maandag 1 november 2021

HEEMKUNDIGE KRING = JAARBOEK Chiro Berkenbos. (3)


In het laatste jaar van wereldoorlog II groeide Chiro Berkenbos uit de „Patronaatsjeugd‟. De Chirojongens speelden rond het Minderbroedersklooster en in de omliggende bossen. Bij slecht weer konden ze terecht in de patronaatzaal (later filmzaal van het Sint-Franciscuscollege) en in de boekerij (nu de weekkapel en het parochiesecretariaat). 

De Chiromeisjes konden terecht op de speelplaats van de meisjesschool en in de bossen van Koersel. Voor het binnenspelen mochten ze de kleuterklassen gebruiken. Gelukkig stelde de parochie een groot domein ter beschikking aan de jeugdbewegingen: dat werd het speelplein „Berkenheim‟. Gebouwen, de speeltuin en groenaanplantingen schoten als paddenstoelen uit de grond met dank aan de Minderbroeders, dit vooral aan pater Jezuwald en de eerste hoofdleiding: Felix Claes en Maria Jamar en zeker niet te vergeten pater Gerwien Hillen, de uitbouwer van dit geheel. 

Daar de oorlog nog vers in het geheugen stond, had dat invloed op de activiteiten van de Chirojeugd. Liederen als “Wij strijden zijde aan zijde …” werden er gezongen terwijl ze marcheerden naar „het lof‟ met vlag en pennoenen (wimpels) op kop. Daarna volgde de keure: waarin ze oefenden om in rijen van 2, 3 of 4 te marcheren. In de formaties werden leuzen geroepen van ruststand en in geef-achthouding.

Gelukkig was er veel tijd om te spelen: estafettespelen, pleinspelen, sporten en bosspelen. Een kleine anekdote: in het spel “lintje trek” gebruikte de jeugd repen bruine stof van de pijen van de Minderbroeders. Bij dit spel moesten de spelers één hand op de rug houden en met de andere hand het lintje van de tegenspeler, dat op diens rug achter de riem stak, proberen te bemachtigen. Wie de meeste “levens” had was winnaar. Ieder jaar was er een Chiroavond waarin elke afdeling aan bod kwam. Het hoogtepunt van het Chirojaar was het bivak. Op voorhand vertrok de leiding om zakken te vullen met stro die moesten dienen als slaapmatras. Van een veldbedje was toen nog geen sprake. 1967.
FOTOBESCHRIJVING


Grote foto boven =  Gans de Chirogroep met de toenmalige leiders. Achter van links naar rechts: Albert Renders,
                               André Daemen, Jean Elsen, Louis Heyligen, Jean Mangelschots en Jean Vroonen.
                               Uiterst rechts de groepsleider Jaak Iven
Foto meisjes links = 1969/70 Boven van links naar rechts Frederix Carina, Claes Marijke, Leyssens Ann en
                               Put Annie Onder: Hilde Federix ( bezoek) Linda Beutels, Sonja Leyssens.
                               Foto is getrokken op bezoekdag van de Chiro .
Foto onder links = Een foto uit de oude doos: bivak Bochol
Foto onder midden = Bivak Witteberg Achel. De kerels Luc Wanten, Alex Beerten, leider Louis Heyligen en X
Foto onder rechts = De oud leiding uit 1967.
                               Zittend: Alex Beerten, pater Raymond Elsen, Fien Leyssens, pater Gerwien Hillen en Robert Bijnens.
                               Staande: Jeanine Ceyssens, Georges Daemen, Luc Elsen, José Tielens, Mia Leenders, Jean Mangelschots,
                               Betty Eerdekens, Julien Heyligen, Maria Daemen, Remi Leyssens, Maria Leyssens,
                               Leonie Kumpen, Jos Vosch, Annie Iven en Henri Kumpen.

Hieronder vind je de gegevens voor het boek te kopen terug.
Het boek kan besteld worden door overschrijving van €15 pas te verkrijgen op rekeningnummer BE 45 7351 1613 8589. of bij Sylvain Huybrechts St Jansblok 93 te 3550 Heusden-Zolder tel. 011/75 94 01.
Boeken worden ook verzonden aan €15 + €6 (totaal €21)

Of je kan de boeken ook aankopen via de volgende punten....
*** Dagbladhandel ""Vera"" Guido Gezellelaan 9 te Heusden centrum
*** Zelfbediening Spar-Aerts Guido Gezellelaan 175 te Heusden-Zolder
*** Voedingswinkel Frans Gijbels Voortstraat Heusden-Zolder
*** En bij alle leden van de Geschied en Heemkundige Kring Heusden
De bestelde boeken kunnen afgehaald worden in de Bibliotheek tot en met 13 november ma - di - wo - do tussen14 - 19 uur vrij - zat tussen10 - 12 uur