dinsdag 5 oktober 2021

Werken voor de nieuwe brug in Viversel zijn al gestart

Het zal u wel opgevallen zijn dat de weg in Viversel over het kanaal de werkzaamheden gestart zijn om plaats te maken waar de nieuwe brug  gaat geplaatst worden. Allez nieuwe brug kan je het niet noemen want het is deze die gebruikt werd als vervangingsbrug aan de E314. Deze zal  terug ontkoppeld worden en op pontons geplaatst worden en verschoven worden naar de  plaats die ze nu klaar aan het maken zijn naast de oude brug in Viversel.  Maar zoals gezegd moet dus eerst alles aangehoogd zijn  en de verbreding van het kanaal een feit zijn. 

Nu zie je de ophoging van de aarde langs de weg en je kan ook al merken dat de grote ijzeren platen in de grond worden geheid zodat de verbredingswerken van het kanaal kunnen van start gaan  De huidige brug zal dan eerst nog gesloopt worden wat toch voor een hele periode  betekent dat het verkeer daar niet meer door zal kunnen doorrijden.  Een tijdelijke  omlegging tussen beide zijde van de oevers met de werkzaamheden die enige tijd in beslag zal  nemen. Als dan de brug  verplaatst is van waar ze nu ligt  naast de E314 naar de plaats oude brug moet nog alles verbonden worden met het huidige wegennet. We houden u op de hoogte als het zover is