vrijdag 31 mei 2024

Zolder door de jaren heen

De fotobeschrijving zie je steeds rechts van de foto staan.

Het ""RATTENKOT"" een sluis aan de Laambeek gelegen in de Drij Dreven van Vogelsanck. Dit gebied meet maagdelijk natuurschoon is gedeeltelijk verdwenen door de aanleg van de E319. Het was niet alleen een aantrekkingspunt voor schilders, maar vooral voor de jeugd van de Nieuwstraat die er kwam vissen of braambessen of bosbessen kwam  plukken in de omgeving.


Te Voort Zolder waar nu de kolenmijn Helchteren Zolder ligt werden ook boringen verricht. Hier bekwam men het gunstigste resultaat. Achttien koollagen werden hier aangeboord wat resulteerde in 18 meter uitbaatbare brandstof zou kunnen opleveren. De personen op de voorgrond zijn niet gekend. Waarschijnlijk zijn het leden van de familie Luts en Vanhove die destijds in de nabijheid van de mijn woonden maar later de gemeenten hebben verlaten 

Koolmijn Zolder. In de loop van 1925 deed er zich een overstroming voor. de werking van het gesteente veroorzaakte een scheur in de ijsmuur en een overstroming van de schacht. Enkele weken later heerste er een brand waardoor de boortorens instortte. Het ijzeren gebinte voo de ophaalmachines smolt door de grote hitte en stuikte in elkaar.  Hier een beeld van de verwoesting.

Met dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder.