woensdag 18 januari 2023

Zolder door de jaren heen


De huidige naam Zolder is het resultaat van heel wat wijzigingen. De oudste benaming luidt Suelre, nadien Suylre. In de 17de eeuw was het Soerle . Onder de Franse overheersing werd het Soldre, dan vervlaamst tot Solre (om uiteindelijk Zolder te worden). Ongetwijfeld bestond Zolder zeer vroeg. De Frankische driehoek  vindt men terug nabij de kerk en de uitbreidings naar de onmetelijke heide toe gaf aanleiding tot vorming van gehuchten.Zolder kreeg reeds vroeg de Dorpwagen, de Biestwagen, de Voortwagen, de Boektwagen.Rond het jaar 1000 begint de geschiedenis van het graafschap Loon. begevingsrecht en de tienden van Zolder kwamen tot in 1241, aan abdij van Herckenrode toe. Maar in 1304 verwierf de abt van Aver, Je het
begevingsrecht over de kerk van Zolder. Reeds vroeger was deze abdij reeds de concurrente geworden van Herckenrode als grondbezitter , Zolder. In 1154 had Lodewijk van Loon, op verzoek van broeder Hidulphus, de medicijnmeester van de abdij, zijn vrijgoed van Bolderberg aan Averbode afgestaan; vermoedelijk had deze aan de graaf ettelijke diensten bewezen en het graafschap Loon verdween en eigendom van de Luikse kerk werd, kwam Zolder vanzelfsprekend eveneens onder de rechtsmacht van prins bisschop. De abdij van Averbode behield echter het patronaat over de kerk met de tienden, die er aan verbonden waren en het recht om de pastoor te benoemen. De abdij aanvaardde echter ze had dit reeds in 1233 erkend dat de pater pastoors voor alle kerkeliike zaken de parochie aan de bisschop onderworpen waren.
Met veel dank aan het boek ""Zolder"" uit 1983 van de Heemkundige Kring Zolder en Jozef Rogiers