woensdag 3 juli 2024


Verslag van de Buurtbijeenkomst Asfalt Productie Limburg in Viversel
Dank aan Linda Graulus voor het verslag en de foto's
Deze buurtbijeenkomst werd georganiseerd in het kader van een bijzondere vergunningsvoorwaarde die Asfalt Productie Limburg (APL) verplicht om twee keer per jaar een overleg met de buurtbewoners te houden. Dit is contractueel bepaald om een open communicatielijn te onderhouden met de gemeente Heusden-Zolder en de omwonenden.

Aanwezigen:
• Paul Heleven – Directeur Asfalt Productie Limburg
• Chantal Vanbilsen – Administratieve ondersteuning
• Ellen van Beek – Externe milieucoƶrdinator Asfalt Productie Limburg
• Buurtbewoners van Viversel

Agenda:
1. Welkom & Inleiding

o Paul Heleven opende de bijeenkomst met een welkom en een korte inleiding over het doel
   van de bijeenkomst.
o Hij benadrukte het belang van communicatie met de buurt en het voldoen aan de
   vergunningsvoorwaarden.

2. Buurtoverleg en Bijzondere Voorwaarden
o Paul Heleven legde uit waarom dit overleg plaatsvindt en besprak de bijzondere vergunningsvoorwaarde die dit overleg vereist.
o Het bedrijf voert maandelijks emissiemetingen uit en moet bepaalde waarden halen.

3. Emissiemetingen

o Paul Heleven presenteerde de resultaten van de recente emissiemetingen:
 CO: APL 15 mg/Nm3, norm 20 mg/Nm3
 NO2: APL 200 mg/Nm3, norm 500 mg/Nm3
 SO2: APL 30 mg/Nm3, norm 75 mg/Nm3
 TOC: APL 30 mg/Nm3, norm 50 mg/Nm3
 Benzeen: APL 1 mg/Nm3, norm 5 mg/Nm3
 PAK: Monitoring verplicht

4. Acties en Plannen
o Stofemissie: Grenswaarde licht overschreden; stoffen zakken vervangen, gemiddelde
   doelstelling bereikt.
o TOC: Gemiddeld 18 mg/Nm3 (doel 30 mg/Nm3).
o CO: Onder 100 mg/Nm3 door nieuwe brander (norm 500 mg/Nm3).
o SO2: Rond 50/60 mg/Nm3 (norm 75 mg/Nm3).
o NOx: Op 220 mg/Nm3 door externe factoren zoals zure regen (norm 500 mg/Nm3).
o Benzeen: Onder de meetbare waarde.
o BBT (Best Beschikbare Technieken): APL blijft deze continu optimaliseren, onder andere door kwaliteitscontrole, brandstofomschakeling, minimalisatie van fijne fracties, en indirecte verwarming.

5. Geuractieplan
o Directeur Paul Heleven besprak het geuractieplan en de uitdagingen rondom continue metingen.
o Er zijn nieuwe koolstoffilters maar deze zijn niet effectief door de specifieke omstandigheden bij APL
   nieuwe filters met actieve koolstof worden getest.
o Omschakeling naar waterstof wordt onderzocht ondanks ontploffingsgevaar.

6. Rondvraag
o Buurtbewoners gaven aan last te hebben van geurhinder en vroegen naar verdere
   verbetermogelijkheden.
o Paul Heleven antwoordde dat APL zich inzet voor voortdurende verbetering en benadrukte
   dat de jaarlijkse update in september plaatsvindt.

Besluiten en Follow-up:

• Nieuwe Technieken: APL is bereid te investeren in nieuwe technologieĆ«n zoals actieve koolstoffilters en mogelijke overschakeling naar waterstof.
• Continue Verbeteringen: APL blijft zich richten op optimalisatie van processen en het volgen van de best beschikbare technieken.
• Jaarlijkse Updates: Er zal jaarlijks een update plaatsvinden in september om de buurtbewoners op de hoogte te houden van de voortgang en resultaten.
• Paul Heleven stelt voor hem op te bellen bij geurhinder zodat hij de hinder zelf kan komen vaststellen.
De bijeenkomst eindigde met een dankwoord van Paul Heleven aan alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en feedback. Hij benadrukte het belang van deze bijeenkomsten om samen te werken aan een betere leefomgeving voor iedereen