ART27

ARTIKEL 27  - "" Ode an die Freude "" - 2017 

   
 

""ART27 Ode an die Freude"" de vernissage met 43 hedendaagse kunstenaars  die hun werken samen brachten voor het pure genieten van kunst te vieren. Enerzijds als een authentiek lofdicht aan de vreugde, anderzijds als een herinnering aan de kracht van het oorspronkelijke Europese gedachtegoed, gesymboliseerd in het volkslied, de negende symfonie van Ludwig van Beethoven.
Er was dan ook zeer veel publiek aanwezig om al deze pracht te komen bewonderen en te genieten van de werken en hun lof te kunnen delen met de kunstenaars zelf. Zij waren immers allemaal ter plaatse. Toespraken van Gerlinde en Herwig de organisators als Marleen Hoydonckx schepen van cultuur. En de officiële opening in aanwezigheid van Pierke, de kunstenaars en met fairtradereceptie.

Deze kunstenaars zijn :
JoAgten I pieter Bas I Elise Berkvens I Dimitri Casters I Roosje Chini I Kaat Claes I Marc Claes I Christa Claessens I Kaleen Daems I Robin Das I Babette Degraeve I Bart Derison lYolande Duchateau I Stefan Elsen I Peter Geerts I Sterre Goudriaan I Pollie Gregoor I Bart Heijlen I Tjen Heyligen I Jos Jacobs lAn Kindermans I Clemens Maassen I Luc Meekers I Jeroen Meijs I Christina Mignolet I Christine Morren I Herwig Nulens I Raf Nulens I Eline Ouwendijk lAns Repkes I Johan Reynders I Thomas Schwazer I Veronique Sneyaert I Edith Snoek lAnnechien Strouven I Jean Stuyck I Eddie Symkens I Mieke Tambuyzer I Quinten Torp I Erwin Vaes I Maarten Verlinden I MarcelWitte lArt Zapedzki


Dit alles kan plaats vinden in de gebouwen van Zen Soft Belgium gelegen in de Pastoor Paquaylaan 184 te Heusden-Zolder.
De tentoonstelling loopt tot en met 19 november, elke dag (behalve maandag en dinsdag) van 14.00 tot 18.00 uur. Gratis inkom.

""20 Jaar ART27 "" in de ZLDR Luchtfabriek. ZLDR Luchtfabriek gelegen op het Marktplein te 3550 Heusden-Zolder. ""VERSCHILLIGHEID "" is de titel van deze nieuwe kunsttentoonstelling van 31 oktober tot en met 22 november 2020. Elke dag van 13u00 tot 18u00 behalve op maandag Zaterdag 31 oktober tot en met zondag 22 november| Kunstgalerie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 -  "" Dwarse stilte."" - 2016 

46 hedendaagse kunstenaars laten zich inspireren door Dwarse stilte. Trillen, rinkelen, zoemen, gieren, bulderen, dreunen, piepen, fluiten, bonzen, galmen, toeteren, denderen, daveren. Onze oren zijn in stilte ware consumenten geworden. Op elk moment, ook tijdens de sluitingsuren, ondergaan ze dapper de klanken van ons hedendaags universum. 

Naast de orale verwarring proberen we dapper het snelle scenario van onze steeds weer veranderende wereld bij te houden. We zijn de helden van een Apocalyps, een hels en hollend verhaal dat boeit, maar ook uitholt. Is het einde van het tijdperk van de stilte en de inhoud voorbij? 
Is het tijd om, dwars van alles, het taboe van het niksen te doorbreken en weer even stil te staan? 
We wensen je een kleurrijke herfst. Geniet van de dwarse stilte rondom je. Curatoren Gerlinde Gilissen, Herwig Nulens voor Art 27 

DWARSE STILTE De zestiende editie van Artikel 27 is een organisatie van Art 27 vzw en Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Heusden-Zolder in samenwerking met Brouwerij & Grand Café Remise 56 Koersel (Beringen), Gemeente Heusden-Zolder en wijkwerking Lindeman Heusden-Zolder. 
Woensdag 2 tot zondag 20 november- kunstgalerie en fairtradecafé 
De locatie is gratis toegankelijk van 1 tot en met 20 november tussen 14.00 en 18.00 uur. Behalve op maandag 7, dinsdag 8, maandag 14 en dinsdag 15 november.
In het fairtradecafé kan je nagenieten en andere kunstkijkers ontmoeten.

Bushalte : Campus-Heusden Treinstopplaats op wandelafstand Voormalige SFC-campus Heusden Brugstraat 14 3550 Heusden-Zolder (BE) ​ artikel27@pandora.be ​ parking tegenover de lokatie - toegang parking via Kerkenblookstraat ( zie banner met blauwe schilderij ijsberen - van Het berenhuis )

Art 27 vzw dankt alle vrijwilligers, Natuurpunt Heusden-Zolder, Walk in Noble Silence, CVO De Verdieping, Vrije Lagere School De Brug, Heusden-Zolder, Sint Franciscuscollege Heusden-Zolder, Brouwerij Kerkom Sint- Truiden, Brouwerij Cornelissen Opitter-Bree en Megamat Bouwmaterialen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 27 -  ER WAS EENS -  2015ER WAS EENS ...
Herinneringen aan een hoopvolle toekomst.
Van 1 tot 22 november 2015 vierde Artikel 27 de vijftiende verjaardag in drie locaties.
 In de foyer van de oude CC MUZE, in het vroegere schooltje van de Zolderse Voort en in het voormalige zwembad van Zolder exposeerden kunstenaars onder de titel ‘Er was eens- herinneringen aan een hoopvolle toekomst’. Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt: ‘Iedereen heeft het recht om vrij deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap en om te genieten van kunst.’ In november 2001 organiseerde Art 27 voor de eerste keer ‘Artikel 27’ in De Centrale op de mijnsite van Zolder. De droom om kunst toegankelijk te maken in het kader van Artikel 27 groeide doorheen de jaren en is intussen een jaarlijkse traditie geworden voor heel wat kunstenaars en bezoekers. Voor de vijftiende verjaardag koos Art 27 dan ook een thema en locaties die deze droom reflecteren.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 -  "" Schatkamers van migratie """ - 2014

ZONDAG 16 NOVEMBER - FAIR TRADE & TURKSE BRUNCH ​ 10.00 tot 12.00 u - Feestzaal van de Selimiye Moskee Fair trade en Turkse brunch met rondleiding doorheen de tentoonstelling, ontmoeting en sterke verhalen. Performance door kinderen van Taalstimulering Lindeman. artikel27@pandora.be 

SCHOOLTJE ZOLDERSE VOORT AFSLUITINGSFEEST 23 NOVEMBER
De tentoonstelling in het voormalig schooltje van de Zolderse Voort, de Selimiye moskee en CC MUZE is doorlopend geopend en vrij te bezoeken tijdens de openingsuren. Valavond - voormalige schooltje Zolderse Voort Feestelijke finissage met vuurkunstwerk door Annemarie Schoonens 

FOYER CC MUZE - OPENINGSFEEST OP 2 NOVEMBER Feestelijke vernissage in aanwezigheid van de kunstenaars en opgeluisterd door Muze Jazz Orchestra. Gratis schouwburgvoorstelling van de kunstdocumentaire ‘Afrit 27’ die Pieter Bas maakte in opdracht van Art 27 vzw. De documentaire wordt de hele maand november getoond in de drie locaties van de kunstroute.

ZONDAG 30 NOVEMBER - MUSTAFA ASVSAR & FRIENDS – CC MUZE Kunstenaars en kunstkijkers sluiten ‘ Schatkamers van migratie’ af met een concert van Mustafa Avsar en Friends.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.ARTIKEL 27 -  Werken van barmhartigheid - 2013 


Van 1 tot 24 november 2013 vierde Artikel 27 de dertiende verjaardag in het leegstaande klooster van het Sint-Franciscuscollege. Dat gebouw werd later afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe schoolgebouwen. 

 Tijdens het openingsweekend van de hedendaagse kunsttentoonstelling 'Artikel 27' bezochten zo'n 700 mensen het voormalige klooster van de minderbroeders in Heusden-Zolder. 41 Kunstenaars tonen er werken in de vroegere kamers van de paters en laten zich inspireren door de 7 werken van barmhartigheid.

De opbrengst -3.940 euro- werd geschonken aan het project Mali Muleba in Tanzania en het project van Lieke Coenegracht in Cambodja..Het is voor het eerst en het laatst dat het klooster kan worden bezocht. Na 81 jaar wordt het afgebroken en herbouwd als nieuwe vleugel van het Sint-Franciscuscollege. Ook de bouwplannen van de nieuwe vleugel zijn te bekijken in de expositie. Artikel 27 is elke dag open van 14.00 tot 18.00 uur (behalve op maandag en dinsdag). Tijdens de missiefeesten van het college op 16 en 17 november is de expositie geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Nog tot 24 november 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - "" Utopiart "" - 2012Van 1 tot 18 november 2012 vierde Artikel 27 de twaalfde verjaardag in het leegstaande schoolgebouw van De Luchtballon in de Kortstraat. De expositie met als titel ‘Utopiart’ bracht, naast werken van Belgische en Nederlandse kunstenaars, ook werk van kunstenaars uit Mali en Cuba. De expositie reisde in het voorjaar en de zomer van 2013 verder naar Brussel, Gent, Geel en Havana (Cuba). De opbrengst -5.100 euro- werd geschonken aan Vzw Dakbangha in Bangladesh en het project van Lieke Coenegracht in Cambodja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - "" Great expectations """"" - 2011


Van 1 tot 20 november 2011 vierde Artikel 27 de elfde verjaardag in de voormalige rijkswachtkazerne, waar nu Hof Ter Bloemen is. 30 kunstenaars lieten zich inspireren door ‘Great expectations’, het werk van Charles Dickens. ‘Grote verwachtingen’ was een positieve kijk op onze boeiende wereld elf jaar na de eeuwwisseling. Met de opening ontvingen we in totaal zo'n 300 mensen en zijn dus erg tevreden", aldus Gerlinde Gilissen. Voor het eerst werd de opbrengst geschonken aan projecten in het zuiden, die geselecteerd worden door de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente. Vzw Dakbangha in Bangladesh en het project van Lieke Coenegracht in Cambodja kregen samen 2.535 euro.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - "" La Décadence"" - 2010 Van 1 tot 21 november 2010 vierde Artikel 27 de tiende verjaardag in de gebouwen van de Basisschool Luchtballon in de Kortstraat in Zolder. Tegelijk werd in een leegstaand handelspand aan het Sint-Willibrordusplein een andere expositie georganiseerd. 39 kunstenaars en 3 kunstcollectieven lieten zich inspireren door ‘La Décadence’. Op zondag 7 november kreeg Frieda Brepoels het eerste exemplaar van het boek ‘365 Ideas For a Dream’ uitgereikt. Het boek was het resultaat van een Europees project waaraan Art 27 vzw met enkele kunstenaars deelnam. Er werd 1.250 euro geschonken aan Oxfam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - ‘On the origin of species’  - 2009In 2009 ging de negende editie van Artikel 27 door in de gebouwen van de Basisschool Luchtballon in de Kortstraat en in een leegstaand handelspand in het centrum van Heusden. De expositie -die liep van 1 tot 15 november- heette ‘On the origin of species’ en was geïnspireerd op het leven en werk van Charles Darwin. De opbrengst -3.790,00 euro- werd geschonken aan Oxfam.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 27 - ""Thirty somethings""  Basisschool Luchtballon - 2008In 2008 ging de achtste editie van Artikel 27 voor de tweede keer door in de gebouwen van de Basisschool Luchtballon in de Kortstraat in Zolder. Van 1 tot 16 november 2008 lieten 30 kunstenaars zich inspireren door ‘Thirty somethings’, een verwijzing naar de 30 mensenrechten. Voor elk mensenrecht was er minstens één kunstwerk te zien. De tentoonstelling reisde daarna verder naar een galerie in Nederland. De opbrengst -3.100,00 euro- werd geschonken aan 11-11-11.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 oktober 2020 ART27 ""Verschilligheid"" zal toch doorgaan


Na de verstrengde maatregelen van gisteren, beslist Art 27 vzw om de jaarlijkse tentoonstelling 'Artikel 27' toch te laten doorgaan. De tijdelijke locatie van de expositie -ZLDR luchtfabriek- is een ruim en goed verlucht gebouw waar maximale veiligheid kan worden gegarandeerd. Enkel het traditionele kunstcafé sneuvelt. Het goede nieuws is dat de voorziene ruimte zal ingenomen worden door nog meer kunstwerken.

Artikel 27 zal op vrijdagavond 30 oktober openen met een digitale vernissage, waarover later meer info.

De tentoonstelling is te bezoeken vanaf zaterdag 31 oktober tot en met zondag 22 november, telkens van 13.00 tot 18.00 u. (behalve op maandagen). In het gebouw mogen maximum 100 personen tegelijk binnen.
Reserveren hoeft niet. Bij drukte kan je gevraagd worden even te wachten op de mijnsite.
Op facebook.com/artikel 27 worden vanaf de openingsdag regelmatig drukte- updates gepubliceerd.

In deze uitzonderlijke tijden is Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van nog meer betekenis: 'Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur'.
Foto: Christa Claessens & Luc Meekers voor Artikel 27/2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - 7de editie - 2007 
In 2007 ging de zevende editie van Artikel 27 door in de gebouwen van de Basisschool Luchtballon in de Kortstraat in Zolder. Van 1 tot 18 november lieten 45 kunstenaars zich inspireren door het thema humor. Kan en mag er nog gelachen worden in de kunst? 
Op 4 november werd er ook het drietalige kinderkunstboek ‘Ik Zag Twee Beren’ voorgesteld. 
Dit was het begin van wat in 2010 Het Berenhuis zou worden. 
De opbrengst -1.980,00 euro- werd geschonken aan 11-11-11.

-----------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - 6de editie - 2006


In 2020 viert de hedendaagse kunsttentoonstelling Artikel 27 de twintigste verjaardag. Naar aanleiding daarvan kijken we even in het geschiedenisboek van 20 jaar tijdelijke kunstgalerieën in Heusden-Zolder. In 2006 ging de zesde editie van Artikel 27 door in Centrum Duurzaam Bouwen/De Lavaar op de Mijnsite in Zolder. Van 1 tot 12 november 2006 lieten de kunstenaars zich inspireren door het thema ‘Onderdak’. Tegelijk organiseerde Art 27 vzw een tweede tentoonstelling in de foyer van de oude CC Muze in de Dekenstraat. Zo’n 600 mensen bezochten de exposities. De opbrengst -3.350,00 euro- werd geschonken aan 11-11-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - 5de editie - 2005 In 2020 viert de hedendaagse kunsttentoonstelling Artikel 27 de twintigste verjaardag. Naar aanleiding daarvan kijken we even in het geschiedenisboek van 20 jaar tijdelijke kunstgalerieën in Heusden-Zolder.

In 2005 bestond Artikel 27 vijf jaar. 
Daarom vond de tentoonstelling plaats in het gebouw waar het allemaal begon. In de vroegere elektriciteitscentrale op de mijnsite stelden 32 kunstenaars tentoon van 6 november tot en met 13 november. Tegelijk organiseerde Art 27 vzw van 30 oktober tot en met 13 november een bijkomende expositie in de oude CC MUZE. Hier werden schilderijen gecombineerd met 45 zwart-wit foto’s uit het archief van Casa de las Americas in Havanna, Cuba. Deze tentoonstelling met als titel ‘Een kijk op Macht’ reisde verder naar Bokrijk, Hasselt en Maastricht. Zo’n 500 mensen bezochten de exposities. De opbrengst werd geschonken aan 11-11-11.Met veel dank aan Gerlinde Gilissen voor deze info en foto's

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - 4de editie - 2004

 

Artikel 27-2004.
De vierde editie van Artikel 27 ging door van 31 oktober tot en met 11 november in het kasteel Domherenhuis, waar nu de B&B gevestigd is.
48 kunstenaars namen deel. 
Tegelijk liep er in de oude CC MUZE (tot en met 28 november) een tweede deel van de expositie onder de naam ‘gekooid’. 5 kunstenaars toonden in de vroegere bovenfoyer werken in kooien.
Kunstenaar Fran Kusters bracht een solotentoonstelling in de benedenfoyer met als titel ‘Breekbaar’
De opbrengst van de expositie ging naar de 11-11-11- actie van de gemeente Heusden-Zolder.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27 - derde editie - 2003

We nemen u de volgende maanden -als aanloop naar de feestmaand november- graag mee in ons geschiedenisboek. De derde editie van Artikel 27 vond plaats van 26 oktober tot 02 november 2003. We waren te gast in het centrum van Zolder. In het Heemkundig Museum Woutershof verzamelden we voorwerpen uit het zuiden die we leenden van bewoners van Heusden-Zolder. In de oude CC MUZE (vorig jaar nog onze expolocatie) en het Domherenhuis, waar je nu een paleisachtige nacht kan doorbrengen in de B & B, toonden we werk van zo’n 25 kunstenaars. Het park werd vrolijk ‘ingepakt’ met interactieve buitenwerken. Zo lag er op de vijver rond het Woutershof een reddingsboei (werk van Tom Bogaert) en een duikboot (werk van Niko Van Stichel). Rond het Domherenhuis werden de 30 mensenrechten opgelijst. De opbrengst van de kunstverkoop en de rondleidingen schonken we aan de 11-11-11-actie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 27- tweede editie - 2002

 
     De tweede editie van Artikel 27- november 2002. 2020= 20 jaar Artikel 27. 
De tweede editie van Artikel 27 vond plaats van 3 tot 10 november 2002. Kunstkijken in het ontmoetingscentrum van de Bouworde ‘De Bark’ in de Kapelstraat in Heusden, waar nu het Rode Kruisopvangcentrum is. 

Op vraag van wijkcentrum Lindeman startten we met educatieve kunstrondleidingen en workshops voor kinderen. Intussen is dat een vaste waarde tijdens de maand november. De leerlingen van KTA II Villers uit Hasselt lieten zich uitdagen tot een ‘kastjeswedstrijd’, waarin de mensenrechten centraal stonden. De wedstrijd werd gewonnen door Tom Herck, intussen professioneel kunstenaar. De tentoonstelling werd afgesloten met een optreden van Ayyildiz (een Turkse muziekgroep), DJ Koen en een vuuract. De opbrengst -2.200 euro- schonken we aan de 11-11-11- actie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 27- eerste editie- 2001.


 
2020-Artikel 27-20 jaar. terugblik op 20 jaar kunst kijken in Heusden-Zolder. 
Artikel 27- eerste editie- 2001. 
De eerste Artikel 27 vond plaats in de voormalige elektriciteitscentrale op de mijnsite van Zolder. Gedurende een weekend, van 2 tot 4 november, werden -naast kunstwerken- ook muziekoptredens en workshops aangeboden. Optreden van De Vieze Gasten De vluchtelingen van het opvangcentrum van Bevingen gaven een demonstratie steenkappen en een glaskunstenaar en een graficus toonden hun kunsten. Naar schatting ontving Art 27 vzw toen zo'n 90 bezoekers. De opbrengst werd geschonken aan de 11-11-11-actie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 oktober '20 ART 27  (20ste editie) 


Over 24 dagen start de jubileum ""20 Jaar ART27 "" dat doorgaat in de ZLDR Luchtfabriek.
ZLDR Luchtfabriek gelegen op het Marktplein te 3550 Heusden-Zolder.
""VERSCHILLIGHEID "" is de titel van deze nieuwe kunsttentoonstelling
en deze loopt van 31 oktober tot en met 22 november 2020. En elke dag van 13u00 tot 18u00 behalve op maandag
  Zaterdag 31 oktober tot en met zondag 22 november|
Kunstgalerie en fairtrade café.
Maandag gesloten.
 ​- Zondag 8 november| Taalperformance vanaf 14u00 met verschillige voorlezers van Taalgroep Lindeman.
- Zaterdag 14 november| Vuurkunst vanaf 17u00 tot 19u00 met vurige verschilligheid
- kort parcours per bubbel - geen spektakel show voor grote groep.

- Zondag 15 november| Vuurkunst vanaf 17u00 tot 19u00 met vurige verschilligheid
- kort parcours per bubbel
- geen spektakel show voor grote groep. ​ 

Zondag 22 november| Slotdag
Geen finissage - de tentoonstelling blijft open tot 18u.

Praktische Info

Artikel 27 wil op een virusvrije en verschillige manier het recht op kunst en cultuur vieren.
In de locatie mogen maximum 100 personen binnen.
Bij drukte kan u het advies krijgen even op de prachtige mijnsite te wachten tot het rustiger is.

We vragen aan elke bezoeker:
- een mondmasker te dragen (neus en mond bedekt)
- handen te ontsmetten aan de ingang en in het kunstcafé
- zo weinig mogelijk aan te raken (leuningen, ballustrades…)
- de looprichting te volgen en de fysieke afstand van 1.5 meter te respecteren
- je te registreren in het kunstcafé (telefoonnummer of mailadres)
- een mondmasker te dragen wanneer je je verplaatst in het café
- de rokersruimte buiten te respecteren
- begrip te hebben voor vrijwilligers die je aanspreken over de maatregelen: in dit publieke gemeentelijke gebouw is een
   mondmasker verplicht en dienen de maatregelen strikt nageleefd te worden.

Voor een update over de maatregelen kan je tijdens de openingsuren contact opnemen met Gerlinde +32(0) 497085724 of onze facebookpagina www.facebook.com/artikel27 of website volgen.Twintig jaar Artikel 27.
Over precies twee maanden begint de twintigste editie van Artikel 27, de hedendaagse kunsttentoonstelling in Heusden-Zolder. We gaan coronaproof -dus heel intens- genieten van bijzondere werken in een bijzondere locatie. Met deze expositie doorbreekt Art 27 vzw een beetje de traditie. Na 19 jaar in leegstaande gebouwen tentoongesteld te hebben, kiezen we dit jaar voor ZLDR Luchtfabriek, de vroegere persluchtcentrale van de Zolderse steenkoolmijn. In een wirwar van buizen, roest en staal integreren we de kunstwerken tot een evenwichtige expositie. Zo huizen we voor de twintigste editie terug op dezelfde site als waar het ooit begon. De selectie van de kunstenaars is gemaakt. Sterker nog, ze zijn al maanden in alle stilte aan het werk in hun ateliers. De keuze van de werken gebeurde op basis van de geschiedenis van Artikel 27 en in functie van het gebouw. Met dank aan Gerlinde Gilissen