maandag 30 oktober 2023

3 sterrenplekje De Terril


Welkom aan de MIJNTERRIL HEUSDEN-ZOLDER De mijnterril is sinds 1997 een Vlaams natuurreservaat en is van groot belang voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Voor het natuurbeheer van de mijnterril en de aangrenzende heideterreinen worden schapen ingezet. Deze grote grazers zorgen door hun graasgedrag voor een stevige grasmat en verhinderen tegelijkertijd de groei van bomen op de terril zoveel mogelijk. Een stevige grasmat is wenselijk om erosie door afspoelend water te beperken.

Juist daarom werd gekozen voor begrazing met schapen; andere grote grazers zoals paarden of runderen, zouden de bodem teveel losmaken. Boomgroei wordt tegengegaan teneinde het bijzondere milieu, dat vergelijkbaar is met het milieu van Midden-Frankrijk, te handhaven. Op de omliggende heideterreinen heeft de begrazing met schapen als doel om de heide in stand te houden. Voor het begrazingsproject zijn het noordelijk gedeelte van de mijnterril en de aangrenzende heidegebieden afgerasterd.

Het landschap van de mijnterril met zijn bijzondere planten- en dierenwereld is erg kwetsbaar. Teneinde deze waarden te beschermen mag er alleen gewandeld worden op de daartoe aangeduide wandelpaden.

In 2008 is met Europese steun een grootschalig project op de mijnterril uitgevoerd. Naast een betere infrastructuur voor de afwatering en natuurbeheerwerken, kreeg ook de toegankelijkheid veel aandacht.

Nu kunt u via mooi aangelegde paden en trappen op de steile stukken de top bereiken. Ook de parking en fietsenstalling mogen gezien worden. Een ‘spotter’ biedt niet alleen veel informatie over de terril en de omgeving, maar ook prachtig zicht in zuidelijke richting.

Honden zijn toegelaten buiten het begrazingsblok, maar moeten altijd aan de leiband gehouden worden om andere wandelaars en de natuur niet te storen. Aan de parking is een honden uitlaatzone ingericht, waar honden niet aan de leiband hoeven. We hopen dat u nog dikwijls terugkomt om te genieten van dit reservaat. U en velen na u kunnen er van de natuur genieten omdat u ze ook respecteert. KLIK HIER om de folder te downloaden van NATUUR & BOS en dank aan Natuur & Bos voor deze info