dinsdag 21 november 2023

Ontslag uit Open-Vld.

Wij hebben jarenlang geijverd voor het goede van de inwoners van de gemeente Heusden-Zolder.
Eerlijkheid, gedrevenheid en vrijheid zijn hier zeer belangrijke woorden.
Helaas moeten we vandaag vaststellen dat de partijleiding van Open-VLD geen enkele opening laat voor het goede van de mensen. Onder een dictatoriaal bewind heeft liberalisme geen kans. Daar waar de partijtop de voeling met de gewone mens in de straat volledig kwijt is, willen wij geen lid meer zijn. Wereldvreemde elite die liever oude koeien uit de gracht haalt dan bezig te zijn met het ondersteunen van de toekomst van de mensen, daar passen we voor.
Daarom hebben wij besloten onze partijkaart in te leveren, onze mandaten in het bestuur op te zeggen en verder te gaan met een lokaal verhaal.
Een verhaal waar vrijheid en doorzettingsvermogen, positivisme en toekomst centraal staat, daar zullen wij in de toekomst onze schouders onder zetten!
Jurgen Schots, ex-voorzitter
Philippe Beeckmans, ex-ondervoorzitter
Jorgen Lenaerts, bestuurder