vrijdag 8 oktober 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" KVLV in de toekomst ?

‘Hoe zal KVLV Eversel er in de toekomst uitzien? Kristel, kan jij als beroepskracht van KVLV, hierover iets schrijven?’. Die vraag stelde de voorzitster mij.
Ik heb spijtig genoeg geen glazen bol maar ik weet wel dat de wereld waarin KVLV Eversel zich begeeft er niet makkelijker op wordt. Toch kan KVLV Eversel met deze veranderingen omgaan, zolang ze maar modern en open is. Moet ze daarvoor zelf helemaal veranderen? Neen, integendeel zelfs!

Hun wortels, hun roots, hebben ze al. Ze bestaan al 100 jaar waarop ze heel fier mogen zijn. Het is nu de uitdaging om op het DNA van de KVLV-groep verder te bouwen. Blijven groeien en bloeien als KVLV-groep. Het 100-jarig bestaan symboliseert de kwaliteit, geloofwaardigheid en degelijkheid van KVLV Eversel. Het zal de uitdaging zijn om niet gewoon verder te doen zoals vroeger maar hun wortels te enten op de samenleving van vandaag de dag.

KVLV Eversel zal zich in de toekomst nog meer moeten profileren als een KVLV-groep die dynamisch, open en maatschappelijk betrokken is. Dit komt op verschillende manieren tot uiting.
KVLV Eversel brengt verschillende vrouwen samen. Door een aanbod op maat versterken en verrijken ze deze vrouwen. Deze krachtige vrouwen zullen zich vervolgens engageren in de samenleving. Door een aantrekkelijk aanbod kunnen vrouwen ‘beleven’. Elke beleving is anders maar alle belevingen zorgen voor ontspanning en me-time. Hierdoor gaat iedereen met hernieuwde energie naar huis. KVLV Eversel zal ook in de toekomst open en vriendelijk zijn,

naar hun dichte omgeving als naar de samenleving. Vrouwen voelen zich welkom bij KVLV Eversel. Er is respect voor elke vrouw met haar eigen karakteristieken, interesses, behoeftes en capaciteiten. Elke KVLV-beleving is er één op maat van de individuele, moderne vrouw.

Honderd jaar geleden kwamen sterke vrouwen met meneer pastoor samen om vrouwen te verenigen. Dat was in die tijd helemaal niet evident. Toch vonden een aantal vrouwen dat het tijd was om voor zichzelf en vooral ook om voor andere vrouwen op te komen. Niet op politiek vlak, maar wel op puur menselijk vlak.

Na al die jaren gebeurt nog steeds hetzelfde. Dankzij de belangeloze inzet van de teamleden van KVLV Eversel kunnen vrouwen genieten van wat KVLV in Eversel te bieden heeft. Dankzij hen worden de vrouwen van Eversel verzorgd en verwend, dichtbij huis en aan een zeer schappelijke prijs. We blijven bij KVLV al 100 jaar hetzelfde doen, namelijk vrouwen bij elkaar brengen. Vrouwen krijgen de kans om elkaar te ontmoeten. Als KVLV Eversel deze kans aan vrouwen blijft bieden en ze houdt hierbij rekening met onze veranderde samenleving, dan is er zeker nog een mooie toekomst weggelegd voor KVLV Eversel. Over 100 jaar wordt het 200-jarig bestaan gevierd!
Kristel Braeken
KVLV-consulente

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen