepokt en gemazeld in de Limburgse socialistische familie. In 2008 ging ze al aan de slag op de Limburgse studiedienst. Ze was jarenlang schepen van welzijn, gelijke kansen en samenleven in Heusden-Zolder. Ze kent zo als geen ander de uitdagingen waar we van wakker liggen. Sinds november 2019 is Funda compagnon de route van voorzitter Conner Rousseau van Vooruit. Samen hervormden ze de partij tot de geoliede machine die ze vandaag zijn. Als alleenstaande mama van twee kinderen weet ze hoe het is om vlak voor sluitingstijd de supermarkt binnen te stormen om toch nog een gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten. En beseft ze dat 300 euro lidgeld voor de voetbalclub van haar zoon en nog eens 250 euro voor de dansles van haar dochter heel veel geld is. Werken moet meer lonen. Zowel in netto op het eind van de maand. Als in tijd voor je gezin. Dat wordt Funda’s strijd in het federaal parlement.

"2024 is een bijzonder en belangrijk jaar.
Een jaar waarin we alles op alles moeten zetten. Een jaar waarin we opnieuw Vooruit moeten met dit land," zegt Funda.
Wij kennen haar in Heusden-Zolder als ex-schepen, raadslid en iemand met een groot hart voor de samenleving. 
Veel succes Funda
Dank aan Hannah Moens (Vooruit) voor de foto.


11 november 2023 DORPSRAAD in Heusden op 21 november

SAVE THE DATE !
Dinsdag 21 november om 20u in De Kring ! 
OPEN DORPSRAAD !
Volgend jaar vinden de verkiezingen voor o.a. de gemeenteraad plaats. Wij willen zoveel mogelijk dorpsgenoten warm maken om te gaan stemmen. Wij willen onze wijk- en dorpsgenoten mee laten denken over het toekomstig beleid in onze wijk, dorp en gemeente. Wij willen ook graag de politieke partijen en het nieuwe lokale bestuur informeren over de belangrijkste noden en behoeften van onze dorpsgenoten. Wij hebben reeds een 'memorandum' opgesteld dat we graag met jullie willen overlopen en aanpassen waar nodig. Daarom, kom op 21 november naar onze Open Dorpsraad en 'Zeg uw gedacht !'


27 juni 2023  Jong N-VA Heusden-Zolder 

Al geruime tijd zijn er enkele jongeren binnen onze partij die zich met hart en ziel willen inzetten voor politieke verandering binnen Heusden-Zolder.
Samen met jong N-VA is er dan een traject opgestart om alles te officialiseren. Er werden ontmoetingen geregeld om de jongeren onder te dompelen in politieke aangelegenheden, maar ook het organiseren van een activiteit en dit tot een goed einde brengen, was een onderdeel van het traject.

De laatste horde werd deze week genomen… De officiële stemming van het Jong N-VA bestuur Heusden-Zolder.
Fractieleider Steven Goris kan dan ook vol trots volgende mensen voorstellen.
Bestuur Jong N-VA Heusden-Zolder
Voorzitter: Lauren Leyssens
Ondervoorzitter: Milan Eerdekens
Secretaris: Femke Vandenwijgaert
Penningmeester: Tuur Lemmens
Bestuurslid: Victor Jorissen
Veel succes gewenst!
 

24 mei 2023 Steven Goris trekt N-VA lijst in 2024

Het N-VA bestuur stemde er vanavond mee in om Steven Goris aan te duiden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Tegelijkertijd werd ook het vertrouwen in Hans Zegers uitgesproken die de rol lijstduwer zal opnemen.

Het bestuur van N-VA Heusden-Zolder boog zich vanavond onder meer over het lijsttrekkerschap en de persoon die de lijst gaat duwen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De twee personen die deze belangrijke plaatsen gaan invullen zijn Steven Goris, als lijsttrekker en Hans Zegers, als lijstduwer.

Steven deed in 2018 voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Op dat moment sloot hij zich eveneens aan bij het N-VA bestuur, waarbinnen hij sindsdien de rol van ondervoorzitter opneemt. Ondertussen zetelt Steven in de gemeenteraad; sinds enkele maanden als fractieleider. Ook zetelt hij in het arrondissementeel bestuur van N-VA Limburg. Voorzitter Peter Orens : “Ik ben ervan overtuigd dat we met de keuze om Steven lijsttrekker te maken de juiste man op de juiste plaats zetten. In een korte periode heeft Steven zich opgeworpen als iemand die met een enorm enthousiasme aan de kar trekt. Het is ook iemand met een duidelijke mening en visie. Zijn bovenlokale contacten zijn nodig om belangrijke dossiers voor de gemeente in de juiste richting te duwen. Sindsdien gaat het de lokale afdeling voor de wind.”

Hans draait al heel wat jaren mee in de lokale N-VA afdeling. Sinds 2019 zetelt hij ook in de gemeenteraad. De ervaringen die hij heeft opgedaan als raadgever in de nationale en provinciale politiek zijn van grote waarde voor het werk in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2018 was Hans lijsttrekker voor de N-VA en zette hij een mooie persoonlijke score neer in moeilijke omstandigheden.

Peter Orens : “Zijn huidige job dwingt Hans ertoe om zich wat minder zichtbaar op te stellen in het politieke landschap. Dat neemt niet weg dat hij zijn rol in de gemeenteraad nog steeds met evenveel ernst en enthousiasme opneemt. In die zin ben ik zeer blij dat Hans de rol van lijstduwer heeft aanvaard en op die manier zijn bijdrage zal kunnen blijven leveren aan een sterke campagne en mooi resultaat voor de partij.”

Inhoudelijk vullen Steven en Hans elkaar op meerdere vlakken perfect aan. Zo is Steven vooral bezig met sport, sociale zaken en schoolbeleid. Hans heeft vanuit zijn professionele ervaringen als raadgever op het kabinet van minister Ben Weyts en op het kabinet van gedeputeerde Bert Lambrechts een grote expertise in de domeinen van mobiliteit, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening.

Peter Orens: “De aanduiding van de lijsttrekker is uiteraard een belangrijke stap. We zijn binnen de afdeling al enige tijd bezig met de voorbereidingen met de verkiezingen en het was tijd voor een volgende stap. De beslissingen van vanavond bieden duidelijkheid en een houvast binnen de eigen bestuursploeg. Door dit nu reeds te doen heeft Steven meer tijd om zicht te tonen aan het grote publiek als een sterke kandidaat-burgemeester”. Zowel Steven als Hans zijn het afdelingsbestuur dankbaar dat hen deze kans geboden wordt en beschouwen het als een vorm van beloning voor de jarenlange inzet voor de politieke werking. “We werken binnen het afdelingsbestuur al geruime tijd op een positieve manier nauw samen”, aldus Steven en Hans. “Hopelijk loont het vele harde werk en wordt dit vertaald in een sterk mandaat van de kiezer en een positief beleid voor de gemeente Heusden- Zolder.”
Peter Orens Voorzitter N-VA Heusden-Zolder