woensdag 25 oktober 2023

Informatievergadering over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor N.V. Everzinc Belgium.

Wie is Everzinc?
Everzinc is een chemisch bedrijf dat de mogelijkheden van zink gebruikt in verschillende toepassingen. In Heusden-Zolder zijn ze sinds 1983 100% eigenaar van de site op de Industrieweg in Viversel. Ze hebben nu een vergunningsaanvraag gedaan voor de productie van 38.000 ton zinkoxide per jaar waarvan ze 36.000 ton per jaar van verwachten te produceren. De zinkoxide die geproduceerd wordt in Heusden-Zolder dient voor toepassingen in veevoer, in banden en als meststof in de landbouw. 20 mensen kwamen luisteren naar de toelichting. Na een welkomstwoord van Isabelle Thielemans als Schepen van omgevingsvergunning nam Karolien Brauns het woord. Als provinciaal omgevingsambtenaar licht ze toe dat het openbaar onderzoek nog loopt tot 9 november. In dit dossier neemt de deputatie een beslissing.

Als derde partij mocht de exploitant Everzinc zijn proces toelichten met daarbij de preventiemaatregelen die zij genomen hebben om de exploitatie binnen de normen te laten verlopen. Jeffrey Vanhamel als Plant Manager, Wim Ubachs als Performance Exellence Manager en Kathleen Thomas als Externe Milieu Coördinator doen de toelichting in hun eigen vakgebied.
Fijne assen worden op de site verwerkt tot technisch zinkoxide. Deze productie gebeurt door middel van zinkhoudende grondstoffen die men oxideert. Hierbij ontstaat een AFGAS dat na zuivering door een hoge schouw gaat. Bij de grondstoffen zijn gevaarlijke producten. Deze moet men op de site opslaan.

De preventieve maatregelen die men hierbij genomen heeft zijn de volgende :
- Het bedrijf is een nullozer, dus er wordt geen afvalwater geloosd in het kanaal of de riolering
- Hemelwater en omgevingswater wordt opgevangen in buitenbekken van 1200 m3 en wordt gebruikt voor de productie
- Er zijn betonverhardingen waar de gevaarlijk producten worden opgeslagen
- De tanks zijn ingekuipt en dubbelwandig
- Tanks worden wettelijk gekeurd
- Er zijn periodieke bodemonderzoeken
- Er werd een hoge schouw geplaatst, die luchtzuiverend is door middel van SO2-scrubber en actieve kool
- 2 maal per jaar is er een onderhoud aan de installaties
- De opslag en de bewerking gebeurt achter gesloten poorten
- 2 maal per jaar wordt er een luchtmeting uitgevoerd
- Er is een depositiemeting

Het omgevingsveiligheidsrapport dat toegelicht wordt door Tom Pashuys, veiligheidsrapporteringsdeskundige zou aantonen dat er geen aanzienlijke effecten zouden zijn op mens en natuur. Er zou geen achteruitgang aangetoond kunnen worden voor de natuurwaarden van de aanpalende natuurgebieden en voor het VEN. Er zou geen risico zijn voor fauna en flora.

Daarna was het aan het publiek om te reageren.
De vragen van het publiek gingen over het bodemonderzoek. 
Wordt dit enkel op de site gedaan of ook aan de andere kant van het kanaal?
Volgens de exploitanten gebeurt dit enkel op eigen bodem.

Een volgende vraag ging over het opvangbekken van 1200m3 , wat als dit overschreden wordt?
Dan zou er gewerkt worden met extra tanks.

Wat als er een explosie is?
Men verwacht dan geen effecten buiten de bedrijfssite.

Zijn de metingen die twee maal per jaar worden uitgevoerd ergens te raadplegen?
Neen, die zijn enkel op te vragen door de inspectie. De metingen gebeuren op aanvraag, maar het proces is 24 op 7 hetzelfde, er kan niet gesjoemeld worden. Geurmetingen gebeuren tussen september en januari en worden gemeten op diverse plaatsen rondom het bedrijf.

De geluidshinder blijkt net iets te hoog, wordt er dan ook een vergelijk gemaakt met andere bedrijven?
Of gaat het enkel om Everzinc? De exploitanten weten niet of de geluidshinder van hen alleen komt of dat hier ook andere bedrijven een rol in spelen.

Wat met de klachten?
Er zouden volgens het bedrijf maar 2 klachten binnen gekomen zijn sinds het begin van het jaar, dit zijn zowel de klachten die rechtstreeks aan hen gerapporteerd worden als de klachten die via de gemeente komen. Hier was bij het publiek enige twijfel over omdat zij ervan overtuigd waren dat er de laatste jaren toch wel meer buurtbewoners geklaagd hebben.
Dank aan Linda Graulus voor verslag en foto's