dinsdag 14 februari 2023

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking bijgewerkt !

De gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen (GATAB) voerde een onderzoek naar de toestand van de mindervalidenparkings of G-parkings in onze gemeente. De laatste 2 decennia zijn in samenwerking tussen GATAB en gemeentebestuur 219 G-parkings aangelegd. Prioritair werden openbare plaatsen zoals sporthallen, kerken, scholen, pleinen en stationsomgevingen voorzien van aangepaste parkeerplaatsen voor minder mobielen. GATAB ziet daarbij toe op de correcte, reglementaire inplanting en uitvoering van de G-parkings : de juiste verkeersborden, markeringen en afmetingen.

Het recente onderzoek toonde echter aan dat 8 door de gemeenteraad goedgekeurde G-parkings niet werden uitgevoerd. 24 werden wel aangelegd....maar zonder goedkeuring van de raad. Bovendien doet de GATAB in het rapport voorstellen voor 21 bijkomende G-parkings zoals op Sportpark Vrijheid en achterzijde gemeentehuis. 24 G-parkings, die in onbruik zijn geraakt mogen worden geschrapt . 11 parkeerplaatsen kunnen verbeterd worden qua inrichting met een verharding en 11 kunnen worden verplaatst naar een efficiƫntere locatie.

De adviesraad stelde bovendien vast dat een aantal parkings werden aangelegd zonder wettelijk voorziene G-parkeerplaats(en)....en zonder omgevingsvergunning ! Het rapport werd voor verdere behandeling.overgemaakt aan het gemeentebestuur. Dank aan Patricia Bervoets voorzitter GATAB