maandag 6 maart 2023

Oude prenten uit Heusden door Geschied en Heemkundige Kring


Voetbal op de 2de kermisdag in 1938
lste rij: Gustaaf Aerts met dochter Rosa
Staande:Jules Verlinden, CyrieI Frederix, Fons Truyers, Jozef Lemmens (bakker ), Gust Vanderbiesen, Hubert Claes, Mathíeu Jacobs, Louis Bijlooos.