zaterdag 17 december 2022

Ontsteken van de lichtjes en wijding kerststal in Zolder


Omstreeks 19u30 mocht de eucharistieviering in de Sint Vincentiuskerk te Zolder van start gaan door Pastoor Ghislain Agognon  en zijn assistente Brigitte Vandenbosch. Tijdens de viering werd er een kort kerstverhaal vertelt. Nadien mocht Rene Pollers van het parochieteam een toespraak houden en er was ook een toespraak van Jack De bruyn van Sint Vincentius.  Er warren voor deze viering ook speciale kerstliederen gebracht onder leiding van Lieve Deferm en ook onze burgemeester Mario Borremans sprak de mensen toe.

Aan de kerststal buiten was het ondertussen koud maar de vormelingen en 1ste communicantjes onder leiding en muzikale begeleiding van Lieve Deferm, zorgden voor sfeervolle kerstliederen in de H. Mis en aan de kerststal. Aan de kerststal waren het  vormelingen en 1ste communicantjes die de kerstbeelden één voor één naar buiten brachten om ze te plaatsen in de kerststal. Pastoor Ghislain Agognon zegende de stal en de verlichting werd ontstoken. Het ontsteken van de lichtjes in de kerststal was voor onze burgemeester Mario en als de lichtjes in de kerststal waren ontstoken sprak Jack De bruyn de aanwezigen rond de kerststal nog een woordje toe over Oekraïne en werden er witte linten voor Oekraïne aan de kerstboom gehangen door de burgemeester en de aanwezige kinderen.

Tot slot werd er dan nog een receptie aangeboden door Ferm, Kwb, Blauwe wijk, Verenigde Handelaars en Dorpsraad Zolder C. Deze Zolderse verenigingen zorgden nu ook weer voor een hartig hapje en een deugddoend drankje.
Een prachtige avond aan en in de Sint Vincentiuskerk te Zolder.
Foto's met veel dank aan RB Fotografie, verslag door Rudi Cooomans