vrijdag 10 maart 2023

Pyjamadag in 't Molenholleke


"Bednet" zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, lessen in hun klasje live (van thuis uit) kunnen volgen. Via de camera is er dus contact met juf en medeleerlingen. 't Molenholleke steunt graag dit initiatief en daarom sluiten wij jaarlijks aan bij de oproep om deel te nemen aan de nationale pyjamadag ! Vandaag 10 maart komen alle kleuters, leerlingen en juffen in pyjama naar school komen. Met veel dank aan Rita Grosemans, directie