woensdag 28 juli 2021

13 SEPTEMBER 2021 NATIONALE ONDERGRONDSE MIJNWERKERSACTIE TE BRUSSEL

Speciale Boodschap van onze voorzitter.
Wij geven nooit op totdat de wet gerespecteerd wordt!
Iedere ondergrondse mijnwerker heeft recht op een netto retroactiviteit volgens de wet van 15 juni 2020.
De Federale Pensioendienst (FPD) in Brussel hebben het nodig geacht om bij een aantal van de rechthebbende (58%) bedrijfsvoorheffing (belastingen) in te houden. Dit is tegen de artikels van de Grondwet artikels 170 en 171 vermits er geen wet bestaat die dat toelaat.
DIT IS DIEFSTAL!!!
Het K.B. 4 december 1990, is in strijd met de Grondwet en het gelijkheidsbeginsel van de Raad van State.
De juridische diensten van de Koning hebben een fout gemaakt door dit K.B. als wettelijk te ondertekenen. Dit is dan ook door de wet van 15 juni 2020 rechtgezet.
MAAR de juridische consequenties zijn duidelijk, ieder rechthebbende ondergrondse mijnwerker heeft hierdoor enorme financiƫle schade geleden en dit moet rechtgezet worden volgens de huidig bestaande wetten.

De betrokkenen heeft recht op intresten vanaf 1/1/2011 en compensatoire interesten, dit is 7% per jaar, sinds de ondergrondse mijnwerker op pensioen is gegaan. En de schadevergoeding die voorzien is voor al de bedrijven indien de Belgische Staat een fout maakt voor die ganse periode. Dit geldt voor de rechthebbende levende ondergrondse mijnwerkers, de weduwen en de nabestaanden.

Ir. Michel Dylst, wil U allen duidelijk maken: “ik heb gekozen voor de mijnwerkers en voor Limburg. Jullie hebben mij groot gemaakt en ik zal jullie nooit verraden”! Mijn keuze is steeds:” rechtopstaand door de poort gaan, dan te kiezen voor verraad en te knielen voor de onwettelijkheid en de ongrondwettelijkheid. Leve de eerste burgers van het land, leve onze Grondwet en Grondwettelijke democratie.
Gluckauf.
13 SEPTEMBER 2021 NATIONALE ONDERGRONDSE MIJNWERKERSACTIE TE BRUSSEL
Met veel dank aan Kempense Steenkolenmijnen - Vriendenkring
Foto met dank aan Frederique Jamart