maandag 21 november 2022

Meer handhavers tegen zwerfvuil op pad

We voeren al heel wat sensibiliseringsacties, maar toch belandt er nog vaak afval op straat. Handhaving blijft dus nodig en we schakelen een versnelling hoger in de strijd tegen zwerfvuil.

Zwerfvuilpatrouilles gaan op pad om overtreders op heterdaad te betrappen en bestraffen. Hiervoor werkt het lokaal bestuur samen met GAS-handhavers van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Zij patrouilleren niet enkel in de week, maar ook ’s avonds en zelfs in het weekend.

Wie afval zomaar weggooit op de grond en betrapt wordt, krijgt een proces-verbaal. Dat kan leiden tot een GAS-boete die oploopt tot 350 euro of een alternatieve maatregel. De vervuiler draait bovendien op voor de kosten van de opruiming.

“Maar zwerfvuil voorkomen blijft natuurlijk nog steeds de beste aanpak,” vindt Yasin Gül (schepen van Milieu). Werp je afval in de vuilnisbak of neem het mee en laat je omgeving proper achter.
Info: Team Welzijn | Preventie – 011 80 80 80