donderdag 2 november 2023

Sint-Franciscusziekenhuis start met grondige renovatie verloskwartier binnen totaalproject

 Sint-Franciscusziekenhuis start met grondige renovatie van verloskwartier binnen totaalproject
Het Sint-Franciscusziekenhuis start een totaalproject om zich voor te bereiden op de zorgnoden van de toekomst. De eerste stap is de volledige verbouwing van het verloskwartier. Daarna start ook de bouw van een bijkomende ziekenhuisvleugel. Op deze manier kan het ziekenhuis patiënten de best mogelijke totaalzorg blijven bieden, dichtbij hun vertrouwde omgeving. Inspelen op de zorgnoden van de toekomst Het Sint-Franciscusziekenhuis staat voor "zorg aan jouw zijde". Daarmee willen ze steeds de beste zorgen bieden aan hun patiënten, zo dicht mogelijk bij hun vertrouwde omgeving. Om in te spelen op de veranderende zorgnoden diende het ziekenhuis al in 2019 een aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor de verbouwing van het verouderde verloskwartier en de bouw van een bijkomende ziekenhuisvleugel. Na de goedkeuring van de Vlaamse overheid in 2021 als een precair bouwdossier en het doorlopen van de procedure voor het toewijzen van een aannemer kunnen de werken dit najaar aanvangen.

 Bevallen met maximale aandacht voor de wensen van de aanstaande mama's In de eerste helft van 2024 bouwt het Sint-Franciscusziekenhuis 5 nieuwe verloskamers binnen het huidige verloskwartier. Elke verloskamer wordt een ruimte met een rustige sfeer waarin voor de aanstaande ouders alle faciliteiten aanwezig zijn om van bij aankomst in het ziekenhuis tot net na de bevalling ongestoord te kunnen verblijven. Alle verloskamers beschikken na de verbouwing over veel natuurlijke lichtinval en de mogelijkheid om met sfeerverlichting te werken en om eigen rustige muziek af te spelen. Daarnaast heeft elke kamer een ontspanningsbad of bevallingsbad, een hangtouw en een zitbal om de aanstaande mama's zoveel mogelijk te ondersteunen en hen toe te laten te bewegen en verschillende houdigen toe te passen tijdens de arbeid. Ook is in elke kamer een extra bed voorzien zodat de aanwezige partner comfortabel kan blijven overnachten en beschikken ze allemaal over een aparte sanitaire cel met douche, toilet en lavabo. In de nieuwe verloskamers beschikken de vroedvrouwen over een voorbereidingszone in functie van de bevalling en zijn alle nodige materialen voorradig om deze vlot te laten verlopen. Verder zijn de verloskamers uitgerust met de nodige voorzieningen om na de bevalling de eerste zorgen toe te dienen aan het pasgeboren kindje (weegschaal, meetlat, verwarmingslamp, …). Zo kan het kindje op de kamer bij de ouder(s) blijven tijdens het toedienen van deze zorgen.

Bij vroeggeboorte of problemen tijdens de bevalling beschikt de vroedvrouw in de onmiddellijke nabijheid van de verloskamers over een zorgvuldig uitgeruste ruimte met reanimatiemogelijkheid. De afstand vanuit het verloskwartier tot aan de operatiezaal bij een keizersnede wordt tot een minimum beperkt. "De nieuwe verloskamers geven alle mogelijkheden om maximaal rekening te houden met de wensen die de aanstaande ouders opgeven bij hun geboortewensen. Zowel wij, als team van gynaecologen, als het ziekenhuis hechten er immers zeer veel belang aan om elke bevalling zoveel mogelijk in samenspraak het koppel te laten verlopen." legt dr. Anke Thaens, gynaecoloog, uit.

Samen met de gynaecoloog en vroedvrouw worden er daarom op voorhand geboortewensen opgesteld die in de mate van het mogelijke gevolgd worden. De nieuwe ruime verloskamers bieden aanstaande moeders natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om een eigen vroedvrouw of doula mee te brengen tijdens de bevalling indien ze dat wensen.

"Met deze grondige renovatiewerken maken we het ziekenhuis klaar om volop in te zetten op de meest kwalitatieve medische zorgen. En dit niet alleen vandaag maar ook voor de komende 25 jaar", licht dr. Sven Schepers, medisch diensthoofd gynaecologie, toe.

Om de verbouwingen mogelijk te maken verhuist het huidige verloskwartier eind dit jaar tijdelijk naar een andere locatie binnen het ziekenhuis. Op die manier kunnen alle patiënten ook tijdens de verbouwingen de beste zorgen krijgen en zo comfortabel mogelijk bevallen. In deze tijdelijke verlosafdeling zijn dezelfde voorzieningen als in de huidige verloskamers om ook de mensen die bevallen tijdens de verbouwingen zo kwaliteitsvol mogelijk te kunnen verzorgen. De ingebruikname van de nieuwe verloskamers is voorzien voor de zomer 2024

Nieuwe ziekenhuisvleugel met 5 verdiepingen
De nieuwe ziekenhuisvleugel komt op de plaats van de huidige psychiatrische afdeling. Deze vleugel zal bestaan uit 5 verdiepingen die elk hun eigen invulling krijgen.

De semi-ondergrondse verdieping -1 en de gelijkvloerse verdieping worden de nieuwe psychiatrische afdeling. Waar zowel ruimte is voor dagbehandeling als voor een langer verblijft.

De eerste verdieping bestaat uit een multifunctioneel dagziekenhuis dat inspeelt op de steeds toenemende nood aan kleine heelkundige ingrepen waarbij de patiënt niet opgenomen hoeft te worden, zoals kleine chirurgische ingrepen, pijnkliniek, endoscopie, …

Op de tweede verdieping krijgt een nieuwe geriatrische afdeling zijn plaats. Door de steeds toenemende vergrijzing is er ook een toenemende nood aan geriatrische zorg. Deze geriatrische afdeling zal aansluiten op de bestaande geriatrische afdeling en zo meer ruimte creëren voor patiëntenkamers maar ook ruimte voor dagbesteding en kinesitherapie voor deze patiënten.

Op de derde verdieping komt een oncologisch en inwendig dagziekenhuis. In deze nieuwe ruimte wordt volop ingezet op een zo aangenaam mogelijke beleving voor de patiënt in een huiselijke omgeving

De start van de bouw van deze nieuwe vleugel is voorzien na de verbouwing van het verloskwartier. De nieuwe vleugel zal in 2025-2026 in gebruik worden genomen.