zondag 28 maart 2021

Het feest van de Vrede op Palmzondag.Onze vrienden uit Erbè Italië samen met Nederlandse en Duitse vrienden, burgemeester Mario Borremans en vertegenwoordigers van de Italiaanse en Vlaamse oud strijders zouden normaal gezien vandaag samen een korte ceremonie met kransneerlegging houden op het kerkhof van Berkenbos. Eerst een eucharistieviering met Palmzondag en nadien zouden dan de mensen palm mee naar huis kunnen nemen. Daarna een optocht  door de straten van de Lindeman met muzikale begeleiding van de KH De Ware Vrienden uit Zolder en de plechtigheden op het Volkerenplein.

In tijden van Corona gaat de veiligheid voor op het geheugen maar er werd vandaag om 11 uur toch een ceremonie gehouden door het bestuur van de Italiaanse oud-strijders in aanwezigheid van de burgemeester op het kerkhof in Berkenbos. Zo waren er een achttal  bestuursleden van ANCRI Lindeman ( A.N.C.R.I = Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Italiani in België) aanwezig en  burgemeester Mario Borremans. Eerst kwam er een korte welkomwoord van de secretaris Luciano Ferro en daarna een speech van Mario. Met veel dank aan Frederique Jamart voor deze foto's

Om 11 uur begon de ceremonie op het kerkhof van Berkenbos. De secretaris Luciano Ferro begroete al de aanwezigen, burgmeester incluis. Hij stuurde een virtuele groet aan de burgemeester, leden van de vereniging oud-strijders en al de burgers van Erbè. Daarop volgde een korte speech van de burgemeester Mario Borremans waarbij hij de bestuurders van de vereniging ANCRI proficiat wenste voor hun initiatief en stuurde hij ook een groet naar Erbè. Daarop maakte de secretaris gebruik om ook de organisatoren en deelnemers aan de herdenkingen in Kahla (DE) te begroeten. Wij zouden onze Italiaanse, Belgische, Duitse en Nederlands vrienden in de maand mei moeten ontmoet hebben, maar de viering gaat enkel virtueel. Daarna ging de voorzitter Antonio Tarallo een krans neerleggen en werd er minuut stilte te houden ter herdenking van de doden die vielen in de oorlogen en op het werk