Posts tonen met het label om. Alle posts tonen
Posts tonen met het label om. Alle posts tonen

woensdag 29 juni 2022

""Eén om terug te zien uit H|Z "".


Henri.Vanroy & Toneel KWB Heusden centrum. "Als de siréne gaat". 
Zittende: Gaby Claes en Henri Vanroy. 
Staande: Henri Deliën, Jean Meykens, Alfons Aerts, Michel Truyers, Michel Deliën, kapelaan Cuppens, Henri Tielens, Louis Truyers, Louis Vanbilzen, Jozef Peeters en Cyriel Frederix.
Met dank aan De Heemkundige Kring Heusden centrum

dinsdag 28 juni 2022

""Eén om terug te zien uit H|Z"".


De eerste jaren van Folklore groep de AKKERMENNEKENS, de dansgroep uit Berkenbos.
Met dank aan de Heemkundige Kring Heusden centrum

maandag 27 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Bezigheidsclub Heusden op bezoek in Koersels Kapelleke in 1991
Met veel dank aan de Heemkundige Kring Heusden

zondag 26 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z "".

De onverslaanbare Jefa voetbalclub in 1988 
staande Marcel Lemmens Hendrik Truyers Rico Barzan Rudi De Backer Ness Barzan en Caresia Pio. Gehurkt Nando Barzan Ronny Poelmans Tony Aerts Theo Tielens Jos Bosmans Hermazn
Met dank aan de Heemkundige Kring Heusden

zaterdag 25 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Trommelaars van de fanfare De Verenigde Vrienden Heusden
Met veel dank aan de Heemkundige Kring Heusden

vrijdag 24 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z "".

Bestuur Heusden Sk 1962
zittend; Gustaaf Aerts Alois Rogiers Vic Soeffers Bert Frederix Jean Lemmens Jef Carremans Frans Lemmens Felix Frederix
Staand; Jan Corstjens Rraymond Balette Alfons Maes
Met veel dank aan de Heemkundige Kring Heusden

woensdag 22 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z""

1960: Kooklessen te Heusden centrum van de Heusdense en Everselse Boerinnenbond.
Zittend: Paula Lambrechts, Mathilde Rogiers, Roza Elsen, Mathilde Theunis, x Beckers, Roza Balette, Anna Vanoppen en Fien Balette. Midden: Roza Vandevoort, xX, Julia Vanoppen, Antoinette Ariën, nicht van Oscar Hallemans, Nike Praets, Maria Vaes, Margaretha Dirix, Margriet Beckers, Maria Pollers en Antoinette Frederix. Boven: Maria Beckers, Roza Vaes, Mia Valkenborghs, Maria Claes, Roza Vandebroek en Marie-Louise Lemmens.

maandag 20 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Het domherenhuis of Klein Kasteeltje. Het Domherenhuis - in de volksmond ook, gekend als het ' Klein Kasteeltje'. Het centraal gebouw werd waarscbijnlijk. omstreeks 1795 opgetrokken, de linkervleugel in 1938 en de rechtervleugel in 1964. Het geheel ligt in een oase van ruim 23 ha groen. Het was tot voor kort eigendom van de op een volgende generaties de Villenfagne de Vogelsanck. Het Domherenbuis is genoemd naar een van zijn vroegere bewoners, Antoine Lambert de Villenfagne die domheer (kannunik) was in bet kapittel van de kathedraal te Luik. De laatste eigenaar was baron  Guy, broer van onze vroegere schepen baron Henri, die het goed erfde aan zijn tante, Hélène de Villenfagne.
Met veel dank aan het boek ""Zolder"" uit 1983 van de Heemkundige Kring Zolder en Jozef Rogiers

zaterdag 18 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z "".

 Koren oogst we zien op de foto  Keske Maris en dochter met de korte zicht aan het werk (korte zeis)
Met veel dank aan het boek ""Zolder"" uit 1983 van de Heemkundige Kring Zolder en Jozef Rogiers

vrijdag 17 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Jefa aandenken....
Op uitstap naar Bokrijk:
Onderste rij: Renilde Deferm, Marleen Polmans, Johan Reynders, Herman Eerdekens, Lydia Vanoppen, Hilde Tielens en Ness Barzan.
Middelste rij: Boer Gids, Lea Belien, Marleen Vogels en Fien Polmans. Bovenste rij: Carine Dekkers, Jip Coletti, Jef Polmans, Pio Caresia, Jos Dams, Anita sterckx, Marina Cuppens, Geert Mullens, Linda Meeus, Godfried Stockmans en Dominique van Briel.
Met veel dank aan De Heemkundige Kring Heusden

woensdag 15 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z ""

1 oktober 1967: Viering 50 jaar bestaan KVLV (toen nog Boerinnenbond). Het bestuur en de genodigden aan de erefeesttafel. Linkerkant tafel: Therese Lemmens, Lucie Claes, barones Maria Claes, senator Lucien Martens, xX, pastoor Martens, en kapelaan Vanheusden. Rechterkant tafel: Kapelaan Claes, A. Polders en Anna Cloostermans

donderdag 2 juni 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Op I Augustus bestond de sacramentskapel in Viversel 168 jaar . Gebouwd in 1854 door de zorgen van de achtbare familie PALMERS uit Stevoort, bekroont de top van de heuvel die de naam kreeg van Sacramentsberg.

Dit oude monument mag niet ongemerkt voorbijgaan omdat het miniatuurbedeoord op deze ""Berg"" te rnidden van de dennenbossen voor de godsvrucht en de geschiedenis zoveel te betekenen heeft. De parochie Viversel wil deze herdenking dan ook zo luisterrijk mogelijk maken. Zij  bezit immers nog min, nog meer, een der grootste H. Sacramentmirakels uit de geschiedenis der Kerk. Te Viversel gebeurde op I Augustus l3l7 een eucharistisch wonder dat de late middeleeuwers met verrukking bleven gedenken in de bedevaart op bedevaart en dat de hoofdkerk te Hasselt sedert de Franse omwenteling in zijn oorspronkelijke toestand bewaart en aan de verering voorstelt.

dinsdag 31 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Familie Decabooter in 1950 met Philippe Verheyden Gilbert Agnes Maria Leontine Mentens Aline Claes Willy Clementine OOms Luc en Guido voor de ouderlijke winkel. Met veel dank aan De Heemkundige Kring Heusden

zaterdag 28 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".


Gelegenheidsorkest bij het huwelijk van José Veltjen en Jozef Vandebroek in 1955
Met veel dank aan De Heemkundige kring Heusden

maandag 23 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

De mannen van de rally:
Eddy Princen, Gilbert Vannut, Renaat  Huysmans en Omer Rayen.
Met veel dank aan De Heemkundige Kring Heusden 

zondag 22 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

De legendarische groep Drifters van de Lindeman
Op stap Michel Giovanni Di Turi en Albert Hermans (zanger Cliff Rilly) Franco Di Turi en Eddy Pawlowski

zaterdag 21 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Jefa aandenken
Xx, Agnes Vanhoudt, Alex Roosen, Fons Cauwberghs, xx en achter xx.
Met veel dank aan De Heemkundige Kring Heusden 

donderdag 19 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

1973: Heropening Jefa met Ché op de achtergrond (trouwens geschilderd door de jongen met de mikrofoon Guido Vermeyen) heeft deze foto denk ik toch een symbolische waarde en geeft goed de atmosfeer van deze tijd weer. En ook al hoort Johan Tielens het niet graag, dit waren de trekpaarden van de Jefa, Johan staat er zelfs bij met een glimlach. vlnr. Johan Tielens, Guido Vermeyen, Andre Leers en Ness Barzan. Met veel dank aan De Heemkundige Kring Heusden

woensdag 18 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Nog een zeer oude foto van het trommelkorps van de O.L.V.Gilde.
Ik vermoed dat deze ergens rond 1960 moet genomen zijn.
Op de foto Albert Gijbels, ? , Louis Claes, René Tielens, Polleke Vogels, Raymond Beutels, ? ; Remi Nijs, Frans Lekens. Op de middenste rij o.a. Henri en Frans Vogels, Jaak Jans, André Rogiers aan de tamboer denk ik, Charel Nijs, Mathieu Jans. Op de jongelingen vooraan kan ik zelf helaas geen namen kleven... Met dank aan Patrick Vandebroek

dinsdag 17 mei 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

Alfons Claes, Rita en Georges Vandersmissen in de Oude Kring 1964
Met dank aan de Heemkundige Kring Heusden