maandag 30 oktober 2023

Gebedsvieringen op Allerheiligen in onze Pastorale Eenheid SINT-FRANCISCUS

We gedenken in het bijzonder hen die het voorbije jaar zijn overleden.
We vragen eveneens de zegen over de graven.
Komen we met velen mee bidden
Als kerkgemeenschapwillen wij onze overledene van het afgelopen jaar in onze Pastorale eenheid  herdenken


Pastorale Eenheid SINT-FRANCISCUS
GEBED & EUCHARISTIEVIERINGEN


BERKENBOS : 
- 10 uur Eucharistieviering
- 15 uur Gebed in de kerk waarna zegening op de begraafplaats
EVERSEL :
- 19 uur Eucharistieviering op 31 oktober
- 14 uur Gebed en zegening op de begraafplaats Allerheiligen
HEUSDEN :
- 09 uur Eucharistieviering 
- 15 uur Gebed in de kerk
- 19 uur Zegeining op de begraafplaats aan het grote kruis
LINDEMAN :
- Gebed tijdens de Eucharistieviering
VOOR ALTIJD IN ONS HART