woensdag 17 april 2024

5 jaar Anoniem Drugsmeldpunt Limburg


Het Anoniem Drugsmeldpunt is een samenwerking tussen Parket Limburg, de Provincie Limburg en de politie. Burgers kunnen telefonisch of online melding maken als zij vermoeden dat er in hun buurt sprake is van een plantage of labo. Het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK) volgt deze meldingen op en verstuurt ze vervolgens naar de betrokken politiedienst.

Het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg werd opgestart op 17 april 2019. Naast de lancering van een telefonisch meldpunt op het nummer 0800/20877, kwam op 1 juni 2021 ook de website anoniemdrugsmeldpunt.be online. Via deze weg kan de bevolking schriftelijk een melding maken.

In 2023 werden in totaal 631 meldingen geregistreerd via het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg. Hiervan zijn er 450 online ingediend, de overige 181 meldingen werden telefonisch geregistreerd.

RESULTATEN
Het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg bestaat ondertussen 5 jaar. Van 2019 tot en met 2023 werden er jaarlijks respectievelijk 169, 226, 395, 477 en 631 meldingen geregistreerd. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 136 meldingen gedaan.

In totaal werden er 2.034 meldingen geregistreerd. Hiervan hebben 205 meldingen tot een positief resultaat geleid. Het gaat hierbij over 56 (!) ontdekte plantages, 2 locaties waarbij diverse attributen voor het opzetten van een plantage zijn ontdekt, 2 cannabisdrogerijen, 6 labo’s en 2 locaties waar men materialen heeft aangetroffen die gebruikt worden voor synthetische drugsproductie, 1 dumping, verschillende overlastplaatsen waar bijeenkomsten worden georganiseerd voor het gebruik van drugs, enz. In dit resultaat tellen ook de diverse aangehouden drugsdealers mee, met huiszoekingen die leiden tot inbeslagnames grote hoeveelheden cash geld en drugs, soms in combinatie met een of meerdere wapens.

Momenteel zijn 105 meldingen nog in onderzoek. Elke melding wordt immers grondig afgetoetst en onderzocht.

Het belang van een melding
Elke melding betekent een bijdrage voor onze politiediensten. De voorbije 5 jaar heeft 36,5% van de meldingen extra politionele informatie aan de politiediensten opgeleverd.

Een melding, die aanvankelijk weinig tot vage informatie bevat, kan na verloop van tijd wel relevant worden als er bijkomende informatie binnenkomt. Vaak kunnen meldingen aan elkaar gelinkt worden, om zo tot een betere beeldvorming te komen. Ook worden meldingen afgetoetst aan reeds gekende informatie bij de politiediensten en worden op deze manier zeer waardevol.

Uw melding kan het puzzelstukje betekenen in een lopend onderzoek.
Zo werden er zelfs waardevolle meldingen van over onze provincie- of landsgrenzen heen geregistreerd, die een bijdrage betekenden in een lopend onderzoek binnen Limburg.

Een melding kan ook een evolutie doorstaan. Daar waar een melding aanvankelijk een aandachtspunt vormt, kan deze na verloop van tijd of met toevoeging van extra info, opgenomen worden in een beeldvorming en alsnog leiden tot een positief resultaat.

Elke melding betekent een meerwaarde voor de politiediensten, doch hoe gedetailleerder (benoemen van plaats, nummerplaten, voertuigen, personen, enz. ) hoe beter de politiediensten hierop kunnen inspelen.

De kracht van het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg is de garantie op anonimiteit. Er wordt geen telefoonnummer weergegeven bij het inbellen door de melder of geen informatie verzameld tijdens de registratie via de website. De informatie die de melder vrijwillig kan meegeven met betrekking tot zijn identiteit is de enige informatie waarover we beschikken.

Infoavonden Smell It
Het Parket Limburg organiseert in samenwerking met de stad/gemeente en met de lokale politiezones op regelmatige basis een studieavond over de gevaren van drugsproductie. Tijdens deze infoavonden, die toepasselijk “Smell-it” noemen, wordt ge├»nformeerd over de signalen die kunnen wijzen op een drugslabo of -dumping, de gevaren voor de samenleving, hoe men een dergelijke locatie herkent en welke actie je als burger kan ondernemen. Via de geurtafel kan het publiek kennismaken met de typische geuren afkomstig van drugsproductie. Eerdere infoavonden vonden plaats op 18 juni 2019 in het Provinciehuis te Hasselt, op 29 maart 2022 in CC Palethe te Pelt, op 25 oktober 2022 in het Casino Waterschei te Genk en op 05 december 2023 in het Cultureel Centrum te Lanaken.

Tijdens deze infoavond brengen ervaringsdeskundigen bij wat zij kunnen betekenen voor de burger en wat de burger kan betekenen voor hen. Want samenwerken tegen drugsnetwerken en illegale dumpingen werkt!