dinsdag 22 november 2022

boek "De laatste Christen" van Marcel Verhelst voorgesteld in Jef Ulburgshuis

In het Jef Ulburghshuis te Heusden Zolder kwam de priester - leraar Marcel Verhelst (Lede) vandaag zijn boek "De laatste Christen" voorstellen.

Voor de moderne mens verliest het christelijk geloof zijn revelantie, in elk geval als godsdienst en in iets mindere mate als morele orientatie.

Zeer bewogen, geanimeerd en doorleefd bracht hij ons zijn verhaal wat ons heel wat inzichten bijbracht omtrent wat er zich momenteel in ons christelijk geloof afspeelt.
Hoe is, het zo ver kunnen komen ?
Toch blijft zijn kernboodschap : liefde, oneindige liefde, een liefde zonder grenzen.

Jac Debruyn organiseert in het Ulburghshuis regelmatig lezingen vanuit een kritische en hedendaagse geloofsbenadering. Een heel bijzonder initiatief !!!!!
 En een uitdaging om te weten waarom men christen wil blijven of christen wil worden.... Dank aan Lambert Reynders voor info en foto's