maandag 16 augustus 2021

Viversel nieuws => Processie Viversel


Na een jaar afwezigheid door Corona trok zondag de Processie in Viversel weer uit.
Deze sacramentsprocessie kent zijn oorsprong in 1317. Door de eeuwen heen is dit Sacrament van Mirakel herdacht d.m.v schilderijen ( kerk lummen), glasramen (abdij Herkenrode), Mirakelspel, enz , en de laatste eeuw in Viversel door een processie. Dit stukje kerkelijk erfgoed wordt door de inwoners van Viversel met zorg gedragen en verdergezet. 

Ook door inwoners die om uiteenlopende redenen de eucharistie niet mee volgen op de sacramentsberg. Ze verzamelen zich altijd onder aan de berg, om gezellig samen te zijn en wachten met respect het einde van de heilige mis af, om daarna terug aan te sluiten in de processie. Ook dit jaar was dat zo, alleen werd er voorzichtig omgegaan en de geldende afstandsbediening maatregelen werden in acht genomen. In bijlage een foto van de processie uit 1917 en een foto van het gezellig samenzijn onder aan de berg van de voorbije zondag.Met veel dank aan Ronny Swinnen voor verslaggeving en foto