woensdag 23 augustus 2023

Laatste zomerkamp in Het Berenhuis

In en rond Het Berenhuis is het laatste zomerkampje bezig. Al spelend krijgen de 15 deelnemers nog flink wat oefenkansen Nederlands voor de start van het nieuwe schooljaar. In totaal vonden er in juli en augustus 5 zomerkampen van telkens een week plaats. 48 kinderen namen deel. De meesten kwamen voor 2 of 3 weken, een aantal kinderen voor 1 week. Ondanks de ongunstige weergoden was de pret niet te stoppen. Dank aan Gerlinde Gilissen voor de info en foto's