maandag 7 december 2020

Heusden-Zolder voorzichtig positief over beslissing APL

Afgelopen week besloot Vlaams minister van Omgeving om Asfalt Productie Limburg (APL) een proefvergunning van 2 jaar af te leveren, in tegenstelling tot de gevraagde omgevingsvergunning van onbepaalde duur. APL plant om een nieuwe installatie in gebruik nemen, die voor volgende zomer de geurhinder zal beperken. Met deze inspanning wil APL de buurtbewoners tegemoet komen.

Deze uitspraak is het resultaat van de talrijk verzamelde meldingen van geurhinder die ons lokaal bestuur de afgelopen jaren verzamelde en doorgaf aan de bevoegde overheden. Helaas hield de minister in haar uitspraak geen rekening met ons herhaaldelijk verzoek om een norm voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) vast te leggen. Het zijn namelijk deze stoffen die zorgen voor de hinder. Zo’n norm zou uniek zijn voor Vlaanderen en zou bij wijze van proefproject perfect zijn om de uitstoot van VOS door APL te evalueren.

De bal ligt nu in het kamp van APL om te bewijzen dat hun nieuwe installatie de geur werkelijk kan en zal verminderen. Als lokaal bestuur blijven we echter waakzaam. De komende weken zitten we samen met afgevaardigden van het bedrijf en het buurtcomité om te bekijken op welke manier de uitstoot kan worden opgevolgd. Bij het begin van de legislatuur reserveerde Heusden-Zolder alvast voldoende budget voor onderzoek naar de concentratie van de VOS. Dat onderzoek starten we bij aanvang van de nieuwe installatie bij APL. De resultaten geven ons ongetwijfeld extra argumenten voor een betere aanpak.

Als lokaal bestuur blijven we gaan voor overleg en dialoog. Onze prioriteit blijft de leefbaarheid van Viversel en haar inwoners. We hopen dat onze inspanningen leiden tot een vastgestelde strengere norm in de asfaltsector, zoals in onze buurlanden Nederland en Frankrijk. Info: Team Leefomgeving | Milieu – 011 80 80 80