Lindeman

02 januari 2023 Interview Francois Didden over Lindeman 2022 - 2023


Het waren drukke tijden einde vorig jaar op Lindeman, zoveel feestelijkheden op rij om er een paar op te noemen. We deden een interview met Francois Didden over de laatste 3 maanden vorig jaar en met zicht naar de komende maanden op de Lindeman

1. Migratie/Emigratiegeschiedenis:
    • 100 jaar migratiegeschiedenis vanuit de Oostbloklanden
    • 75 jaar migratiegeschiedenis vanuit Italië – tot aan de verschrikkelijke, de dramatische gebeurtenis van Marcinelle
                                                                      – 8 augustus 1956
    • 60 jaar migratie vanuit Turkije en Marokko
2. De Mijn geschiedenis:
    • Het leven in en rond de Steenkoolmijnen
    • Het leven in de Tuinwijken
 3. De sluiting van de Mijnen in 1992 Rond deze items had vzw Feniks
     – Marco Schepers en zijn personeel
     – een mooie tentoonstelling ontwikkeld die nauw aansloot bij de tentoonstelling rond Mijnkracht/Kompelkoppen
        van de Heer Stephan Vanfleteren.
4. Daarnaast vierden en herdachten wij met gans La Baracca 60 jaar “”Onze-Lieve-Vrouw van de Vredekerk van Lindeman”.
5. Ook vierden wij – normaal gezien in 2020
                               – “10 jaar vernieuwde Baracca” gekoppeld aan het uitgeven van het boek
                                  “De Schepping van Lindeman”
                               – Verhalen van mensen.
KLIK HIER EN LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW met FRACOIS DIDDEN

De tentoonstelling “Lindeman in de schaduw van de put” levert een bescheiden aanschouwelijke aanvulling op het boek  "" DE SCHEPPING VAN LINDEMAN "" en de rol die de steenkoolmijn hierin heeft gespeeld. (zie de bovenstaande foto's
Je kan hier veel oude foto's zien van het BALTISCH KAMP tot de wijk LINDEMAN van de dag van heden.

De voorstelling is verzorgd door Feniks vzw i.s.m. AMCLI La Baracca en loopt van 10/12/2022 tot 22/01/2023 (niet op 25, 26 december 2022 en 01 januari 2023) in de ZLDR luchtfabriek van CC Muze te Heusden-Zolder.

11 dec. 2022 Viering 75 jaar migratie | 60 jaar kerk Lindeman | 30 jaar mijnsluiting in cc Muze


Heel wat bedrijvigheid deze avond in de schouwburg van cc Muze want  er was de viering 75 jaar migratie | 60 jaar kerk Lindeman | 30 jaar mijnsluiting. Het begon allemaal al in de namiddag (15 uur in de horecaruimte ZLDR Luchtfabriek) ) met de tentoonstelling “Lindeman in de schaduw van de put” levert een bescheiden aanschouwelijke aanvulling op het boek  "" DE
SCHEPPING VAN LINDEMAN ""
 en de rol die de steenkoolmijn hierin heeft gespeeld. Je kan hier veel oude foto's zien van het BALTISCH KAMP tot de wijk LINDEMAN van de dag van heden. Marco Schepers en zijn Feniks Team i.s.m. AMCLI La Baracca maakte er een prachtig overzicht van.
De voorstelling is verzorgd door Feniks vzw i.s.m. AMCLI La Baracca en loopt nog tot 22 januari 2023 (niet op 25, 26 december 2022 en 01 januari 2023) in de ZLDR luchtfabriek van CC Muze te Heusden-Zolder. Een leerrijke expo over de geschiedenis en evolutie van de Lindeman. 

Ook was er een boekenstand  geplaatst waar je terecht kon voor het boek "" DE SCHEPPING VAN LINDEMAN "" laat ons zeggen de geschiedenis van de Lindeman te bezichtigen en er was de mogelijkheid om het boek te kopen. De afgelopen maanden  was dit boek al een groot succes op de Lindeman en omgeving een boek gebracht door Francois Didden en Rudi Coomans. 

La Baracca had heel wat te vieren: 75 jaar migratie, 60 jaar nieuwe kerk Lindeman, 30 jaar mijnsluiting én 10 jaar in hun vernieuwde buurthuis La Baracca. 

Om 19u organiseerden ze in de schouwburg cc Muze een prachtig jubileumconcert door strijkorkest 'Falta De Tiempo' onder leiding van Felix Ceunen.
De solisten van dienst zijn zaterdag Erica Fronczyk [sopraan], Robert Luts [tenor], Pino Falsone [zanger] en François Didden [panfluit]. 
Dus een bomvolle zaal voor Lindeman die samen genoten van deze prachtige momenten in de Muze. 
Dank aan Lambert Reynders en Rudi Coomans voor de foto's, verslag Rudi Coomans


08 dec. 2022 JUBILEUMCONCERT LA BARACCA LINDEMAN 

75 jaar migratie | 60 jaar kerk Lindeman | 30 jaar mijnsluiting zaterdag 10 december 2022 | schouwburg | 19u

Op zaterdag 10 december heeft buurthuis La Baracca heel wat te vieren: 75 jaar migratie, 60 jaar nieuwe kerk Lindeman, 30 jaar mijnsluiting én 10 jaar in hun vernieuwde buurthuis. Vanaf 15u00 bezoek je in de horecaruimte van ZLDR Luchtfabriek een leerrijke expo over de geschiedenis en evolutie van de Lindeman. Om 19u organiseren ze in onze schouwburg bovendien een prachtig jubileumconcert door strijkorkest 'Falta De Tiempo' onder leiding van Felix Ceunen. De solisten van dienst zijn zaterdag Erica Fronczyk [sopraan], Robert Luts [tenor], Pino Falsone [zanger] en François Didden [panfluit]. Tickets voor dit concert kosten 15 euro [onder 12 jaar: 12 euro] en zijn nog verkrijgbaar via onze website. Foto © La Baracca


06 dec. 2022 Tentoonstelling “Lindeman in de schaduw van de put” & boek “De schepping van Lindeman”

De steenkoolindustrie heeft er in Limburg voor gezorgd dat het eens zo ongerepte landschap werd omgetoverd tot een industrieel gebied bestaande uit verbindingswegen, spoor- en waterwegen die bepalend waren voor de ontginning en distributie van het gegeerde zwarte goud.

De vraag naar steenkool was, zeker na het einde van de tweede wereldoorlog, erg groot evenals de vraag naar arbeidskrachten. Heel Europa zat economisch aan de grond en de wederopbouw startte nu eenmaal met grondstoffen die aanwezig waren diep in de Limburgse grondlagen.
 
België sloot in 1946 een billateraal akkoord af met Italië. De migratiestroom vanuit Italië kwam snel op gang. Eerst enkel de mannen, nadien volgde vrij snel de gezinshereniging. Huisvesting werd dus een groot probleem! De initiële barakken in de werkkampen van de Duitsers werden als zodanig verplaatst en heringericht voor de gastarbeiders zodat zij samen met hun gezinsleden een woning ter beschikking kregen.
De vraag naar bijkomende werkmanswoningen in Heusden-Zolder was bijgevolg zeer groot. De gemeente beschikte reeds over een aantal arbeiderswijken zoals o.a. Berkenbos, , Op ’t Einde, en Mommeplas.

Daar het beleid van Minister van Acker en zijn “Kolenslag” gericht was op het herstel van sociale voordelen en loonsverhoging en mede door de grote toestroom van de Italiaanse arbeiders, startte de Nationale Maatschappij in 1947 met de oprichting van de wijk ”Lindeman”.

Lindeman zou, anders dan de andere personeelswijken, een kolenslagcité worden met een relatieve banale structuur en met een rechtlijnig geometrisch stratenplan. Als Kolenslagcité is Lindeman een verzameling van koppelwoningen en bezit zij hierdoor ook een historische waarde
Vanuit een sociologisch standpunt bekeken, hebben de gemeenschapsvoorzieningen er zeker voor gezorgd dat gemeenschapsvorming werd gestimuleerd en dit de monofunctionaliteit van deze woonwijk oversteeg.

De Italianen en de nog aanwezige Polen verenigden zich vrij snel nadat zij waren gesetteld. Via allerlei activiteit deden zij aan cultuurbeleving en -behoud. Via sport en spel vulden zij hun ontspanningsmomenten in. Kortom, het waren de bewoners die het sociologisch karakter van Lindeman vormden. In het boek “De schepping van Lindeman” zijn het ook de talloze verhalen van de (ex)bewoners die hiervan getuige zijn.
Na de ramp van Marcinelle in 1956 werd België genoodzaakt anderen landen aan te spreken om in de Limburgse steenkoolmijnen te komen werken. Zo werd geleidelijk de etnische samenstelling van Lindeman gewijzigd in een Multi diverse samenleving. Tot op vandaag leven of wordt Lindeman nog steeds bezocht door de tweede en derde generatie migratiekinderen.

 De tentoonstelling “Lindeman in de schaduw van de put” levert een bescheiden aanschouwelijke aanvulling op het boek en de rol die de steenkoolmijn hierin heeft gespeeld. De voorstelling is verzorgd door Feniks vzw i.s.m. AMCLI La Baracca en loopt van 10/12/2022 tot 22/01/2023 (niet op 25, 26 december 2022 en 01 januari 2023) in de luchtfabriek van CC Muze te Heusden-Zolder.


03 dec.2022 Sint Barbarafeest van A.M.C.L.I. op LindemanNaar jaarlijkse gewoonte vierden we ook dit jaar ons Santa-Barbarafeest in La Baracca op de Lindeman. In de voormiddag was er de gelegenheid om de lidkaarten te vernieuwen.
Dan word ook de nieuwe lidkaart van A.M.C.L.I. 2023 u overhandigd.
Het is een mooi en warme SAMENZIJN onder elkaar
Ons programma van vandaag zag er als volgt uit 
o Vanaf 08.30 uur - gratis lekker en uitgebreid ontbijt voor de leden.
o Om 10.00 uur - herdenking van de afgestorven mijnwerkers en familie in kerk.
o Na de viering gelegenheid voor een gezellige babbel met een drankje in La Baracca op Lindeman.
Voor de leden was het ontbijt gratis – de niet-leden betalen 10 euro p/p of kochten een lidkaart voor de som van 10 euro. Het lidmaatschap wil zeggen dat u onze “Nieuwsbrief” ontvangt met informatie over onze activiteiten, reizen, feesten en andere gelegenheden. Ook gedenken wij de leden met een verjaardagskaart en uiteraard bent u uitgenodigd op ons jaarlijks ledenontbijt ter gelegenheid van Santa Barbara.


De organisatie ECRU was ook daar om het geheel te filmen. 03 dec 2022 Sint Barbarafeest van A.M.C.L.I. op Lindeman

Nadien had in de kerk van Lindeman een gebedsviering plaats verzorgd door leken. Heel speciaal werd er gedacht aan de overleden leden en dit werd ook visueel tot leven gebracht. 
 Toch een zeer treffend slotgebed : 
 Santa Barbara - Patrones der mijnwerkers
 - van onze ouders
 - grootouders Zij zijn naar hier gekomen en werden mijnwerkersgezinnen. Ze hebben alleen hun namen meegebracht en al de rest hebben ze achter gelaten. In het stof en zwart bezweet, hebben zij gezorgd voor het gezin - ver weg van de gekende haven. Niet alleen de mijnwerkers maar ook hun vrouwen hebben zich hier moeten vestigen. Ook zij hadden niets behalve hun naam en hun kinderen. Geen taal, geen klimaat, geen bekenden. Het was moeilijk, klam en koud
- geen zon maar een kachel en hout. Toch hebben onze ouders - grootouders een rijkdom achtergelaten.. Zij hebben hun gewoontes en cultuur doorgegeven. Fijne intermenselijke ontmoetingen zijn kansen om elkaars cultuur op het spoor te komen. Laten wij ons daarom verbonden weten met elkaar.
Foto's met dank aan Lambert Reynders30 nov.2022   Sinterklaas bezocht wijk Lindeman


Ook deze namiddag was Sinterklaas op de wijk Lindeman om de kindjes een bezoek te brengen, hij had voor alle kinderen snoepgoed bij en  zelfs voor elke leeftijd  nog een aparte verrassing dat door de pieten werd uitgedeeld. De kinderen genoten hiervan dat zag je aan de gezichtjes, en opvallend was dat buiten een lange rij stond aan te schuiven om bij de kindervriend te kunnen komen. Zelfs de ouders en grootouders mochten mee op de foto. Na een zware en vermoeiende namiddag nam de Sint dan afscheid van Lindeman.25 nov 2022 TERUG IN HET KOLENSPOOR JUBELEUM CONCERT klik op de banner voor al de info
12 nov. 2022 Sint Maartenvuur op de Lindeman


<
Het Sint Maartenvuur op Lindeman startte al deze morgen als de mensen hun hout mochten brengen. Dan werd de houtstapel getast zodanig dat s'avonds alles mooi klaar stond. Met dank aan de vele vrijwilligers hiervoor.

Het vuur werd ontstoken omstreeks 19u30  langs verschillende plaatsen aangestoken. Denk dat wel heel Lindeman aanwezig was op het pleintje naast de kerk. Er werden kastanjes gepoft, arrosticini gebakken (waar iedereen zot van is) de suikerspin deed zijn werk en dan de goedverkopende tombola waar je steeds prijs mee had was in.SFEER en gezelligheid zeker geen gebrek en de avond was mooi & droog om dit Sint Maartenvuur tot een succes te maken. Vooral als je ziet dat de laatste jaren dit niet kon plaatsvinden door corona. Iedereen genoot van deze hitte en daarbij het fris pintje bier. Lindeman genoot en dat is fijn  om te zien. BEDANKT TEAM ST. MAARTENVUUR LINDEMAN ...


02 nov. 2022  Gezelligheid troef op LindemanOp zaterdag 12 november schiet de temperatuur op Lindeman weer de hoogte in wanneer we het Sint-Maartensvuur aanwakkeren. Je kan vanaf 19 uur terecht op het speelpleintje aan de kerk van Lindeman voor wat hartverwarmende gezelligheid. Geniet samen met de buurtbewoners van een knisperend vuurtje en een streepje muziek of proef van de heerlijke gepofte kastanjes en andere lekkernijen.

Zonder de hulp van vrijwilligers, geen Sint-Maartensvuur. Feliciana kijkt er alvast naar uit: “Eindelijk kunnen we na 3 jaar afwezigheid door corona opnieuw samenkomen met heel de buurt.” Voor Diana staat het Sint-Maartensvuur dan weer symbool voor het gevoel van warmte dat wijk Lindeman je geeft. Jij komt toch ook?
Info: Wijkcentrum Lindeman - 011 57 43 68
 

23 okt 2022 TERUG IN HET KOLENSPOOR JUBELEUM CONCERT klik op de banner voor al de info04 oktober 2022 Gezondheidswandelingen. worden terug opgestartVandaag is men op Lindeman weer gestart met onze gezondheidswandelingen. Dit zal dus vanaf nu elke dinsdag tussen 13 tot 14 uur plaatsvinden. Het was prachtig weer deze namiddag dus de dames waren zeer enthousiast om terug samen te komen onder elkaar! Je kan dus ons steeds op dinsdag middag vinden aan het wijkcentrum Lindeman om een fijne wandeling te maken in aangepast tempo (niet te snel). Erna praten we gezellig bij met een drankje en hapje. Vandaag wordt boek de schepping van Lindeman getoond voor wie interesse heeft. Klik op de kleine foto's om een groter formaat te zien Dank aan Sandra Wijkwerking Lindeman

03 okt. 2022  De Baracca organiseerde “Terug in het Kolenspoor” – een heus concert & tentoonstelling in het Casino van Houthalen op 1 oktober.

De concertavond op 1 oktober in het Casino was een zeer belangrijk onderdeel maar ook het sluitstuk van een mooi traject dat wij “Terug in het Kolenspoor” genoemd hebben.
Zoals de titel het zelf zegt, gingen we vorige zaterdag terug in de tijd, terug in de herinnering, gingen we terug naar de zichtbare restanten van de mijngeschiedenis: foto’s, de belfleur, boeken en teksten, beelden en ook herinneringen van mensen. We gingen luisteren naar zichtbare en waarneembare ervaringen en tekens over wat zij ons te vertellen hebben over de tijd van toen.

Voor La Baracca Lindeman, zijn er een aantal belangrijke feiten die zijn komen bovendrijven:
1. de voorbije migratiegeschiedenis - 100 jaar – 75 jaar en 60 jaar
2. Het leven in en rond de Steenkoolmijnen toen na Wereldoorlog 2
3. De algemene sluiting van de Steenkoolmijnen 30 jaar geleden
4. herdenking van de 60ste verjaardag van de nieuwe OLV van de vredekerk op Lindeman
5. Herdenking van 10 jaar vernieuwde Baracca
6. Het verschijnen van het boek: “De Schepping van Lindeman - verhalen van mensen” dat sinds een paar maanden ter beschikking is en reeds aan zijn tweede druk toe is. Het boek werd samengesteld en geschreven door Rudi Coomans en François Didden. Het geeft de ontstaan- en wordingsgeschiedenis van de wijk weer aan de hand van verhalen anekdotes, herinneringen, ervaringen en getuigenissen van mensen. Op deze wijze wordt de geschiedenis bewaard voor huidige en de komende generaties.

Over de migratiegeschiedenis, het leven in en rond de koolmijn vanaf de jaren 1920 tot nu en over de sluiting van de Mijnen was er een heuse tentoonstelling te zien. De bezoekers konden zich terug verplaatsen in het verre verleden en zien hoe de mensen afkomstig uit diverse landen, toen leefden en samenleefden.

De 60 ste verjaardag van de OLV-kerk en het leven zoals het is in la Baracca – werden herdacht via een mooi lied – Het Ave Maria van William Gomez – en voor La Baracca met het lied “Libiamo ne lieti calici" van Giuseppe Verdi.

Het concert was wondermooi en van een zeer hoog niveau. Meer dan 200 deelnemers waren laaiend enthousiast. Passie, nostalgie, schoonheid en een prachtige variatie van de verschillende nummers maakten van dit concert een avond om nooit te vergeten.

Heel de omkadering, het licht en het geluid brachten de mensen terug in de sfeer van “Terug in het Kolenspoor”.
Heel veel dank aan alle Baracca-verenigingen (AMCLI, ANCRI, DE KERK, ZVC-La BARACCA en ARULEF) het personeel van het Casino en alle vrijwillige medewerkers voor de tijd, hulp en de geweldige ondersteuning. Een speciale hartelijk dank aan het adres van Feniks/Acli voor de opbouw, de organisatie en het inhoud geven van de tentoonstelling.

En tenslotte een grote dank en een geweldig applaus aan het adres van de solisten. Erica Fronczyk, Robert Luts, onze eigen Pino Falsone en François Didden, en last but not least de dirigent en componist “Felix Ceunen” die het thema “Terug in het Kolenspoor” in een muzikaal jasje stak en die heel de uitvoering op een schitterende wijze liet verlopen.

Samen met het prachtige strijkorkest “Falta de Tiempo“ uit Pelt opende hij de avond met Conquest of paradise van Vangelis”
Dank aan François Didden verslaggeving & Cosimo Etneo voor de foto
 
29 september 2022 Wat ne kanjer van eekhorentjesbrood

Momenteel is er het paddenstoelen seizoen weer aardig op gang gekomen en zo was Pino Falsone enkele dagen geleden op een privéterrein waar hij deze reuze paddenstoel zag staan. Bij thuiskomst heeft Pino dit eekhorentjesbrood gewogen en de weegschaal duidde 1,9 kilo aan. Denk dat deze in huize Falsone wel lekker was en goed gesmaakt heeft.


28 september 2022 La Baracca terug in het LOENSPOOR (klik op de foto)

De verenigingen van La Baracca en de gemeentebesturen van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder nodigen u van harte uit op het groot migratie-herdenkings-feest: "Terug in het Kolenspoor" op zaterdag 0L oktober in het CC Casino, Varenstraat22A- 3530 Houthalen-Helchteren

06 september 2022  BOB's COUNTRY BAND in LA BARACCA

Op 10 september is het weer zover want dan zal Bob's Country Band weer ambiance komen maken in La Baracca op de Lindeman omstreeks 19 uur. Line dans staat op de eerste plaats en daar zijn veel liefhebbers van op Lindeman. Verder zal de band zorgen voor veel sfeer en gezelligheid en Lindeman gaat uit zijn dak gaan 
Dank aan Yves Jamart voor deze archieffoto's
29 augustus 2022  bisschop Hoogmartens te gast op Lindeman

Pastoor Dewageneere was, samen met het kerkteam, van hem een grote fan.
Hij assisteerde onze bisschop aan het altaar tijdens de heilige mis Op zijn rug stond een tekening met een brood en een grote vis. De bisschop voelde zich meteen thuis in het hartje van de wijk De mensen waren vriendelijk, spontaan en zeer onthaalrijk

Via een mooie PowerPoint presentatie maakte hij kennis met de bouw en evolutie van de Lindemankerk Hij dacht meteen ….. deze kerk is zeer speciaal ….. dit is Gods werk.
De mensen in de kerk keken elkaar aan en dachten: “Er is iets wat hij misschien niet weet De kerk is inderdaad Gods werk maar ook het resultaat van ons zweet.” De Kerk en de mensen horen samen…..dat zie je als je op Lindeman bent. Kerk en leven zijn verbonden dat weet iedereen die Lindeman een beetje kent.

Dat kun je allemaal lezen in het pas verschenen boek “De schepping van Lindeman – verhalen van mensen” Daar heeft Rudi Coomans en François Didden alles in verwoordt wat de mensen kunnen, doen en zoal wensen
Dit boek werd door Magda namens de gemeenschap aan de bisschop cadeau gedaan
 Zo krijgt hij bij het lezen wat verstrooiing in zijn bisschoppelijk bestaan.

 Na de mis was er nog een receptie voor iedereen op het Baracca-terrein Dat vonden de bisschop en alle aanwezigen bijzonder fijn. Tenslotte nog een woordje van dank aan Monseigneur Hoogmartens en alle mensen van de lokale kerk. Voor het er zijn, het samen zijn en voor het mooie gepresteerde werk.
 François Didden, Coördinator van La Baracca

28 augustus 2022   Bisschop Patrick Hoogmartens deed de eucharistieviering op Lindeman


 De Hasseltse Bisschop Patrick Hoogmartens bezocht de parochie Lindeman in Heusden Zolder en ging er deze voormiddag de eucharistieviering voor, en bijgestaan door Pastoor Guido De Waegeneere, diaken Ward Ceyssens en erepastoor Vanderfeesten die in Heusden woont.  Heel het muzikale werd door het Heusdense OKRA koor gebracht.
29 maart 1969  werd de kerk ingezegend Door Mrg. Heusden Bisschop van Hasselt en nu is Bisschop Patrick Hoogmartens de 2de bisschop die  de Onze Lieve Vrouwkerk op de Lindeman bezocht.
Dit is een gezamenlijke viering van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Heusden en vandaag was er in de andere 3 parochies (Berkenbos, Eversel en Heusden-Centrum) geen eucharistieviering. 
Dank aan Lambert Reynders voor deze fotobijdrage

28 augustus 2022  Optreden van Dominique in La Baracca op 03 september

 Zaterdag 03 september vanaf 20 uur zal GITAAR VIRTUOOS Dominique optreden in  vzw LA BARACCA op de LINDEMAN. Hij zal de beste hits uit de jaren '80 + '90 en de hits anno jaren 2000 te gehoor brengen. Hopelijk is die dag mooi avondweer en zet hij de Lindeman in vuur & vlam.
Het zal een gezellige avond worden met goede stevige muziek en Dominique geweldige gitaarsolo's laten horen. Tot in de vroege uren zal Dominique het beste van zichzelf geven. Mis het zeker niet ....


LA BARACCA POPULIERENSTRAAT 4 op de LINDEMAN
22 augustus 2022 FTH La Baracca  bekert een ronde verder
De satellietploeg speelde vandaag zijn eerste officiële bekerwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Zvc Bilzen. Hoewel een deel van de ploeg nog afwezig was door vakantie spelen we gelijk. De spannende strafschoppenreeks eindigde met 9-8 in ons voordeel. Maarten Walbers is duidelijk de matchwinnaar. Hup naar de volgende ronde!

17 augustus 2022 Gemellaggio Montesilvano – Lindeman 2022


1.Eind april, begin mei van het jaar 2017 vond er een belangrijke ontmoeting plaats tussen de mensen van Abruzzo, Italië, en de verenigingen en mensen van Lindeman, België in Heusden-Zolder. Het werd een feest – een ongelooflijke ervaring. Op 30 april tijdens het bezoek heeft AMCLI samen met Universita Popolare een mooie protocoltekst afgesloten waar de verlangens en intenties werden uitgedrukt en geformaliseerd om een tweeling te worden. Wij hebben naar elkaar toe verwoord hoe wij op het niveau van de twee verenigingen en de twee scholen gezamenlijke initiatieven willen uitwerken, delen en verspreiden.

2. In de maand september van het jaar 2018 werd er een tegenbezoek gebracht door de mensen van Belgiê, HeusdenZolder aan Italië, Abruzzo, om kennis te maken met de vereniging Universita Popolare, en ABRUZZO. Het programma was gericht op geschiedenis, culturele achtergronden en toekomstplannen.

3.Wat de scholen “Inspirocollege Houthalen (1) en Liceo scientifico d’Ascania (2) betrof werden volgende ontmoetingen gerealiseerd naast de digitale contacten die op voorhand vastgelegd werden:
1. De leerlingen van Montesilvano kwamen op bezoek in België van 15 tot 20 januari 2019:
2. De Leerlingen van Houthalen waren op zondag in Italië van 28 april 2019 tot 4 mei 2019
Na de storende en verlammende coronaperiode van 2 jaar nemen de twee gemeentes en gemeenschappen terug contact op met elkaar om het mooie en waardevolle project verder te zetten..
Voorzitter Giuseppe Tini van de vereniging Universita Popolare, doet volgend voorstel: verder werken aan
1. E-migratie: Ontmoeting moet leiden tot het open komen voor de anderen.
2. Milieu-bescherming en het nemen van klimaatmaatregelen en activiteiten rond milieumaatregelen.
3. De levensomstandigheden van de gepensioneerden en de zorg voor de oudere generatie.
4. Onderwijs: Onderwijs is reeds zeer intens aan bod geweest. Er is na hard werken door de beide verenigingen:
Universita popolare en AMCLI - een gesubsidieerd internationaliseringsproject goedgekeurd door Europa wat de scholen Inspirocollege uit Houthalen, België en Liceo scientifico d’Ascanio, Italië, Montesilvano, in staat moest stellen om met elkaar contact te hebben en bij elkaar op bezoek te komen en dit rond de thema’s: 1. Elkaars school en onderwijs leren kennen, 2. Migratie en diversiteit, 3. Internationale betrekkingen en dit vooral binnen ons eengemaakt Europa en 4. Klimaat en Toerisme. Dit programma is afgewerkt ……. en met succes!!En dit jaar werd er een delegatie van La Baracca/AMCLI en Feniks, zijnde François Didden, Tony Ventura en Marco Schepers, uitgenodigd in Montesilvano om het waardevolle project verder te zetten. De verderzetting van het project van 2019/2021 zou zowel gebeuren op het niveau van de verenigingen als op het niveau van de scholen.
Er werd afgesproken om verder te werken aan de thema’s migratie, klimaat, de geïnstitutionaliseerde zorg voor de derde leeftijd en het zoeken naar twee nieuwe scholen: één in België/Heusden-Zolder en één in Montesilvano. Er werd afgesproken dat een groep mensen van Montesilvano naar België zal komen in de maand december. Verder werden er tijdens het bezoek mooie uitstappen afgelegd: Tentoonstelling “Abruzzo in miniatuur” – bezoek aan het treinen-museum, bezoek aan het Benedictijnerkerkje “Moscufo” – Bezoek aan een kandidaat-school (Erasmus+) en ontvangst door de burgemeester in het gemeentehuis van Montesilvano. In december wordt er verwacht dat de protocol-overeenkomst plechtig zal verlengd worden in aanwezigheid van onze burgemeester en de burgemeester van Montesilvano09 aug. 2022 Mgr. Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt komt naar de Lindeman

Op zondag 28 augustus 2022 brengt Mgr. Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt, voor het eerst een bezoek aan de parochie Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van Lindeman.  Wij zijn zeer verheugd dat onze Bisschop op die zondag zal voorgaan in de eucharistieviering van 11 uur in

de parochiekerk O.L.V. van de Vrede Lindeman, Populierenstraat 10, te 3550 Heusden-Zolder.
Dit is een gezamenlijke viering van de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Heusden en op die dag zal er in de andere 3 parochies (Berkenbos, Eversel en Heusden-Centrum) geen eucharistieviering zijn.
Wij nodigen u van harte uit op deze plechtige gelegenheid en hopen u dan te mogen verwelkomen, om er samen een mooie, feestelijke viering van te maken.

28 juli 2022 BOEK "" DE SCHEPPING VAN LINDEMAN "" te koop van 01 tot 07 augustus


Van maandag 01 augustus tot zondag 07 augustus kan u het lang verwachte boek “De Schepping van Lindeman - Verhalen van mensen” kopen in la Baracca aan 25 euro.
Hoe en wanneer:
1. Elke voormiddag van 09.00 uur tot 12.00 uur in La Baracca Er wordt een boekenstand ingericht. Welkom!!
2. Er is ook de mogelijkheid om daar het boek te bestellen en het nadien te komen afhalen in La Baracca.
3.U kan het boek ook bestellen door 25 euro te storten op rekening van La Baracca: BE57 7350 2784 3735 en met het stortingsbewijs kan
   u het boek afhalen in la Baracca.
Zorg dat je erbij bent !!!!
Het is een unieke gelegenheid om de geschiedenis van Lindeman opnieuw te beleven aan de hand van levende verhalen van mensen. Dank bij voorbaat vrienden van La Baracca!


10 juli 2022 FESTA DELL' UMBRIA CELEBRAZIONE 

Buffet van voorgerechten
Gemengde vleeswaren van onze eigen streek: ham, salami, pancetta, lonza, capocollo vergezeld van crescia, focaccia met verschillende vullingen trippa, lamscoradella, bonen met korst en cotechino, porchetta; crostini met leverpastei, fazant, typische kaas, varkensborbozza, brustengo en andere.
PRIMO
cannelloni met vlees
ravioli met cherrytomaatjes
Secondo
gebakken kalfswang met paddenstoelensaus 
Dolce
Jubeleumtaart
Goddelijke drank
Prijs = €38 per persoon en kinderen - 12 jaar = €19
 LIVE MUZIEK WE TWO
een avond om nooit te vergeten
Voor inlichtinqen en inschrijvingen
- Tony Ventura 0475 15 96 42
- TamaraVentura 0468 13 14 09
- Pasqualonio 0479 30 44 41
- Frangois Didden 0479 69 02 77.
- Claudia 0475 20 55 58 en in La Baracca
Aandacht: u kan inschrijven van nu tot 20 oktober in La Baracca 

 
07 juli 2022 EETDAG BIJ LA BARACCA
 
Deze week op vrijdag  08 juli is er EETDAG bij La Baracca op de Lindeman vanaf 18 uur tot en met 21 uur.
Je moet u wel vooraf inschrijven wil je hier iets komen eten dit via 0475 / 20 55 58
* AROSTCINI (lams) 10 stuks voor €13
* 5 ARROSTICINI + ITALIAANSE WORST €13
* 2x KIPSATE €13 met salade en frietjes
Keuze genoeg even een belletje doen naar Claudia en aanschuiven voor de vers gebakken PIZZA.
LAAT HEM SMAKRN LA BARACCA POPULIERENSTRAAT 11 3550 LINDEMAN

VANAF HEDEN
OP MAANDAG GESLOTEN VANAF 15 uur


29 juni 2022 PIZZADAG BIJ LA BARACCA

Elke week op donderdag is er PIZZADAG bij La Baracca op de Lindeman vanaf 17 uur tot en met 21 uur.
Je moet u wel vooraf inschrijven wil je hier iets komen eten.
* pizza Margherita €8
* pizza Salame €9
* pizza Prosciutto Cotto 9€
* pizza Quattro Stagioni 10€
* pizza Tonno €12
* Pizza Calzone €12
Keuze genoeg even een belletje doen naar Claudia en aanschuiven voor de vers gebakken PIZZA.
LAAT HEM SMAKRN

LA BARACCA POPULIERENSTRAAT 11 3550 LINDEMAN21 juni 2022 Aanleg nieuwe fietspad beide zijden van de Kolderstraat


Sinds een dikke week zijn dan de werken gestart in de Kolderstraat met de werken aan het nieuw aan te leggen fietspad ditmaal aan de overzijde. Het zal vooral veel veiliger zijn voor de fietsers vooral in die scherpe bochten. Ondertussen zullen de klinkers nog geplaatst worden en de afwerking volbracht worden.

9 juni 2022  GEEF JE MENING OVER RUP SPORTPARK LINDEMAN 

Het lokaal bestuur wil een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sportpark Lindeman – scouts De Perenboom’ opmaken. Zo’n RUP kent een bestemmingscategorie toe aan percelen en gebieden (bv. wonen, recreatie, bos, …).

De site sportpark Lindeman is de uitvalsbasis van verschillende sportverenigingen en is daarnaast de vestigingsplaats van de Selimiye Moskee. Vandaag bevinden enkele delen, die een recreatieve functie vervullen, zich in parkgebied. Een gelijkaardig probleem doet zich voor bij Scouts ‘De Perenboom’. De lokalen liggen namelijk in natuurgebied. Hiervoor wil het RUP een planologische oplossing bieden. Het natuur- en parkgebied dat verdwijnt, zal worden gecompenseerd door een bebost perceel achter kasteel Meylandt om te zetten naar een zachte (natuur)bestemming. Zo zorgen we voor een positieve openruimtebalans.

De opmaak van een RUP is een lang proces. De verschillende processtappen vind je terug in de procesnota. De startnota is de eerste stap in de opmaak van een RUP en geeft enkele planopties aan. Op basis hiervan kunnen inwoners en officiële instanties hun mening geven. De publieke raadpleging en adviesronde loopt van 1 juni t.e.m. 31 juli 2022. De start- en procesnota kan je in het gemeentehuis of op onze website inkijken.

Om onze inwoners te betrekken bij deze procedure, organiseren we een participatiemoment. Je hebt er de mogelijkheid om vragen te stellen en de kans om eventuele bezorgheden te uiten en actief mee te denken. Het participatiemoment krijgt de vorm van open zitdagen in het Wijkcentrum Lindeman (Galgenbergstraat 55). Je kan er binnenlopen op maandag 20 juni (13.30–20 uur) of donderdag 23 juni (9-12, 18-20 uur).

Opmerkingen en suggesties kan je schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen (Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder), per mail naar omgeving@heusden-zolder.be of tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Heusden-Zolder. Info: Team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid – 011 80 80 80


28 mei 2022 Eerste Lindefeest op Lindeman

Deze avond kon dan de eerste editie van het LINDEFEEST  kon plaatsvinden op Lindeman, dit op het pleintje aan de kerk. De leden zorgden in de namiddag al dat alles mooi klaar stond en dat met de aankomende avond 19 uur het volk ontvangen kon worden.
Zomerse sfeer met sangria - jenevers - frisdranken - wijn - bier - rosticini - pizza - koffie en gebak - schminkstand. Ideale gelegenheid om bij te praten met vrienden, buren en familie. Iedereen genoot er van want LINDEMAN staat voor gezelligheid en open voor iedereen.
Foto's met dank aan Lambert Reynders

27 mei 2022 LENTEFEEST - EETFESTIJN bij DIYANET Selimiye Moskee dag 3

Ook in de Selimiye moskee van Heusden Zolder had afgelopen dagen een heus eetfestijn plaats.
Maar hier was het vandaag de laatste dag. drie dagen waar zoveel publiek kwam opdagen voor de gezelligheid onder elkaar en vooral om al het lekkers dat de Turkse vrouwen klaarmaakte om dit Lentefeest - Eetfestijn te doen slagen  ook zo met de plaatselijke markt die mooi en fijn was om te bezoeken. Ook de kinderen konden hier zich echt uitleven met allerlei zaken.
Gewoon PERFECT voor iedereen, dank u Erkan en jouw hele team om dit zou mooi te organiseren. 
Dank aan Lambert voor de foto's

26 mei 2022 LENTEFEEST - EETFESTIJN bij DIYANET Selimiye Moskee dag 2


Vandaag was dag 2 van het Lentefeest aan de Diyanet Moskee, ik moet zeggen alles weer piekfijn in orde en alles was mooi in orde gemaakt. Het was een drukte vandaag wellicht de topdag van deze driedaagse. Heel het team was goed georganiseerd en zorgde dat iedereen alles op tijd had en er waren weinig lange wachtbeurten te bespeuren aan de  verkoopplaatsen.  Ook moet ik zeggen dat de vrouwen goed gezorgd hebben voor alles klaar te maken PROFICIAT hiervoor.
Morgen is de afsluiter van deze driedaagse, je kan nog naar het lentefeest gaan tussen 13uur en 20 uur.

25 mei 2022 LENTEFEEST - EETFESTIJN bij DIYANET Selimiye Moskee dag 1

De eerste dag na een 2 tal jaar door corona zonder  dit lentefeest was iedereen weer blij dat de start omstreeks 12 uur werd gegeven. Een hele organisatie om dit evenement te laten doorgaan, zo was er enorm veel aandacht besteed aan al het lekkers dat de vrouwen samen klaarmaakte. Een heel werk waar  al vroeg in de voormiddag mee gestart werd. Maar  er waas ook veel aandacht voor de kinderen met springkasteel, een plaats waar ze met kleine quads mochten zijden op een parcours en vele andere.
Thee & koffie of frisdrank kon je drinken met de vrienden en tussendoor een hapje eten en de grote tent stond klaar mocht er een bui vallen dan kon je schuilen voor de regen.
En dan was er de grote markt die in tentjes werd  gehouden zodat iedereen en alles mooi droog bleef.

Iedereen is van harte welkom op het jaarlijks lentefeest-eetfestijn.
Dit zal nog plaatsvinden op
donderdag 26 mei van 13 uur tot en met 21 uur
vrijdag 27 mei van 13 uur tot en met 21 uur
en je kan uitgebreid genieten van de Turkse keuken, 
Vrije toegang.
 Selimiye Moskee, Valentinusstraat 61, 3550 Heusden-Zolder. IEDEREEN WELKOM en geniet van de TURKSE GASTVRIJHEID


24 mei 2022 MEIMAAND = FEESTMAAND op Lindeman!Eerst bloemenactie, toen het Wereldfeest en vorige dinsdag onze seniorennamiddag. We genoten in La Baracca van lekkere broodjes en taart. Nadien speelden we bingo. Wat hadden we een plezier. We sluiten deze maand af met morgen het Lindefeest (wijkfeest) Lindeman. Kom zeker allemaal af vanaf 19 uur. Er zijn lekkere drank - en eetstokjes. En er komt een clown, schminkstand en photobooth. Dit allemaal georganiseerd door de werkgroep Sint-Maartensvuur. Dus mis het feestje van het jaar niet!!!
Met veel dank aan Sandra Wijkwerking Lindeman & Veerle Philips en Bram Coppens.

25 mei 2022 ZATERDAG 01 oktober  IN HET CASINO 24 mei 2022 Meimaand = groenmaand op Lindeman!Meimaand = groenmaand op Lindeman! Zo hebben we op 4 mei meer dan 300 zaadbommen in de wijk geplaatst die de kinderen eerst hebben gemaakt samen met het Berenhuis. Hier komen de volgende maanden mooie bloemetjes uit. Op 11 mei zijn meer dan 50 bewoners bloemen komen kopen om hun tuintje op te fleuren. En als top of the bill hebben 20 volwassenen en 45 kinderen de hele wijk opgeruimd samen met Limburgs Landschap. Wat is het toch fijn op Lindeman. Met veel dank aan Sandra Wijkwerking Lindeman voor deze info en foto's. 😎🥳#vanhtotz #lindeman


21 mei 2022 Lindefeest (wijkfeest) Lindeman

Op 28 mei is er het Gezellig wijkfeest voor de hele wijk!
Pleintje aan de kerk van Lindeman zaterdag 28 mei van 19u tot 01u30

Zomerse sfeer met sangria - jenevers - frisdranken - wijn - bier - rosticini - pizza - koffie en gebak - schminkstand.

Ideale gelegenheid om bij te praten met vrienden, buren en familie. Kom zeker langs, iedereen is welkom!

28  mei (zaterdagavond)  tussen 19:00-01:30

LINDE(WIJK)FEEST kom mee genieten18 mei 2022 WERELDFEEST op Lindeman met meer dan 180 aanwezige kinderen.Vandaag verzamelden alle kinderen van de wijk Lindeman en omstreken op """Wereldfeest in wijk Lindeman"". In totaal waren er door schatting zo'n 180 kinderen aanwezig en  ongeveer 250 volwassenen in een organisatie van  Sandra van wijkwerking Lindeman, Wendy Huis van het kind en afdeling welzijn en lokale economie Heusden-Zolder. Zo waren ook de burgemeester Mario Borremans aanwezig samen met schepen van jeugd Dirk Schops (beiden van G|O|E|D) en schepen Engin Ozdemier en Nico Geeraerts van Vooruit net als kinderkansenambassadeur, Alice Bolle  die zich volledig ten dienste stelde voor de jeugd en werken met bloem. 

Een mooie organisatie met veel amusement voor de kinderen. Neem nu Moed en Volharding met sportinitiaties , tal van gratis workshops die er gehouden werden.  Berenhuis maakte mooie tekeningen via een wasdrogertje waar de kinderen laaiend enthoesiast maakte;   dans- Djembé spelen waar zelfs de ouders aan meededen. Voor de ouders was er een fairtrade café en dan was er de eet-snoepstand die echt veel bezoekers kende. Ook Arktos met Leandro wist de jeugd bezig te houden met mini voetbal dat erg in en succesvol was.

Een te gekke namiddag voor de kinderen op wereldfeest Lindeman. Iedereen leverde fijne inspanningen die voor de kinderen de moeite waren om een mooie buitenspeeldag te hebben en te beleven. AAP & NEL die ook op het hele terrein rondliepen en de kinderen verwende en samen op de foto wilde met iedereen. DANK jullie allemaal en vooral Sandra en haar team van vrijwilligers die voor deze geslaagde namiddag gezorgd hebben. 18 mei 2022 Wees welkom op WERELDFEEST op de Lindeman


Op woensdag 18 mei van 14 tot 17 uur zijn alle kinderen van harte welkom op ons Wereldfeest aan Wijkcentrum Lindeman.
Je kan je er uitleven tijdens workshops en dans- en sportinitiaties of genieten van muzikale verhalen. De collega’s van Wijkwerking nodigen verschillende verenigingen uit om je warm te maken om meer te bewegen, creatief te zijn of aan te sluiten bij een vereniging of een andere leuke vrijetijdsbesteding.

De workshops zijn gratis. Voor 2 euro koop je een kaart waarmee je recht hebt op een heerlijk fris fairtradedrankje, een lekker stuk gebak en een mooi gadget. Ook de ouders vergeten we niet. Zij kunnen deelnemen aan de workshops of genieten van lekkers in het fairtradecafé.
Zak jij ook af naar Lindeman?
Info: Wijkcentrum Lindeman – 011 57 43 68 of 0470 66 49 4712 mei 2022
Boek over de geschiedenis van de lindeman  getiteld   ""VERHALEN VAN MENSEN""

* De inhoud van het boek gaat over "" VERHALEN VAN MENSEN "" 
- Het boek is geen geschiedenisboek maar een boek waar de geschiedenis op een doorleefde wijze gebracht wordt door de mensen van de Lindamanwijk en actoren die op de Lindeman een rol gespeeld hebben. De verhalen zijn levende herinneringen beschreven vanuit het perspectief van de betrokken persoon of personen ....
* Het boek is een opeenvolging van geheugenprojecties, herinneringen en anekdotes geïllustreerd met mooie originele foto's en tekeningen die een extra dimensie aan het geheel geven. Het boek is een schat aan informatie.
* Het boek is een neerslag van interviews die de voorbije jaren zijn afgenomen door Rudi Coomans
* Francois Didden heeft deze 130 interviews hertaald en herschreven zonder veel af te wijken van de oorspronkelijke gedachten en bedoelingen van de vertellende mens. Het zijn authentieke verhalen verpakt in een mooi herinneringsboek.
* Het boek zal naar aanleiding van de herdenkingsfeesten uitgegeven en verkocht worden tegen de prijs van €25 (dit op basis van de voorlopige kostenberekening van drukwerk en inbinden). Gelieve tijdig in te tekenen  als je dit mooie en waardevolle boek wenst te bekomen.De gegevens delen we jullie nog wel ten gepaste tijden