donderdag 2 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Op I Augustus bestond de sacramentskapel in Viversel 168 jaar . Gebouwd in 1854 door de zorgen van de achtbare familie PALMERS uit Stevoort, bekroont de top van de heuvel die de naam kreeg van Sacramentsberg.

Dit oude monument mag niet ongemerkt voorbijgaan omdat het miniatuurbedeoord op deze ""Berg"" te rnidden van de dennenbossen voor de godsvrucht en de geschiedenis zoveel te betekenen heeft. De parochie Viversel wil deze herdenking dan ook zo luisterrijk mogelijk maken. Zij  bezit immers nog min, nog meer, een der grootste H. Sacramentmirakels uit de geschiedenis der Kerk. Te Viversel gebeurde op I Augustus l3l7 een eucharistisch wonder dat de late middeleeuwers met verrukking bleven gedenken in de bedevaart op bedevaart en dat de hoofdkerk te Hasselt sedert de Franse omwenteling in zijn oorspronkelijke toestand bewaart en aan de verering voorstelt.