maandag 4 maart 2024

Vlaamse regering gaat akkoord voor de wisseling Koolmijnlaan/Mijnwerkerslaan

(Foto boven => Proefopstelling ontharding Koolmijnlaan op 26 september 2022) 
De voorbije dagen kreeg ons gemeentebestuur de toezegging van de Vlaamse regring om de Koolmijnlaan tussen beide rotondes te wisselen met de Mijnwerkerslaan dat start aan de rotonde aan de Rena en zo verder tot aan de volgende rontonde en dit zal dan de gewestweg worden. Hiervoor plaatste  de gemeenteraad het licht op groen tijdens de laatste gemeenteraad van 2023. Nu kan ons gemeentebestuur beginnen te denken in samenspraak met een studiebureau over de ontharding van dat stuk Koolmijnlaan en nadien word dan een planning opgesteld zodat aannemers zich hiervoor kunnen inschrijven voor de herinrichting aanteleggen. In elk geval zal Vlaanderen hiervoor een √©√©nmalige som van €500.000 voorzien.