woensdag 13 december 2023

Dorpsraad Viversel Algemene Vergadering 12 december 2023.


Er is het afgelopen jaar heel wat gebeurd en veranderd in het kerkdorp Viversel. Denk maar aan de Westlaan brug, de schoolbusparking, een nieuwe speeltuin, een mini vakantiepark, de Velodroom, en nog zoveel meer. Vanuit deze veranderingen werden de vraag gesteld aan de inwoners van Viversel : wat zou je willen om het dorp leefbaarder te maken?

Deze vraag lokte vele voorstellen uit op maar liefst 18 items die er leven bij de bewoners van Viversel. Het werd dus een lijvige Algemene vergadering. Lode Schops en Burgemeester Mario Borremans probeerden duidelijkheid te scheppen in de soms wel heel chaotische stellingen, waaruit blijkt dat de meeste mensen in Viversel toch wel erg bezorgd zijn over een aantal items :

1. Insteekhaven Lummen (kolenhaven).
Hier organiseerde de dorpsraad Viversel een collectieve inspraakactie waarbij 800 handtekeningen werden verzameld. Vooral de belasting omwille van het zware vrachtvervoer was een hot item. De dorpsraad stelde dan ook 2 andere scenario’s voor om de belasting van het zware vrachtvervoer op de Jeugdlaan te ondermijnen.

2. Aanleg fietsensnelweg
F5 tussen de F725 te Lummen en de brug van de Westlaan. Het voorstel is naar de tekentafel en is af te wachten.

3. Fietspaden Westlaan Brug tot Reekhovenstraat.
4. De nieuwe brug Lummenweg (E314) Jeugdlaan – Fietsverbinding :
Deze zou levensgevaarlijk zijn. Volgens Lode zal AWB de brug vervangen. Als voorwaarde wordt gevraagd het kruispunt aan de jeugdlaan ook aan te pakken zodat daar een veiliger verkeer mogelijk is. Volgens de bewoners is er gemend verkeer op de jeugdlaan en dit wordt ook als gevaarlijk beschouwd voor de fietsers. Volgens Lode tonen studies het tegendeel aan. Timing voor de werken aan de brug zou 2026 zijn.

5. Werken in Viversel :
Hier is toch van alles over te vertellen. Aannemers die failliet gaan. Een tweede aannemer die de werken niet doet zoals afgesproken en dan weer een derde aannemer die vorige maand door het college is aangesteld en nu zijn best doet om binnen de timing de verschillende werken rond te krijgen. Volgens Lode zijn alle werken nog op schema. Maar er kan geen verbetering gerealiseerd worden zonder dat er werken plaats vinden.

6. Eenrichtingsverkeer Sint-Quirinusstraat.
Het eenrichtingsverkeer voorziet een veilige schoolomgeving. Doch zijn er nog veel overtredingen tegen dat eenrichtingsverkeer. Een fietspad is er tot nu toe niet. Volgens Lode is dit nochtans toch voorzien. De opmerkingen zullen meegenomen worden voor meer opvolging.

7. Nieuw fietspad Kerkstraat, zwembadstraat en de Beek :
Bewoners merken er te snel verkeer op. Ook het zwaar verkeer blijft door deze straat rijden. Men vraagt er naar hogere drempels maar volgens Lode zijn daar richtlijnen voor. Waar bussen rijden mogen geen hoge drempels aangelegd worden.

8. Herinrichting Westlaan.
De bewoners vinden dat het hard rijden op deze straat niet wordt ontmoedigd en de vraag is daar om er een zone 30 van te maken. Lode wil daar liever inzetten op het uitschrijven van P.V’s.

9. ANPR camera Brug Westlaan.
Op 19 september werd deze camera geplaatst. Dit is echter niet zonder kleerscheuren verlopen. Vanaf 27/12 worden de camera’s in werking gesteld. Vanaf dan zal het mogelijk zijn om overtreders een P.V. te bezorgen.

10. Terugplaatsen geluidsmuren E314
Deze zijn ondertussen terug geplaatst. Er zijn nog geen resultaten van een geluidsmeting men wacht nog op resultaten.

11. APL
Bewoners merken nog steeds geurhinder op. De uitbater heeft nochtans investeringen gedaan en volgens de metingen is de trend dalend. De uitbater zou de geurhinder ook opvolgen en vraagt de hinder door te geven. In 2023 waren er 174 meldingen van geurhinder en dit gespreid over 62 dagen.

12. Planning langdurige luchtkwaliteit bemonstering in Viversel.
Sinds 1 jaar zijn er metingen geweest op 5 plaatsen in Viversel, namelijk op de Kerkstraat, het Sacramentspad, de Doelenlaan, Het Jagerspad en de Sterrenwacht.

13. Hinder Barnoe – Verkeer Laarstraat.
Er is veel zomerhinder aan De Barnoe. Men rijdt er te snel en er wordt veel geparkeerd. Dit creëert een onveilige situatie voor kinderen die daar fietsen. Volgens Lode is daar qua snelheidsbeperking het maximale uitgevoerd. Suggesties zijn nog welkom.

14. WOODZ vakantiewoningen fase 1.
De bewoners zijn vooral bang van overlast. De huizen worden gebouwd ten koste van de natuur. Er zijn niet genoeg parkeerplaatsen voorzien voor 64 huisjes. Wat zal er gebeuren met sluikstorten en luidruchtige vakantiegangers. Volgens Lode Schops en Burgemeester Borremans was er geen enkele argumentatie die tegen de beslissing kon pleiten, daardoor hebben ze de vergunning toegestaan. Doch voelen de bewoners zich niet gehoord. Gezien het perceel ligt in een recreatiegebied, was er volgens Lode Schop en Burgemeester Borremans weinig tegen in te brengen.

15. Circuit Zolder/Cyclo cross.
De bewoners geven aan dat er te weinig parking is tijdens de cyclocross. Bezoekers parkeren overal, zelfs op de inritten van huizen. Dit moet volgens Lode Schops goed gehandhaafd worden. Omwille van het slechte weer zal het berm-parkeren toegestaan worden wat het probleem gaat vergroten. Politie en takelwagens zullen ingezet worden als er fout geparkeerd wordt.

16. Parking 69.
De nieuwe situatie op parking 69 blijkt voor vele bezoekers niet duidelijk te zijn waardoor het éénrichtingsverkeer genegeerd wordt. De vraag is om hier bij te sturen.

17. Waterpartij aan de kerk.
De waterpartij aan de kerk ligt er slordig bij en zit veel vuil in het water. Het is de bedoeling dat dit een natuurlijk biotoop blijft die aangenaam is voor de kikkers die er leven. Het weghalen van het mos en het onkruid tussen de tegels is niet mogelijk. De omgeving moet zijn biotoop behouden.


18. Het laatste punt bevat 3 variapunten die vooral gaan over hoffelijkheid en leefbaarheid. De wegcode moet gerespecteerd worden. Honden moeten aan de leiband aan de kanaaldijk. Er zou beter onderhoud moeten uitgevoerd worden aan de graszoden en de pleinen en het zou leuk zijn moesten de overtollige verkeersborden van de werken opgeruimd worden.
Heel veel dank aan Linda Graulus voor verslag en foto's