vrijdag 17 september 2021

Persbericht PZ H|Z = Verkeershinder door werken.

Op 13/09/2021 zijn er ingrijpende werken begonnen aan de Terlaemenlaan die de nodige aanpassingen aan de dagelijkse rijbewegingen hebben teweeggebracht. Er is dus heel wat bijkomende signalisatie geplaatst.

Wij krijgen echter verschillende meldingen binnen dat de signalisatie amper nageleefd wordt en meer bepaald aan de Terlaemenlaan kruispunt met de E314, de oprit richting Brussel. Komende vanaf de OLVrouwstraat en zo naar de Terlaemenlaan en E314 rijdend, komt men nochtans verschillende borden tegen die de omleiding en het onderbreken van de straat aangeven.

Veel mensen komen op de Terlaemenlaan ter hoogte van de Snelwegstraat het bord op de foto tegen en beslissen om alsnog even verderop de autosnelweg op te rijden. Dit is levensgevaarlijk en het is spookrijden. Dit kan leiden tot frontale botsingen en brengt de werkmannen ter plaatse ook in gevaar. Het negeren van het verkeersbord C1 houdt in dat u een overtreding begaat van derde categorie en een boete mag verwachten van 186 Euro. Door omstandigheden is het mogelijk dat u zelfs gedagvaard wordt en voor de rechtbank zal moeten komen. Daar kan u dan nog eens bijkomend een rijverbod oplopen.
https://boetecalculator.be/nl/ik-nam-een-verboden-richting-wat-riskeer-ik

De firma van de signalisatie werd gecontacteerd en gaat de situatie verduidelijken. Vanuit de politie gaan wij onze toezichten verhogen en overtreders verbaliseren. Tot op heden hebben wij sporadisch toezicht gehouden en de mensen
https://wegenenverkeer.be/werken/terlaemenlaan-vrijliggend-dubbelrichtingsfietspad-met-oversteekplaatsen/actuele-hinder