zaterdag 25 mei 2024

Algemene vergadering Dorpsraad Zolder op 29 mei 19 uur Harmoniezaal Zolder

Dorpsraad Zolder-Centrum organiseert op woensdag 29 mei 2024 om 1900 uur een algemene vergadering in de Harmoniezaal in de Dorpsstraat 78. Daarbij wordt gemikt op alle verenigingen en iedereen die zich betrokken voelt met Zolder-Centrum. Er zal een evaluatie gemaakt worden van het memorandum dat in 2018 werd opgesteld en behandeld geweest is op de algemene vergadering van woensdag 24 april 2024. Het is de bedoeling dit eindresultaat aan de politieke partijen te bezorgen en zo de bekommernissen voor de volgende zes jaar duidelijk te maken.
Interessante thema's zoals verkeer en veiligheid, welzijn en gezondheidszorg, RUP Zolder-Centrum, communicatie - inspraak ... komen aan bod.
Danny Tielens zal alles in goede banen leiden samen met Jef Elsen.
Het einde is rond 21.30 uur voorzien.
Het bestuur van de dorpsraad Zolder-Centrum