maandag 26 juni 2023

Infovergadering aanleg fietspaden Kerkstraat/Westlaan

Vanavond werd er een nieuwe infoavond gegeven over het project Kerkstraat en Westlaan in Viversel, namelijk het aanleggen van veilige fietspaden. Schepen Lode Schops gaf een inleidende toelichting en stelde het studiebureau Seveco en de aannemer Hoogmartens aan de bewoners voor. Hij lichtte toe dat de doelstelling is te beginnen aan de rotonde aan de Westlaan ter hoogte van de school en dit tijdens de schoolvakantie zodat de werken daar beëindigd zullen zijn tegen 1 september. Om de weg te voorzien van fietspaden aan beide kanten is er te weinig plaats. Er dienen dus onteigening te gebeuren om het project waar te maken. Het studiebureau Seveco zal in de komende dagen en weken afspraken maken met de bewoners om de onteigeningen te bespreken. De waarde van de onteigening worden bepaald door een beëdigd schatter.

De fasering van de uitvoering is als volgt :
Fase 1 : rotonde Westlaan tot aan de aansluiting met de brug over het kanaal
Fase 2 : Kerkstraat
Fase 3 : Westlaan van aan de rotonde tot en met de berm over de snelweg
Fase 4 : Westlaan van aan de brug over de autostrade tot aan de Terlaemenlaan.
Het uitvoeringsbedrag van deze werken bedragen 2.878.000 euro inclusief BTW waarvan 1.065.900 euro gefinancierd wordt door subsidies van het fietsfonds en 333.400 euro gefinancierd wordt door het Kopenhagenplan.

De aannemer zal zijn werkmensen één week eerder uit bouwverlof moeten laten komen om de werken aan de rotonde op 1 september te kunnen af ronden. Ook zijn er hindernissen die overwonnen moeten worden in functie van de evenementen op het circuit in de loop van september. De doorgang moet omwille van het vele verkeer dan verzekerd zijn. De aannemer zal de straten afsluiten tussen 7 uur en 16 uur tijdens de periode van de werken om zo te kunnen vrijwaren dat er effectief kan doorgewerkt worden.

Er zullen sleuven gemaakt worden en die gaan er voor zorgen dat gedurende 3, 4 dagen de bewoners hun huis niet kunnen bereiken en de wagen ergens anders moeten parkeren. Een goede communicatie is hierbij heel belangrijk. De aannemer zal in contact gaan met de zelfstandigen om te kijken of de hinder beperkt kan worden. Bewoners worden gecontacteerd per brief. Er zal een telefoonnummer voorzien worden waar iedereen naar kan bellen met vragen. De werfkeet zal zich bevinden ter hoogte van de kerk en ook daar kunnen de bewoners aankloppen met vragen. Tijdens deze infoavond vonden heel wat bewoners tijd om te komen luisteren. Er kwamen een 70-tal mensen opdagen.
Dank aan Linda Graulus voor verslaggeving & foto's 
Nieuws Heusden-Zolder 26 juni 2023