zaterdag 25 september 2021

inhuldiging Zusterkensplein in Bolderberg

Vandaag om 15.00 uur werd op officiële wijze het grasplein achter dienst toerisme / zusterklooster 'ZUSTERKENSPLEIN'  werd op officiële wijze het grasplein achter dienst toerisme / zusterklooster  ingehuldigd met een naambord. Dit in aanwezigheid van de schepen van toerisme Marleen Hoydonckx, René Geusen voorzitter Kerkfabriek-raad en een aantal genodigden uit Bolderberg.

Voorzitter dorpsraad heette iedereen welkom waarna de schepen dit initiatief alle lof toezwaaide en de meerdere troeven van Bolderberg even benadrukte.

Jos Alberghs schetste in een korte overview wie de zusters waren sinds zij de 1ste keer neerstreken in Bolderberg in 1934... Benadrukte het belang van de verschillende generaties zusters die samen met pastoors Ooms een zeer belangrijke rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van onze basisschool, sporthal, jeugdbeweging, de witte zaal, sport, en nog zoveel andere zaken...

En zoals hij benadrukte, dit Zusterkensplein verbindt het klooster met het pastoor Oomshof en de pastorie..
Waarna schepen Marleen samen met voorzitter René het naambord onthulden.

In de toekomst gaan we de geschiedenis van de zusters van Filippus Neri in Bolderberg documenteren en toelichten voor de jongere inwoners.. Met veel dank aan Ludo Steemans Voorzitter dorpsraad Bolderberg de redactie bolderberg.be LS