donderdag 4 januari 2024

OPEN Dorpsraad Heusden brengt een MEMORANDUM

  
Dank aan Joseph Bams voor deze archief foto
 Vooreerst wenst de Dorpsraad Heusden iedereen een gelukkig, gezond en succesvol 2024.
Zoals aangegeven op onze Open Dorpsraad hebben wij ons Memorandum, in kader van de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, aangevuld en afgewerkt.
Laat ons hopen dat onze toekomstige beleidsmakers er inspiratie in vinden om ons dorp de komende jaren nog mooier, veiliger en leefbaarder te maken.

Op zondag 13 oktober 2024 vinden de verkiezingen voor de gemeente-, district- en provincieraad plaats. Er is niet langer stemplicht.
Hoe maken wij zoveel mogelijk dorpsgenoten warm om te gaan stemmen ?
Hoe activeren wij onze wijk- en dorpsgenoten om mee te denken over het toekomstig beleid in wijk, dorp of gemeente ?
We willen ook graag de politieke partijen en het nieuwe lokale bestuur informeren over de belangrijkste noden en behoeften van onze dorpsgenoten.

Het Memorandum biedt de mogelijkheid om de lokale politici en ook de leidende ambtenaren te inspireren door voorstellen te doen waarmee ze nadien aan de slag kunnen gaan. Het is de uitgelezen manier om de stem van de burgers te laten klinken. Het is stof tot nadenken voor de lokale beleidsmakers bij de opmaak van hun verkiezingsprogramma, het bestuursakkoord of een meerjarenplanning. Wij hopen dat dit Memorandum inspireert voor de volgende bestuursperiode, dat beleidsmakers het lezen en er info uit halen. Wij hopen dat het regelmatig tijdens de bestuursperiode nogeens bovengehaald wordt en er zaken van worden opgenomen in een stappenplan en een timing.
Je  kan KLIK HIER het hele MEMORANDUM  van Dorpsraad Heusden centrum nalezen.