dinsdag 31 mei 2022

Applausdag voor de Fietsers nu vrijdag vanaf 7u45

Nu vrijdag is het Wereldfietsdag en nationale applausdag voor de fietser.
Wij doen dit jaar voor de eerste keer mee.
Locatie: Minderbroedersstraat 10 (aan de Spelotheek).
Wij spreken af om 7u45 voor opstellen materiaal om dan vanaf 8u klaar te staan voor de massa fietsende scholieren en anderen. Ons materiaal: banner, beachflag, vlaggetjes op een lint, een ratel, een koebel, zelf gemaakte applausborden (vb. in bijlage)…
Wie doet mee? Fietsersbond, Toekomst Telt, SFC, buurtbewoners…
U KOMT TOCH OOK