woensdag 29 juni 2022

Voetpaden aan huizen gepensioneerden in Berkenbos zijn vernieuwd

 
De oude voetgangerspaden aan de huizen van de gepensioneerden in Berkenbos zijn ondertussen ook al opgebroken en uitgegraven, en nadien opgevuld met een stevige onderlaag met steenpuin. Langs de Dennenweg zijn dan de nieuwe boordstenen geplaatst. Daarna werden de nieuwe beton plaveien gelegd  en alles is ingewassen.