woensdag 6 december 2023

Sinterklaas op de daken

Sinterklaas had vannacht heel wat werk te verrichten en vooral ook enkele schoorstenen te poetsen vooralleer hij de pakjes kon brengen. Dank aan Richie