donderdag 3 november 2022

Persmededeling => bestuurswijzigingen bij KS Vriendenkring

Heden, donderdag 3 november 2022 om 11.00 u zijn de stemgerechtigde leden van de VZW KS Vriendenkring samengekomen op een bijzondere algemene vergadering om de openstaande bestuursmandaten in te vullen. De heer Roger Vanlook is met 100% van de stemmen verkozen tot voorzitter van de VZW KS Vriendenkring. De heer Patrick Claes werd met 100% van de stemmen gekozen tot penningmeester. De heer Robert Coens werd met 100% van de stemmen bevestigd in de functie van secretaris. De ad-interim voorzitter gehuldigd om zijn prachtig werk als interim voorzitter in de moeilijke omstandigheden van de laatste maanden wordt ontheven van zijn taak door het bestuursorgaan.

De ad-interim voorzitter Eddy Melis geeft heden de voorzittershamer af aan de nieuwe voorzitter Roger Vanlook en wenst hem en het nieuwe bestuursorgaan heel veel succes. Zij kunnen blijven rekenen op de steun, advies en de know how van het Studie- en Documentatiecentrum “Mijnwerkers voor Werk”. SAMEN ÉÉN = SAMEN STERK

Hiermee treedt de vzw KS Vriendenkring uit de fase van “on hold” en zal haar activiteiten opnieuw opnemen.

Het bestuursorgaan haar volle aandacht gaat uit naar de realisatie van de uitbetaling van de intresten en de schadevergoeding aan alle rechthebbende ondergrondse mijnwerkers volgens de wet van 15 juni 2020 op individuele basis.

Wij baseren ons voornamelijk op de studies van onze specialisten die zijn bijgetreden door de vorige regering.

De volgende dagen zullen al onze leden per é-mail geïnformeerd worden over de actiepunten die ondernomen worden.

De voorzitter,                     De secretaris,
Roger Vanlook                     Robert Coens
0498 08 16 94