dinsdag 21 november 2023

Strengere aanpak van luidruchtige uitlaten op de openbare weg

 Je hoort ze van de verte komen aangereden met de zeer luidruchtige uitlaten onder de auto. Motrvoertuigen met enorme overlast van geluid  die geluiden die toch storende zijn. 

Sinds enige tijd met een toepassingsgebied van het bestaande addendum Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid kan onze politie deze wagens tegenhouden en optreden tegen overgeluid knalpot. Zo kan de politie iemand die de rust en orde verstoort op de openbare weg zijn voertuig in beslag nemen en de overtreder in kwestie mag dan zijn portefeuille opentrekken voor taken - en bewaringskosten te vergoeden.