dinsdag 22 november 2022

DORPSRAAD Heusden met volledig verslag


Dank aan  Joseph Bams voor de verslaggeving en de bijhorende foto's
Gisterenavond waren 65 mensen aanwezig om naar de dorpsraad van Heusden te komen luisteren want er stonden drie thema's op hun programma.
Nadat de voorzitter Patrick Neuteleers de aanwezigen in het feestzaaltje van de Kring welkom heette, kon de dorpsraad Heusden van start gaan.

Eerste punt van de avond was het project “De Toverfluit”.
 Daarvoor werd de architect Luc Nizet uitgenodigd om een toelichting te geven.
De school in de Brugstraat en daarmee bedoelen we de Toverfluit waar de kleuters zijn onder gebracht was aan een opwaardering toe. De school was verouderd en zeker nu de lagere school onder gebracht is de oude maar tevens gerenoveerde school het vroegere Sint Jozef Instituut. De school was eigenlijk veel te groot geworden en kon ook niet fungeren als een moderne hedendaagse school. 

De oude gebouwen die vroeger dienst deden als lagere school zijn ondertussen afgebroken. Achteraan zal er een nieuwbouw komen en een ander ouder gedeelte zal worden gerenoveerd en voorzien worden van de modernste uitrustingen die een kleuterschool nodig heeft. Op de speelplaats zal vooral ingezet worden op vergroening zodat de kinderen in het groen zullen kunnen spelen wat zeker ten goede komt voor het milieu. De huidige fietsenstalling zal worden behouden en de rest zal ingericht worden als een groene zone. De speeltuigen zullen achteraf terug geplaatst worden. Binnen in het nieuwe gedeelte is er een bewegingsruimte van 80m² voorzien. Er worden zeer brede gangen voorzien zodat de kinderen bij slecht weer de mogelijkheid hebben om in de gangen te spelen. Aan de bewegingsruimte is een groot luifel voorzien zodat de kinderen ook daar kunnen onder spelen bij slecht weer. 

Op de verdieping heeft men de mogelijkheid om aan uit uitbreiding te doen wanneer er te weinig klassen zouden zijn. De buitenruimte is helemaal veranderd door de oase aan groen en het beton zal grotendeels verdwenen zijn. De volledige speelruimte zal totaal uit 250m² bestaan voor 132 kinderen. Deschool is gedimensioneerd op 132 kinderen. De buitenspeelplaats biedt geen toegang voor het publiek, dus even gaan wandelen in het groen van de school zal niet mogelijk zijn. 

Aan de toegankelijkheid van de school zal niet veel veranderd worden. De huidige situatie zal blijven bestaan. De Kloosterstraat is in een erbarmlijke staat maar dat zijn andere wegen die moeten bewandeld worden, dus dit zit niet in het project. Over de omheining van de school moet nog verder onderhandeld worden. Daar zal samen met de gemeente en de bouwheer overleg over worden gepleegd. 

De doorgang die er nu is naar de Kloostertraat, daar is men nog niet uit, moet de doorgang blijven bestaan of is men iets anders van plan. Daar zal zeker nog een antwoord op komen. De voorzitter van de dorpsraad doet een oproep naar de mensen van Heusden, nu dat dat de school volledig gerenoveerd zal zijn een groene oase voor de kinderen wat tevens de gezondheid al bevorderen om het niet te ver te zoeken voor hun kleuters.

Het tweede thema van deze avond is de Mangelbeek vallei.
Voor het thema van de Mangelbeek vallei is Staf Forier van de Vlaamse Land Maatschappij, niet te verwarren met de Vlaamse Milieu Maatschappij.
Staf komt het landinrichtingsplan van de Mangelbeek voorstellen. De Vlaamse Landmaatschappij en is een agentschap van de Vlaamse Overheid en wat zij doen is realisaties uitvoeren in open ruimten. De VLM werken nauw samen met gemeenten, natuurverenigingen, erfgoed diensten en dergelijke meer om die projecten te realiseren in open ruimten. Waar de VLM naar streeft samen met de partners een gezond en leefbaar gebied om in te wonen en te werken. 

Het landinrichtingsplan is de Mangelbeek is een onderdeel van de landinrichting de Wijers. De wijers is een gebied van meer dan 20.000 ha gelegen in midden Limburg. In de perimeter van de Wijers liggen acht gemeenten. Enkele jaren geleden heeft de minister al ongeveer vijf miljoen euro aan subsidies vastgelegd daarvoor en nog een 300.000 euro aan kleinere uitvoeringsprojecten die over een jaar gerealiseerd moeten zijn. Wat staater te gebeuren in de Mangelbeek vallei? Ze willen de mangelbeek vallei weer een eigen glansrol geven tussen Heusden en Zolder met een eigen herkenbare identiteit naar het mijnverleden. Zo een project is toch in hoofdzaak gericht aan de lokale bewoners rond het gebied en daarom krijgen zij ook inspraak als zulke projecten ontworpen worden. Het Landinrichtingsplan bestaat uit vier thema's. Het derde thema mijn erfgoed beleving heeft doorlopen en door de jaren heen is samengesmolten in één thema. Het eerste thema is water en natuur, trage wegen en mijnerfgoed en beleving. Het eerste thema behandeld het herstellen van de dynamiek van de Mangelbeekvallei tussen Heusden en Zolder. Het tweede grote thema is trage wegen waar er eigenlijk een soort van netwerk wordt uitgebouwd van trage wegen die vooral de verschillende woonkernen rond de Mangelbeek beveiligen en verbinden. Het derde thema rond Mijnerfgoed en Beleving willen we eigenlijk de Mangelbeekvallei goed omsluiten en het routeke gebruiken als ruggegraat omdat dit een zeer zichtbaar overblijfsel is van de mijnervaring en dat willen we gebruiken als fietspad.
 
Na de vragenronde tijd voor het der derde thema van de avond
Het D.A.C. Het D.A.C. is de afkorting van Dynamisch Activiteiten Centrum en is gelegen in de Kapelstraat. Axelle Housen, projectverantwoordelijke ging er dieper op in wat het D.A.C. allemaal te bieden heeft en waar de naam voor staat. Axelle is tevens ook het aanspreekpunt voor vanavond maar ook na vanavond is zij het aanspreekpunt. Sinds kort is er een geschenkenwinkel. Het DAC is opgestart vanuit de filosofie van waar je mensen samenbrengt ligt de focus op wat de gelijkenissen zijn. Iedereen is gelijkwaardig voor het DAC of het nu kinderen, jongeren, ouderen of volwassenen, mensen met of zonder een beperking, iedereen zal er op dezelfde manier ontvangen en behandeld worden. Een voorbeeld is Art 27 waar de verschillende organisaties de handen in mekaar hebben geslagen. Ook iedereen kan aansluiten bij een activiteit. De D staat voor Dynamisch en het DAC blijft op zoek gaan naar nieuwe projecten om te doen samen met de zoggebruikers maar vooral met de mensen uit de buurt van Heusden. Heeft er iemand speciale talenten daar willen de zorggebruikers zeker gebruik van maken om deze voor te komen stellen. Talenten kunnen in alle geuren en kleuren. In het ateljee kan je binnenstappen met een idee en uitleggen, de mensen in het ateljee gaan aan de slag om je idee uit te werken. In de gesschenkenwinkel ga je allemaal spulletjes aantreffen die de zorggebrujikers gemaakgt hebben. Ook kan je in het DAC ruimtes afhuren voor vergaderingen of andere doeleinden.Het laatste punt is dat het DAC een zeer warme orgenisatie is en een fijne plek is om te zijn. Heel binnenkort zal er ook een horeca zaal opgestart worden maar wat precies is nog niet duidelijk.

Na een korte pauze werd het jaaroverzicht van de Dorpsraad uiteen gezet.
Na 2 jaar corona was de voorzitter blij om nog eens zoveel volk te zien op de Dorpsraad.
Schepen Yasin Gül lichte een aantal aankomende werkzaamheden op.
Zo zal de huidige Kapelstraat volledig vernieuwd worden zij het wel in drie fases.
Een aantal werken zijn al uitgevoerd kijken we maar naar de fietsstraten die gerealiseerd zijn.
Wat de Dorpsraad de afgelopen heeft kunnen bereiken maar ook vragen naar de gemeente over hun punten in behandeling of zelf helemaal niet behandeld. De voorzitter betreurde dat de Dorpsraad nog was uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomst samen met het gemeentebestuur.
Tevens plaatste de dorpsraad een oproep naar wie zich geroepen voelt om aan te sluiten bij hun bestuur. Je kan dit doen op hun website www.heusdendorp.be. De dorpsraad werd om 22u30 afgesloten
Zeer veel dank aan Joseph Bams voor de verslaggeving en de bijhorende foto's