vrijdag 9 september 2022

Persbericht PZ H|Z => 13 inbreuken vastgesteld in de fietsstraat Zolder

Afgelopen week hebben wij in kader van de provinciale actie ‘Veilig Schoolverkeer’ twee dagen een actie gehouden, in samenwerking met het droneteam van de federale politie, op het verkeer in de fietsstraten in Zolder. Meermaals hebben wij klachten ontvangen over het niet naleven van de regels in de fietsstraat, met als hoofdthema het inhalen van fietsers en het negeren van de maximale snelheid van 30 km/u.

Op dinsdag hebben wij tweemaal met de drone gecontroleerd en werden 3 autobestuurders geverbaliseerd voor het inhaalverbod. Op woensdag hebben we opnieuw gecontroleerd en konden we 13 overtreders identificeren. Deze controles hebben plaatsgevonden in de kritieke uren van het schoolgaand verkeer.

In de loop van de komende dagen en weken zullen we bijkomende controles organiseren op het naleven van de verkeersregels in deze straten.

Bijkomend hebben we afgelopen week een 51 jarige inwoner uit HZ van Bulgaarse afkomst voor de 3e maal betrapt (op 4 jaar tijd) met het bezit van een vals Bulgaars rijbewijs. Bovendien schendt deze man telkens zijn rijverbod omdat hij alle examens opnieuw dient af te leggen ingevolge een uitspraak van de politierechter. Iedere keer wordt zijn voertuig getakeld en in beslag genomen, alsook zijn vals rijbewijs.