vrijdag 23 september 2022

Week van de Duurzame Gemeente


 Van 18 tot 25 september vieren we de jaarlijkse Week van de Duurzame Gemeente, waarin we onze lokale helden eens extra in de bloemetjes willen zetten. Uiteraard willen onze collega’s van Team Welzijn onze lokale correspondenten ook uitnodigen. En het welkoms woord werd door Herwig Nulens gebracht, daarna kwam er nog een speech van schepen Nico Geeraerts  (Vooruit Heusden-Zolder)  die je hieronder volledig kan nalezen.
Lokale Helden zijn dan
Sint Vincentius, Toekomst Telt, Dorpstuintjes, Ingnace Schops "" gered door de boomkikker "", Art27 ""W.A.A.R.O.M. H.E.T D.R.A.A.I.T. "", Dienstencentrum De Zandloper, 
Dank aan David Amgad voor deze mooie foto's

Beste aanwezigen,
Van harte welkom op deze avond die in teken staat van onze duurzame helden met als thema : Leave no one behind. Een thema dat nu meer dan ooit van toepassing is.

Als gemeente trachten we ons steentje bij te dragen in de strijd tegen armoede.
We streven ernaar om een lokaal sociaal beleid te voeren met specifieke aandacht en zorg voor de meest kwetsbare gezinnen.
En dit binnen alle levensdomeinen die gezinnen raken. Met name : Kinderopvang – Vrije Tijd – Gezinsondersteuning en onderwijs.

Elk kind dat opgroeit in armoede is er eentje te veel ! Voor gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar is er extra aandacht met gerichte campagnes om jonge ouders te informeren over het aanbod in onze gemeente rond kinderopvang en taal.

In het vernieuwde Huis van het Kind hebben recent alle de betrokken partners hun intrek genomen en dit op een ideaal gelegen locatie in onze gemeente.
Deze kruisbestuiving zal alleen maar versterkend werken.
We hebben fonds sport, spel en cultuur dat voorziet in tussenkomsten in het lidgeld.
Taalstimuleringswerkingen in de wijken.
Het project Joepie Jarig i.s.m. vrijwilligers. Koala, Hupsakee en de spelotheek.
De maatschappelijke rol die St.- Vincentius vervuld, het fietsenaanbod in onze recent geopende Fietshal, we zetten in op sociale economie en begeleiding van kansarmen naar werk.

Kortom, we hebben een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod.
Ondanks dit alles blijft het detecteren van gezinnen dat in armoede dreigt te geraken cruciaal.
Te veel mensen in armoede stellen een bezoek aan de dokter uit omwille van financiƫle redenen wat dan weer ten koste is van hun gezondheid.
We willen niet enkel aandacht schenken aan de lichamelijke gezondheid, maar ook aan de mentale gezondheid van mensen in armoede.

Ik wil toch een woord van dank richten aan de vele vrijwilligers in onze gemeente die zich dagdagelijks inzetten om gezinnen die leven in moeilijke omstandigheden bij te staan, het sociaal huis en de dienst Welzijn die een zeer belangrijke rol vervullen in kader van detectie en ondersteuning.
Als gemeente willen we vanavond onze lokale, duurzame helden in de kijker zetten.
Inwoners die zorgen voor dat tikkeltje extra, maar daarvoor geef ik graag het woord aan Herwig.
Nico Geeraerts (VOORUIT Heusden-Zolder)