donderdag 25 maart 2021

Nieuws van dorpsraad Viversel

Normaal doen we als dorpsraad jaarlijks een algemene vergadering voor alle inwoners van ons dorp. Omwille van de huidige (Corona) omstandigheden is dit jammer genoeg niet mogelijk. Een van de belangrijkste thema's die dan aan bod komen betreft de mobiliteit in ons kerkdorp.

Zoals jullie in bijgevoegd verslag kunnen lezen zaten we samen met de gemeente (Lode Schops en Yuri Alders)  waarbij we een hele waslijst van mobiliteitsproblemen van ons kerkdorp besproken. Het verslag van deze vergadering (inclusief feedback van de gemeente kan u lezen in bijgevoegde file).
Onder andere de volgende onderwerpen kwamen aan bod:
- Sluipverkeer door ons kerkdorp
- Herinrichting Westlaan en aanpak van de fietspaden
- ANPR camera voor handhaving tonnagebeperking
- Schoolfietsroute naar Lummen (jammer genoeg brandend actueel)
- De Lijn verbindingen
- Veiligere schoolomgeving
- Leefbaarheid Jeugdlaan
- Aansluiting trage wegen (Meulkens)
- Fietspad Kerkstraat
- Werken Terlaemenlaan
- Toegangkelijkheid Sacramentskapel
KLIK HIER en lees alles uitgebreid met veel dank aan Dorpsraad Viversel en de gemeente Heusden-Zolder