donderdag 3 december 2020

APL: Geen vergunning van onbepaalde duur (persbericht NVA H|Z)


N-VA Heusden-Zolder tevreden met de beslissing van Zuhal Demir
APL: Geen vergunning van onbepaalde duur

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir levert geen omgevingsvergunning van onbepaalde duur af voor Asfalt Productie Limburg (APL), de asfaltcentrale in Heusden-Zolder.
De minister heeft enkele belangrijke beslissingen genomen:
• Een proefvergunning voor 2 jaar en dit onder strikte voorwaarden.
• Ingebruikname van de nieuwe installatie voor 01/06/2021. Indien dit niet gerealiseerd is, zal APL onmiddellijk moeten sluiten.
• Teerhoudend asfalt mag niet verwerkt worden.
• Bijkomende metingen op gasuitstoot die nu nog niet gemeten worden.

De problematiek omtrent APL is al sinds 2012 een doorn in het oog van de inwoners van Viversel (Heusden-Zolder). In 2018 werd er nog een omgevingsvergunning van onbepaalde duur verleend door de toenmalige deputatie. Deze vergunning werd ook bekrachtigd, via een ministerieel besluit, door toenmalig CD&V-minister Koen van den Heuvel. Deze vergunning werd dit jaar vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwisting.

Grote kritiek in de bezwaren komt er vooral door geurhinder. De buurtbewoners stellen last te hebben van geurhinder wanneer er geproduceerd wordt met recyclage-asfalt en wanneer de wind verkeerd staat. Geurhinder is evenwel moeilijk meetbaar.

Er zijn de laatste tijd enorm veel klachten te noteren. Buren vullen veelvuldig de meldingskaart in. Dit is en blijft belangrijk. Ook heeft de dorpsraad zich steeds aan de kant van de buurtbewoners geschaard. Ook heeft de lokale N-VA afdeling de buurtbewoners steeds een hart onder de riem gestoken. Zelfs meer dan dat. In september 2020 werd er een delegatie vanuit Viversel (buurtcomité en lokale N-VA mandataris) ontvangen op het kabinet van minister Demir. Dit om hun standpunten en grieven neer te leggen en te verdedigen. Ook werden de adviezen van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) onder de loep genomen.

Dit resulteerde uiteindelijk in de beslissing van de minister om maar een vergunning van bepaalde duur te geven.
UPDATE BBT-STUDIE
Minister Demir maakt ook werk van de actualisatie van de eisen die gesteld worden aan asfaltcentrales in Vlaanderen. De zogenaamde BBT-studie waarin alle eisen vermeld staan dateert immers al van 2013 en geen enkele minister liet deze actualiseren. Daarom worden de Best Beschikbare Technieken vernieuwd tegen 2022 zodat waar nodig ook de wetgeving voor asfaltcentrales wetenschappelijk onderbouwd gewijzigd kan worden. Daarom zal N-VA Heusden-Zolder, samen met het buurtcomité en de dorpsraad van Viversel, het dossier APL blijven opvolgen. We roepen de buurtbewoners ook op, indien er geurhinder is, de meldingskaart te blijven invullen.
Met vriendelijke groeten Steven Goris N-VA Heusden-Zolder