vrijdag 28 juli 2023

Dit is Heusden-Zolder => welkom in Natuurgebied de GALGENBERG

 
  
  
Kansen voor een bijzondere pad
Onder meer de zeldzame rugstreeppad plant er zich voort. “Deze paddensoort is herkenbaar aan een kenmerkende dwarslijn op de rug. Vandaar ook zijn naam,” zegt Heleentje De Brauwer, Communicatie medewerker van Limburgs Landschap vzw. “Het beheer van de aanwezige poelen staat dan ook volledig in het teken van deze Europees zeldzame soort. We beogen een centrale open vlakte waar heide, bremstruweel en schrale vegetaties kansen krijgen”, zegt Veerle Cielen, beheerplanner van Limburgs Landschap vzw.
  
Kansen voor vlinders
De aanwezige heivlinderpopulatie, ook een Vlaamse Rode Lijst soort, krijgt daarbij extra aandacht met gerichte maatregelen. Verder wil Limburgs Landschap vzw zich inzetten om grillige zogenaamde zoommantelvegetatie te bekomen. Dit betekent dat we de overgangen van de korte vegetatie op de centrale open vlakte naar het bos geleidelijk en op een grillige, gevarieerde manier willen laten verlopen. De interessante structuurvariatie die er ontstaat heeft positieve gevolgen op de voorkomende fauna zoals dagvlinders. We zetten hiermee de inspanningen verder om de adoptiesoort van de gemeente Heusden-Zolder, de kleine ijsvogelvlinder, terug te krijgen en deze prachtige soort een thuishaven te bieden. Al in 2011 werd een mantel-zoomvegetatie aangeplant met o.a. wilde kamperfoelie, waardplant van deze vlinder. Deze inspanningen kunnen we nu dankzij de bijkomende middelen verder zetten.
 
Over de gebiedsgrenzen heen
Dieren hebben geen grenzen. De natuur gaat verder dan natuurgebied Galgenberg alleen. Gelukkig sluit het gebied aan op de vlakbij gelegen voormalige mijnterril, die beheerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos. Maar ook het nabijgelegen bedrijvencentrum biedt kansen voor meer natuur. “Door een natuurlijke en ecologische inrichting van de bedrijventerreinen met streekgebonden planten zoals heide, brem, open plekjes met zandgrond, haal je de natuur dichterbij en versterk je de kansen voor heel wat zeldzame diersoorten. Een groen imago vindt men meer en meer belangrijk”, zegt Heleentje De Brauwer
  
In natuurgebied Galgenberg leeft niet enkel de gewone mier, maar ook de zeldzame en beschermde rode bosmier. Hoewel deze donkerrode diertjes bij de meeste mensen minder geliefd zijn leveren ze buitengewone architectonische hoogstandjes in het bos. Met z'n allen samen bouwen ze een groot koepelnest met vele kamers waar ze tot een miljoen mieren kan herbergen en bestand is tegen regen, koude en zon. De mieren eten zaden stuifmeel, wormen, ruspen, larven en insecten. Zo helpen zij mee plagen te voorkomen in het bos. Daarnaast zijn ze oersterk en kunnen ze hun eigen gewicht optillen. Met veel dank aan  
Limburgs Landschap vzw  Domherenhuis, secretariaat  Dekenstraat 3 3550 Zolder  011 53 02 50  info@limburgslandschap.be