dinsdag 5 oktober 2021

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Vier verenigingen ontvingen een impulssubsidie om hun evenement coronaproof te organiseren.
• Het lokaal bestuur koopt 2 panden op in de Stationsstraat om de woonkwaliteit in de buurt te verbeteren.
• Het lokaal bestuur verlengt de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw voor de periode 2022-2025 in het kader van kinderarmoede en taalachterstand.

Lokaal bestuur voorziet noodwoning
Het lokaal bestuur zal in samenwerking met CVO De Verdieping een pand omvormen tot noodwoning. Personen en gezinnen die door een noodsituatie zoals brand of overstroming plots geen dak meer boven hun hoofd hebben, kunnen er tijdelijk terecht. Indien nodig begeleidt een maatschappelijk werker de bewoners in hun zoektocht naar een nieuwe woning.

Uitbreiding jeugdlokalen Boekt
In september startte in Boekt de uitbreiding van de jeugdlokalen. Met een budget van ongeveer € 200 000 voorziet het lokaal bestuur 3 nieuwe leidingslokalen en een toegankelijk toilet. Het project wordt in de loop van het voorjaar 2022 opgeleverd.
Veilige fietsverbinding mijnterrein
Het lokaal bestuur maakt werk van de verlenging van het fietspad in de Kolderstraat tot aan de Mijnwerkerslaan en de aanleg van een nieuw fietspad tussen Kolderhof en het Marktplein. Zo creƫren we een veilige fietsverbinding tussen Lindeman, de wijk rond Neerveldstraat-Boekweitstraat, Lillo en het mijnterrein. De fietsverbinding komt uit bij de fietsenstalling van het Marktplein. Fietsers kunnen onderweg veilig oversteken via de fietsoversteekplaats in de Mijnwerkerslaan ter hoogte van de Kolderstraat.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
De raad van 28 oktober vindt plaats in het congrescentrum van Circuit Zolder. Om voldoende afstand te garanderen, kunnen slechts 20 bezoekers de raad fysiek bijwonen (exclusief pers). Schrijf je in via www.heusden-zolder.be.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen