vrijdag 29 september 2023

Oproep tot indienen van inspraakreactie tegen ontsluitingsweg door ViverselVerslag en Foto met dank aan Joseph Bams
Deze voormiddag vond op het voetbalterrein van “De Klok” in Viversel een inspraakreactie plaats tegen de plannen van de ontsluitingsweg door Viversel.

Steve Goris, lesgever in de lagere school Sint-Jan Berchmans” kwam met zijn leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar afgezakt naar het voetbalveld en daar werden enkele spandoeken en tekeningen getoond tegen de plannen van de ontsluitingsweg. Ook heel wat ouders, grootouders, inwoners en sympathisanten vonden weg naar het voetbalveld om hun steun te betuigen.

Oproep tot indienen van inspraakreactie tegen ontsluitingsweg door Viversel

Graag willen we een algemene oproep doen om persoonlijk een inspraakreactie in te dienen tegen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "" Heerstructurering insteekhaven Lummen "" en in het bijzonder tegen ontsluitingesscenario alternatief 1.
Dit ontsluitingsscenario realiseert immers een nieuwe gewestweg langs het Albertkanaal en een rotonde op hoogte vlak voor de nieuwe Westkanaalbrug ter hoogte van de huidige voetbalkantine

Verschillende woningen in Viversel moeten hiervoor onteigend worden.

Dit is vlakbij de schoolomgeving en de kern van ons dorp en zal bijgevolg voor een aanzienlijke hoeveelheid extra geluid in de omgeving zorgen. Uit het gegevens van het vorige openbaar onderzoek (2017) blijkt nu dat nu tussen 07u en 19 uur gemiddeld 255 zware vrachtwagens en 400 andere voertuigen per uur verwacht worden.

Aangezien er Serveso- bedrijven toegelaten worden op het nieuwe bedrijventerrein kan dit potentiel voor risicovol transport zorgen vlakbij de schoolomgeving.

De startnota waarop u een inspraakreactie mag doen bevatten 2 alternatieve ontsluitingsvarianten langs de Westoever.Deze ontsluitingsvarianten bevinden zich verder van ons dorp.

Het is belangrijkom te laten horen dat we geen ontsluitingsweg in de dorpkern willen !!!

Alternatief 2   variant A    hieronder                                                              Alternatief 2 variant B hieronder