vrijdag 10 december 2021

"Niet In Mijn Bloed" t.v.v. De Warmste Week door DWW21-ambassadeur

“Kansarmoede is een toenemend en urgent probleem in Vlaanderen. Ook in Heusden-Zolder zetten tientallen vrijwilligers zich dagelijks in in de strijd tegen armoede. Elian Pergola ging op zoek naar enkele getuigenissen van die vrijwilligers en probeert in zijn documentaire een maatschappelijk kader te schetsen over de armoedeproblematiek in onze gemeente. In zijn documentaire laat Elian ook een jongere aan het woord die getuigt over het leven in kansarmoede. Het beklijvende “Niet in mijn bloed” toont aan hoe sterk de armoedeproblematiek verweven zit in onze samenleving en probeert bewustwording te creëeren rond het onderwerp. Als ambassadeur voor De Warmste Week wil Elian met zijn documentaire aantonen hoe belangrijk het is om jongeren kansen te bieden om open te bloeien en zo voluit zichzelf te kunnen zijn. “Kunnen zijn wie je bent, verdient iedereen: sociale inclusie is waar ik voor sta,” bevestigt Elian. Het geld dat wordt opgehaald met de documentaire gaat dan ook integraal naar De Warmste Week.”

Op vrijdag 10/12 gaat de documentaire “Niet In Mijn Bloed” in première in CC Muze in Heusden-Zolder. De documentaire werd gemaakt door Elian Pergola, tevens één van de 21 jongerenambassadeurs van De Warmste Week. Elian Pergola is 20 jaar oud en student geschiedenis. Met de documentaire bewijst hij zichzelf nogmaals als beginnend storyteller. Elian heeft een buitensporig empatisch gevoel voor anderen en wilt als jongere mee op de barricade staan zodat iedereen kan zijn wie die is. (Ook op 14/12 is er een vertoning in Leuven).

In bijlage vindt u enkele Visuals die mogen gebruikt worden ter promotie van de documentaire. Hieronder nog informatie over online materiaal:
TICKET VERKOOP www.elianpergola.com/docu
Vertoning 14/12 in Leuven KLIK HIER
Première 10/12 in Heusden-Zolder KLIK HIER